De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Subsidies Iedere Lanaakse ondernemer heeft er recht op Subsidies: update & praktijkvoorbeelden John Deckers & Marc De Coster Geschenkkaart Ismail.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Subsidies Iedere Lanaakse ondernemer heeft er recht op Subsidies: update & praktijkvoorbeelden John Deckers & Marc De Coster Geschenkkaart Ismail."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Subsidies Iedere Lanaakse ondernemer heeft er recht op Subsidies: update & praktijkvoorbeelden John Deckers & Marc De Coster Geschenkkaart Ismail Unal

2 CONNECTING AMBITIONS Lanaken 20 april 2015 Marc De Coster SUBSIDIEKANSEN VOOR KMO’s IN LANAKEN

3 CONNECTING AMBITIONS WAAROM BESTAAN SUBSIDIES?

4 CONNECTING AMBITIONS SUBSIDIETRAJECT ONDERZOEKONTWIKKELINGDEMONSTRATIE EuropaBelgië: fiscaalVlaanderen KMO Grote onderneming INVESTERING OPLEIDINGEN Innovatie MiddelenMensen

5 CONNECTING AMBITIONS SUBSIDIEKANSEN VLAAMSE SUBSIDIES  KMO Portefeuille (AO)  KMO Haalbaarheidsstudie (IWT)  STS - Strategische Transformatiesteun (AO)  EP+ - Ecologiepremie Plus (AO)  ESF Opleidingen, Loopbaanbeleid, Anders Organiseren (ESF) FEDERALE FISCALE MAATREGELEN  Ontwrichte Zones (AO)  VBV - Vrijstelling Bedrijfsvoorheffing Onderzoekers (Belspo)

6 CONNECTING AMBITIONS SUBSIDIEKANSEN  IWT KMO Haalbaarheidsstudie  VBV Onderzoekers  (H2020 SME)  (IWT O&O) Innovatie Middelen Mensen  ESF  EP+  STS  Ontwrichte Zones  KMO Portefeuille

7 CONNECTING AMBITIONS KMO DEFINITIE PersoneelOmzet (€)Balanstotaal (€) KO< 50 VTE<= 10 mioOF<= 10 mio MO< 250 VTE<= 50 mioOF<= 43 mio GO=> 250 VTE> 50 mioEN> 43 mio PartnerondernemingVerbonden onderneming Aandeel participatieVanaf 25% t.e.m. 50%Van meer dan 50% Samen te tellen % van de data % participatie100%

8 CONNECTING AMBITIONS KMO PORTEFEUILLE 1.Opleiding: taal-, computercursus 2.Advies: marketingstudie, communicatieadvies, investeringsanalyse 3.Internationaal ondernemen: buitenlandse marktstudie 4.Technologieverkenning: identificeren van technische problemen 5.Strategisch advies: design advies 6.Coaching: internationale groei

9 CONNECTING AMBITIONS KMO PORTEFEUILLE registratie op website Agentschap Ondernemen, erkende dienstverlener KMO op basis van verklaring op eer (!?)

10 CONNECTING AMBITIONS IWT KMO HAALBAARHEIDSSTUDIE  Nagaan of en hoe een innovatie best kan gerealiseerd worden  Voorstudie van beperkte omvang voor innovatieproject (technologisch en niet-technologisch): kennisopbouw  Indiening kan doorlopend  Kosten: personeel, werking, onderaanneming, overig 40k EUR per FTE  50 % steun  Minimum budget: € 10.000  Maximaal € 50.000 subsidie (bij samenwerking)  Looptijd haalbaarheidsstudie: maximaal 1 jaar.  Maximaal 2 per jaar

11 CONNECTING AMBITIONS VBV ONDERZOEKERS  Voor werknemers die aan innovatie/R&D doen  Diplomavereisten: doctor (PHD), burgerlijk ingenieur, masterdiploma (industriële wetenschappen, productontwikkeling, etc.)  Vrijstelling van 80% van de bedrijfsvoorheffing (à rato van tijd besteed aan R&D)  Projecten vooraf aanmelden (koppeling IWT?!)  Kan nog gedeeltelijk retro-actief toegepast worden  Onderbouwing tijdsbesteding nodig om problemen achteraf te vermijden  Vb. jaarloonkost 60k EUR: 100% R&D = 10k voordeel ; 50% R&D = 5k voordeel

