De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Danielle Wiek Bestuurder Abvakabo FNV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Danielle Wiek Bestuurder Abvakabo FNV"— Transcript van de presentatie:

1 Danielle Wiek Bestuurder Abvakabo FNV
Werkkostenregeling 2011 Danielle Wiek Bestuurder Abvakabo FNV 1

2 Werkkostenregeling: Kern
1 januari 2011 nieuwe regeling, vereenvoudiging Alles is loon tenzij (gerichte) Vrijstelling Vrije ruimte = budget, max.1,4% totale fiscale loon voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Boven de vrije ruimte; loonbelasting, eindheffing van 80%. Tot en met 2013 ieder jaar vrije keuze;werkkostenregeling of bestaande regels Na 2013 werkkostenregeling voor alle werkgevers.

3 Werkkostenregeling Wet op de loonbelasting 1964 artikel 10 wijzigt:
“Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten,daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.”

4 Werkkostenregeling: principe
budgetruimte van 1,4% loonsom = forfaitaire ruimte vergoedingen en verstrekkingen zonder belasting Ongeacht wie en wat! Geen regels, b.v de fiets Huidige regeling vervalt

5 Werkkostenregeling: vereenvoudiging
Huidige regelingen: hoog detail niveau Discussie over vergoeding met gemengd karakter Het gaat op nationaal niveau om circa 10 miljard vergoedingen/verstrekkingen

6 Werkkostenregeling: Huidige vergoedingen/verstrekkingen
Meest voorkomende vergoedingen/verstrekkingen Reizen met eigen vervoer 0,19 cent of de fiets Personeelsfeesten; Bijscholing, cursussen, congressen, training e.d.; Vakliteratuur; Telefoon- en internetaansluitingen internetaansluitingen; Maaltijden met een bijkomstig zakelijk karakter; Consumpties tijdens werktijd; Arbo-voorzieningen; Diensttijduitkering (ambtsjubilea); Overlijdensuitkering Tijdelijke huisvesting buiten de woonplaats. Vakbondscontributie

7 Werkkostenregeling: Definities
“kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking” Werkkostenforfait: 1,4% vrijstelling van de fiscale loonsom Intermediaire kosten: Uitgaven door werknemer in opdracht en voor rekening van zijn werkgever (te declareren kosten) Gerichte vrijstellingen: Door de wetgever aangewezen specifieke onbelaste vergoedingen en verstrekkingen

8 Werkkostenregeling: Schema
Totaalbedrag:vergoedingen/verstrekking -/- Gerichte vrijstellingen -/- Forfait van 1,4% van fiscaal loon = Belaste werkkosten (80%), eindheffing

9 Werkostenregeling: voorbeeld
Stel: fiscale Loonsom € Alle vergoedingen en verstrekkingen € ,- Af: gerichte vrijstellingen -/- € ,- Af: 1,4% van 6 milj. (fiscale loonsom) -/- € ,- Totaal belastbare werkkosten € ,- Kosten eindheffing 80% € ,-

10 Werkkostenregeling Loonbegrip Loon is ………. alles? Uitzonderingen:
Voordelen die buiten het loonbegrip vallen Intermediaire kosten Specifieke (aangewezen) vergoedingen en verstrekkingen: gerichte vrijstellingen

11 Werkkostenregeling: uitzonderingen
Buiten het loonbegrip vallen bijvoorbeeld: Gratificatie dienstjaren/einde dienst Overlijdensuitkering Aanspraken, pensioen wia gat etc. Maar ook de fruitmand of bloemen/knuffel -

12 Werkkostenregeling: uitzonderingen
Intermediaire kosten Kosten werkgever die werknemer voorschiet Werknemer doet uitgaven in opdracht / op verzoek van werkgever Initiatief ligt bij werkgever Leg als werkgever goed vast in arbeidsovereenkomst/reglement welke kosten werknemer in opdracht / voor rekening van werkgever maakt

13 Werkkostenregeling: intermediaire kosten
Wat valt b.v. onder intermediaire kosten ? Auto van de zaak tanken, wassen, repareren Hotelrekening betalen bij werkzaamheden elders Kosten op een beurs voorschieten Uit eten met een zakelijke relatie (niet eigen deel nota) Stiften kopen voor zakelijke bijeenkomst Relatiegeschenk weggeven Etc.

