De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsdiensten Over uw andere kapitaal Francois van Langevelde / Maartje Patist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsdiensten Over uw andere kapitaal Francois van Langevelde / Maartje Patist."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsdiensten Over uw andere kapitaal Francois van Langevelde / Maartje Patist

2 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Voor uw andere kapitaal -Instroom -Doorstroom -Uitstroom -Salarisverwerking & -advies -HRM-scan -Werkkostenregeling

3 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Nieuw - Partner in het nieuwe werken - Mediation

4 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Agenda 1. ( ) - Werkkostenregeling - Vraag en Antwoord - Deeltijd WW - Kleine banenregeling - Vaker tijdelijke arbeidscontracten - Tijdig VAR aanvragen

5 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Agenda 2. -Privé gebruik zuinige auto -WBSO -Salaris november / december DGA?

6

7 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Onze samenleving is complex, zo complex dat onze samenleving zich op de grens van chaos ontwikkelt (Brenninkmeijer). Er gelden in Nederland op centraal niveau ongeveer wettelijke bepalingen.

8 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W /

9 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / 1,4% van de loonsom is vrijgesteld, het meerdere is 80% bijtelling (fiscaal loon / kolom 14)

10 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Nieuw begrip loon: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking, behalve: - fruitmand bij ziekte - rouwkrans bij overlijden - intermediaire kosten

11 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Intermediaire kosten zijn kosten die de werknemer maakt namens de werkgever. Het initiatief ligt bij de werkgever (werknemer is verlengstuk van de werkgever)

12 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Wie verstrekt kerstpakketten? 1,4% van €

13 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Welke werkgever doet een bijdrage bij een personeelsfeest? 1,4% van €

14 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Welke werkgever vergoedt huistelefoon en/of - internet? 1,4% van €

15 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Welke werkgever betaalt meer dan € 0,19 per kilometer voor woon- werkverkeer / zakelijke kilometers? 1,4% van €

16 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Wie heeft een fietsregeling? 1,4% van € Staatssecretaris Weekers heeft voorbeelden gegeven van een fietsregeling binnen de werkkostenregeling. De huidige fietsregeling vervalt. Een werkgever kan binnen de werkkostenregeling nog wel onbelast een fiets vergoeden voor zover hij zijn forfaitaire ruimte niet heeft opgebruikt

17 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Welke werkgever heeft een (adequate) onderbouwing van de representatiekosten? 1,4% van €

18 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Personeelskorting? 1,4% van €

19 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / (Bedrijfs)kantine?. 1,4% van €

20 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Voorbeeld: totale loonsom op jaarbasis € ,-- 1,4% = € 7000,-- 12 werknemers / 3 gepensioneerd alles daarboven is dan eindheffing van 80% 1,4% van €

21 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Voorbeeld: totaal bedragIntermediairVrij gesteldForfait Kerstpakketten (nu eindheffing)1050 Bijdrage PV750 Woon-werkverkeer € 0, Zakelijke kilometers € 0, Huistelefoon 10 wn'ers1800 Internet thuis 10 wn'ers2640 Fietsregeling (3 maal)2247 Representatiekosten6000 Personeelskorting (27,50 per mnd)3960 Geschenken werknemers (1 bloemetje) forfait 1,4% (van € 500,000,--)7000-/- EXTRA grondslag eindheffing via loonadministratie9797 Eindheffing 80%7838

22 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Acties: - inventariseren - wat zegt de CAO - aanpassen financiële administratie - aanpassen arbeidsvoorwaarden - overleg OR / werknemers - beoordelen en optimaliseren - wanneer 2011, 2012, 2013, ,4% van €

23 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Deeltijd-WW LAATSTE KANS! Uiterlijk aanvragen voor 31 december 2010 minder dan 30% van uw personeel Tot 31 juli 2011: 20-50% van de werktijd: 75-70% WW

24 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Kleinebanenregeling EEN OVERWINNING VOOR MKB! In 2011 ook geen premies voor werknemers tot 23 jaar die minder dan de helft van het minimumloon verdienen. geen premies werknemersverzekeringen & de ZvW bijdrage niet afdragen en vergoeden

25 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Verruiming tijdelijke contracten CRISISMAATREGEL Jongeren tot 27 jaar: 4 contracten in 4 jaar Ook nog in 2012 – eventueel nog 1 jaar extra verlengd -

26 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Tijdig nieuwe VAR aanvragen LET OP! Verklaring arbeidsrelatie (VAR) = 1 kalenderjaar geldig. Tijdig aanvragen! Als opdrachtgever loopt u hierbij risico op nabetaling loonbelasting en premies (en boetes)

27 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Lage bijtelling zuinige auto VOORDEEL WERKNEMER Bijtelling 14% bij maximale CO2-uitstoot van: Diesel:95 gram Benzine:110 gram Maatschappelijk verantwoord ondernemen

28 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / WBSO SPEUR- en ONTWIKKELINGSWERK Afdrachtvermindering 2011: • 1e schijf wordt 46% (starters 62%); • de bovengrens van de 1e schijf blijft € ; • 2e schijf wordt 16%; • het plafond wordt € 11 miljoen; Kan dus voordelig zijn om de loonkosten naar voren te halen

29 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / DGA – Arbeidsbeloning uit BV LAGERE OMZET 2010 t.o.v. 2008? gebruikelijk loon 2010 = gebruikelijk loon 2008 x omzet 2010/omzet 2008 Voorwaarden: niet lager dan reeds over 2010 is uitbetaald! BLOKKEREN LOON NOVEMBER & DECEMBER

30 Personeelsdiensten Baileystraat RV Zwolle T / F / E / W / Dank voor uw aandacht en zie ook /


Download ppt "Personeelsdiensten Over uw andere kapitaal Francois van Langevelde / Maartje Patist."

Verwante presentaties


Ads door Google