12 CONNECTING AMBITIONS ECOLOGIEPREMIE PLUS KMO vervangt verwarmingsinstallatie door: Gasgestookte warmtepomp: 21,25 % steun Elektrische warmtepomp: 10 % steun Recuperatie restenergie: 15 % steun Lijst 30 technieken (LTL) Aanpassing tot 3 keer per jaar Voor KMO: maximaal 25 % steun (+ 10 % bonus met certificaten, zoals ISO 14001 ) Maximaal € 1 miljoen per drie jaar

13 CONNECTING AMBITIONS STS STRATEGISCHE TRANSFORMATIESTEUN  € 40 miljoen budget per jaar beschikbaar bij Agentschap Ondernemen  Minimaal € 1 miljoen investeren (kleine onderneming) gedurende 3 jaar  Basis: 8 % steun voor investeringen; tot 10 % bij 25 nieuwe arbeidsplaatsen En/of  Minimaal € 100.000 kosten voor opleidingen gedurende 3 jaar  Steun voor opleidingen: 25 % op kosten opleiding (bij 25 nieuwe arbeidsplaatsen)  Maximaal: € 1.250.000 steun  Aantonen Strategische Transformatie met Transformatieplan !  Beoordeling: 4 maanden  Kosten (uren en facturen) komen in aanmerking vanaf ontvangstmelding

14 CONNECTING AMBITIONS STS TRANSFORMATIEPROJECT: CRITERIA Innovatie Duurzaamheid Internationalisering Strategische impact voor onderneming Interne waardeketen Externe waardeketen Kwaliteit management

15 CONNECTING AMBITIONS STS INVESTERINGSSTEUN

16 CONNECTING AMBITIONS STS OPLEIDINGSSTEUN

17 CONNECTING AMBITIONS ONTWRICHTE ZONES Verminderde bedrijfsvoorheffing 25 % korting BV voor nieuwe werknemers = +/- 5% netto voordeel Gedurende 2 jaar Nieuwe werkgelegenheid minstens 3 jaar aanhouden (KMO) – dit mogen andere personen zijn – dan pas definitief Gekoppeld aan Vlaamse steunmaatregel Gekoppeld aan investering (nieuwe vestiging, diversificatie, uitbreiding, overname) Op bedrijventerreinen in ontwrichte zones ONDER VOORBEHOUD

18 CONNECTING AMBITIONS ONTWRICHTE ZONES Aanvragen voor aanvang van de investering Exacte formaliteiten nog niet gekend Aandachtspunten: – Datum verwachte voltooiing voldoende ver in toekomst leggen (wanneer realisatie 2x langer duurt dan verwacht: geen steun) – Hoe groot of klein moet de investering zijn? Procedure laat mogelijk toe dat (zeer) beperkte investering aanleiding geeft tot steun – Investering kan ook immaterieel zijn (aankoop software) – Kan ook voor uitzendarbeid (afstemmen met uw interimkantoor) – Bij overname worden alle bestaande arbeidsplaatsen als nieuw beschouwd – Voor GO: nieuwe activiteit of vestiging? ONDER VOORBEHOUD

19 CONNECTING AMBITIONS ONTWRICHTE ZONES Aanvang investering Aanvraag steun (ontwrichte zone en andere) Voltooiing investering Referentieperiode voor aanvangstewerkstelling = totaal gemiddelde FTE over 12 maanden voorafgaand aan voltooiing investering Alle extra jobs die worden ingevuld binnen 36 maanden na voltooiing van de investering komen gedurende 2 jaar in aanmerking voor steun Let op: job moet 3 jaar behouden blijven ; dan pas is steun definitief 12345 ONDER VOORBEHOUD