14 Werkkostenregeling: uitzonderingen
Gerichte vrijstellingen: huidige normeringen en beperkingen blijven gelden Vervoerskosten voor dienstbetrekking, Werkelijke kosten bij openbaar vervoer, taxi, vliegtuig, schip, vervoer vanwege werkgever € 0,19 per kilometer bij ander vervoer Verblijfkosten tijdelijke werkzaamheden elders Maaltijden bij overwerk, met zakenrelaties, tijdens dienstreizen + overnachtingen Ambulante en medewerkers met vaste arbeidsplaats Alleen eigen verbruik, niet dat voor de klant

15 Werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen
Cursussen, seminars, symposia, excursies, studiereizen Studiekosten, incl. vakliteratuur, procedure EVC inschrijfkosten beroepsregisters Outplacement Verhuizen voor het werk Tot max. € kosten overbrengen boedel Tijdelijk verblijf buiten land van herkomst (extraterritoriale kosten)

16 Werkkostenregeling: vaste kostenvergoeding
Om welke kosten gaat het? Vaste vergoeding blijft mogelijk; mits onderbouwd met onderzoek naar werkelijk gemaakte kosten; steekproef vooraf vereist Indien er kosten buiten de wkr vallen, dan splitsen onkosten

17 Werkkostenregeling: onderdeel forfait (1,4%)
Reiskostenvergoedingen > € 0.,19 per km Fiets. Niet verhaalde verkeersboetes Therapeutisch mee eten Personeelsfeesten en – reisjes Persoonlijke verzorging/vakliteratuur THUIS Werkruimte THUIS Apparatuur, gereedschap voor gebruik THUIS Internet THUIS

18 Werkkostenregeling Kerstpakketten en andere geschenken
Contributie vakvereniging / personeelsvereniging Bedrijfsfitness (lage waardering mits …) Maaltijden in kantines (lage waardering) Voeding verlichting verwarming bij continue diensten Producten uit eigen bedrijf Relatiegeschenken / representatie tbv interne relaties Werkkleding

19 Werkkostenregeling: nihilwaardering
Waardering voorzieningen ? Veel huidige waarderingregels gehandhaafd Lage waardering voor kantinemaaltijden, bedrijfsfitness, etc. Nihil voor: mobiele telefoon (mits 10% zakelijk gebruik), laptop (mits 90% zakelijk gebruik), blackberry, vakliteratuur, werkkleding, kleine consumpties , arbo, voordeeluren-kaart, personeelslening voor eigenwoning / fiets of scooter.

20 Werkkostenregeling: “beperkingen”
Beperkingen bij invulling vrije ruimte Werkgever moet werkkosten aanwijzen Naar eigen inzicht verdelen maar wel de gebruikelijkheidstoets = Vergoeding / verstrekking mag niet in belangrijke mate (30% of meer) afwijken van wat gebruikelijk is in overeenkomstige situaties Bewijslast bij inspecteur

21 Werkkostenregeling: Uitzonderingen forfait
Per definitie werknemersloon zijn: de auto van de zaak, genot dienstwoning en Vergoeding/verstrekking inzake criminele activiteiten/geldboetes/wapens Per definitie eindheffingsloon zijn voordelen voor postactieve werknemers

22 Werkkostenregeling: Cao a la carte
Belast loon kan nog worden omgezet in een onbelaste vergoeding/ verstrekking volgens het cafetariasysteem: mits niet als werkkosten bestempelt Bijvoorbeeld: vakbondscontributie uit bruto loon Zo niet nadeel drukt op forfaitair budget

23 Werkkostenregeling: wat te doen?
Vraag: Wat betekent dit voor de bestaande afspraken? Is de werkkostenregeling gunstiger dan bestaande regels? Als naast de kosten/gerichte vrijstellingen nu veel meer wordt vergoed/ verstrekt dan 1,4%, tijd nodig om alternatieven te bedenken en in te voeren Onze inzet: maak eerst helder hoeveel feitelijk wordt vergoed (op basis voorafgaande jaar) Welk bedrag komt overeen met 1,4% vd fiscale loonsom Indien onvoldoende dekking dan nieuwe afspraken

24 Werkkostenregeling: wat te doen?
Nieuwe afspraken Inventariseer welke regeling wel/niet gewenst Maak een prioriteitenlijst Ander oplossing (b.v. bij bruto loon) Wellicht uit te breiden indien er nog ruimte is, jaarlijks bekijken

25 Werkkostenregeling 2011 Vragen????


Download ppt "Danielle Wiek Bestuurder Abvakabo FNV"

Verwante presentaties


Ads door Google