20 CONNECTING AMBITIONS ONTWRICHTE ZONES Agentschap ondernemen (AO): Strategische Transformatiesteun (STS): o Investeringssteun o Opleidingssteun Strategische ecologiesteun Ecologie-premie Plus Aanwervingspremies strategische functies in KMO’s KMO-Portefeuille PMV: o Gigarant o Generieke waarborgregeling LRM: o Klim-oplening voor Limburgse kleine ondernemingen IWT: o O&O bedrijfsproject o KMO-innovatieproject o KMO-haalbaarheidsstudie WSE/VDAB: IBO – Individuele Beroepsopleiding Premie 50+ Bijzondere tewerkstellingsmaatregelen bij aanwerving van personeel met een arbeidshandicap RSZ werkgeversbijdragevermindering voor jongere werknemers, oudere werknemers 54+, langdurig werkzoekenden ‘Activa’ ‘langdurig werkzoekenden – doorstromingsprogramma’s’ Sociale Inschakelingseconomie ‘SINE’ en onthaalouders Gekoppeld aan Vlaamse Steunmaatregel ONDER VOORBEHOUD

21 CONNECTING AMBITIONS Lanaken = ontwrichte zone en regionale steunkaart (GO!) ONDER VOORBEHOUD

22 CONNECTING AMBITIONS ONTWRICHTE ZONES Welke zones in Lanaken komen in aanmerking: 3620 Lanaken BPA Ambacht. bedrijven + KMO73042 (Niscode) BPA Briegden aan de BattereyKiezelweg 40-46 BPA Industriegebieden73042 (Niscode) BPA Kesselt SmisstraatSmisstraat 7 BPA St-PietershemTournebride 49-53 Gew. RUP spec. region. terr. watergeb. Lanaken Montaigneweg 7-11 Sluishuis 1 Heylen2e Carabinierslaan 142-154 KiezelwegKiezelweg 460 Lanaken A.G. Bellstraat 15-57 Bedrijfsweg 3-40 Bernerstraat 2-4 Europark 4-133 Industrieweg 1-120 Maaseikersteenweg 183-245 Montaigneweg 2 Nijverheidslaan 128-156 Tongersesteenweg 37-53 Wolfstraat 1-11 Leonard MoorstraatStrodorp 50 Neerharen Koning Albertlaan 244-264 Tournebride 2-24 SprokkelstraatWaterstraat 198-200 3621Rekem BPA Nieuwstraat RekemSteenweg 102 HeirbaanHeirbaan 164-166 ONDER VOORBEHOUD

23 CONNECTING AMBITIONS ONTWRICHTE ZONES Ligt mijn bedrijf in Ontwrichte Zone? Tool AO ONDER VOORBEHOUD www.geopunt.be Instructies: Klik aan linkerkant scherm op ‘kaarten en plaatsen’ -> ‘bouwen en wonen’ - > ‘bedrijven’ Vink ‘bedrijventerreinen’ aan. Deze worden nu zichtbaar op de kaart. Geef in de zoekbalk bovenaan een adres of straatnaam in. Hierna zie je of het adres of straatnaam al dan niet op een bedrijventerrein gelegen is. Voor verdere informatie omtrent de soort steunzone: groep A (ook GO), groep B (enkel KMO) of ‘geen ontwrichte zone’. Klik op het kaartje in het betreffende bedrijventerrein. In het venster dat verschijnt: klik op ‘bedrijventerreinen’. De informatie wordt onderaan in de laatste lijn ‘steunzone’ weergegeven.

24 CONNECTING AMBITIONS ONTWRICHTE ZONES Rekenvoorbeeld 2 bijkomende arbeiders met gem. brutoloon 2.295 euro (jaarloonkost 41.250 euro/wn) Jaarlijkse bedrijfsvoorheffing 6.723 euro/wn x 0,25 x 2 jaar = 3.361 euro/wn = 4,07% totale loonkost In totaal: 3.361 euro x 2 arbeiders = 6.722 euro ONDER VOORBEHOUD

25 CONNECTING AMBITIONS ESF VLAANDEREN ESF OPROEP 307 OPLEIDING IN BEDRIJVEN Deadline 30/04/2015 (er worden nieuwe oproepen verwacht) Project: 01/08/2015-31/07/2016 (max 1 jaar) Maximaal € 100.000 (€ 15 miljoen budget) KO: 70 % steun ; MO en GO: 50% steun Strategisch opleidingsplan nodig EN geen project gehad onder oproep 252 (november 2012) Algemene opleiding, Nederlands, leerbewijs Minimaal 6u per cursist in totaal Individuele opleidingen door externen NIET subsidiabel

26 CONNECTING AMBITIONS ESF OPROEP 307 OPLEIDING IN BEDRIJVEN BUDGET: Interne lesgever: € 12,5 per cursistuur Externe lesgever: factuur (maximaal € 125) (niet 1 op 1 opleiding!!) Loonkost cursisten: minimumbarema cao Uurloonkost = jaarloonkost / 1720 u Loonkost cursisten maximaal 50% van subsidiabele kost Andere vormen van financiering eerst in rekening brengen  Voorschot: 35%  Eindrapport: op 31/10/2016  Geen tussentijdse wijzigingen mogelijk  LET OP:  Alleen interne opleiding: 100 medewerkers à 80 u per persoon nodig op 1 jaar  Alleen externe opleiding: 50 medewerkers à 50 u per persoon nodig op 1 jaar (in groepen van 2)

27 CONNECTING AMBITIONS ESF OPROEP 309 HR MANAGEMENT ESF OPROEP 309 GEÏNTEGREERD STRATEGISCH LOOPBAANBELEID OPZETTEN STRATEGISCH LOOPBAAN- EN COMPETENTIEBELEID EN CULTUUROMSLAG LEIDINGGEVENDEN (ALLE 3 NODIG!) NIET: HET MAKEN VAN EEN STRATEGISCH OPLEIDINGSPLAN! Deadline 30/04/2015 (er worden nieuwe oproepen verwacht) Project: 01/08/2015-31/07/2016 (max 1 jaar) of 01/09/2015-31/08/2016 Maximaal € 60.000 (€ 4,2 miljoen budget): 70 dossiers KMO: 70 % steun ; GO: 50% steun Reeds stappen gezet op vlak van werving en selectie, onthaal, opleidingen, functieprofielen en functioneringsgesprekken Budget op basis van standaardschalen (max. € 58/u, min. € 27/u) Geen andere kosten mogelijk € 58/u: 2900 uur nodig voor maximale steun € 27/u: 6400 uur nodig voor maximale steun Dagdelen van 4u aaneensluitend ; geen administratie of interne coördinatie

28 CONNECTING AMBITIONS ESF OPROEP 310 ANDERS ORGANISEREN Deadline 30/04/2015 (er worden nieuwe oproepen verwacht) Project: 01/08/2015-31/01/2017 (maximaal 18 maanden) of 01/09/2015-28/02/2017 Maximaal € 80.000 (€ 4 miljoen budget); voorschot 35% KMO: 70% steun (minstens 20 werknemers) ; GO: 50% steun Acties: aanpassen van organisatiestructuur Indicatoren organisatieniveau meten en opvolgen: Reeds stappen gezet op vlak van werving en selectie, onthaal, opleidingen, functieprofielen en functioneringsgesprekken Budget: Intern personeel op basis van standaardschalen (max. € 53/u, min. € 24,5 EUR/u) Extern personeel; max. € 125/u Geen andere kosten mogelijk € 53/u: 4500 uur nodig voor maximale steun € 24,5/u: 9000 uur nodig voor maximale steun Dagdelen van 4u aaneensluitend ; geen administratie of interne coördinatie Externe hulp nodig om als KMO inhoudelijk en budgettair geloofwaardig te zijn

29 CONNECTING AMBITIONS CASES

30 CONNECTING AMBITIONS VOORBEELD A bedrijf met 30 werknemers en een omzet van € 3,6 miljoen = kleine onderneming Gespecialiseerd in inrichting van winkelruimten Idee voor nieuwe aanpak: inrichting met louter gerecycleerde materialen

31 CONNECTING AMBITIONS VOORBEELD A Eerste stappen: 1.Technologisch advies: welk soort materialen komen in aanmerking? 2.Haalbaarheidsstudie: we gaan zowel technisch (montage, duurzaamheid, veiligheid) als economisch (kosten/baten) nog een aantal antwoorden op vragen moeten zoeken.

32 CONNECTING AMBITIONS VOORBEELD A: KMO PORTEFEUILLE We vragen, na registratie op website Agentschap Ondernemen, advies van erkende dienstverlener: technologieadviseur. Advies kost ons € 8.000: € 6.000 steun. We vragen ook strategisch designadvies: € 20.000, € 10.000 steun

33 CONNECTING AMBITIONS VOORBEELD A: HAALBAARHEIDSSTUDIE Haalbaarheid (reeks technische en economische vragen beantwoorden) verder onderzoeken met steun van KMO haalbaarheidsstudie (IWT) Indiening kan doorlopend Looptijd haalbaarheidstudie: 6 maanden Budget: € 50.000 Personeelskost: 1 medewerker: € 35.000 Onderaanneming (testen in labo): € 15.000 50 % subsidie: € 25.000 Van indiening tot beslissing: 2 tot 3 maanden

34 CONNECTING AMBITIONS VOORBEELD B Klassiek familiaal bouwbedrijf Werknemers: 33, omzet: € 5,6 miljoen Nieuwe strategie: koopt oude industriële panden in Vlaanderen en Nederland Ontwikkeling passieve modulaire wooneenheden om flexibel in te bouwen

35 CONNECTING AMBITIONS VOORBEELD B: STS Investering: € 4 miljoen (3 jaar) Geen nieuwe arbeidsplaatsen Steun 8 % = € 320.000 Opleidingskosten: Gemiddeld € 5000 per werknemer per jaar x 33 x 3: € 495.000 Afschrijving: 10 % op € 2,5 miljoen: € 250.000 Uitrusting: € 55.000 € 800.000 x 20 %: € 160.000 TOTALE STEUN: € 480.000

36 CONNECTING AMBITIONS BEDRIJVEN UIT DE BUURT (publieke info) – Wara – Berner – Rmoni – Aminolabs – ABN – Recor – Recor Bedding Maken of maakten gebruik van één of meerdere vernoemde steunmaatregels: – Houben NV – Plukon – Haesevoets NV – Actief Interim – Tribù – Getax – Zolderse Dakwerkprojecten –...

37 CONNECTING AMBITIONS PNO CONSULTANTS Excelsiorlaan 51, 1930 Zaventem MARC DE COSTER 0477 99 19 27 02 613 31 19 marc.decoster@pnoconsultants.com JOHN DECKERS 0477 78 60 90 02 613 31 31 john.deckers@pnoconsultants.com www.pnoconsultants.com

38 Ismail Unal Dienst Economie www.lanaken.be/Geschenkkaart Voorstelling De Digitale Geschenkkaart

39 Inhoudsopgave 1. De Geschenkkaart 2. Fiscale voordelen 3. Website

40 1. De Geschenkkaart Op zoek naar een creatief, innovatief en origineel geschenk voor je partner, vriend, vriendin of zakenrelatie en heb je geen inspiratie? De Geschenkkaart is de ideale oplossing…

41 1. De Geschenkkaart Verkrijgbaar in 10, 25, 50 euro Verpakking (kaart & bijsluiter) 1 jaar geldig # verkooppunten voor consumenten Balie Gemeentehuis Balie Bibliotheek Grote bestellingen (bedrijven) Aanmelden bij Dienst Economie

42 2. Fiscale Voordelen Overzicht bedragen (waarmee u zowel fiscaal als sociaal in orde bent): GelegenheidBedragVoordeel werkgever Kerstmis, Nieuwjaar,…max. € 35aftrekbaar Sinterklaas, Sint Maarten,…€ 35 per kind ten lasteaftrekbaar Eervolle onderscheidingmax. € 105/jaaraftrekbaar Intrede pensioengerechtigde leeftijd € 35/dienstjaar met min. € 105 en max. € 875 aftrekbaar Speciale gelegenheden (jubilea, geboortes,...) max. € 50aftrekbaar Anciënniteit 25 jaar Anciënniteit 35 jaar max. 1x brutoloon (voor-rsz aftrek) max. 2x brutoloon (voor-rsz aftrek) aftrekbaar Huwelijkmax. 200 euroaftrekbaar Bron: Fisc. Gov. & Unizo

43 3. Meer info op website Bezoek alvast www.lanaken.be/geschenkkaartwww.lanaken.be/geschenkkaart Meer informatie Geldigheid controleren kaart Up-to-date lijst deelnemende handelaars

44

45 Contact Voor vragen of bestellingen: Dienst Economie Economie@lanaken.be Tel.: 089 730 799

46


Download ppt "Infosessie Subsidies Iedere Lanaakse ondernemer heeft er recht op Subsidies: update & praktijkvoorbeelden John Deckers & Marc De Coster Geschenkkaart Ismail."

Verwante presentaties


Ads door Google