De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Subsidies Iedere Lanaakse ondernemer heeft er recht op

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Subsidies Iedere Lanaakse ondernemer heeft er recht op"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Subsidies Iedere Lanaakse ondernemer heeft er recht op
Subsidies: update & praktijkvoorbeelden John Deckers & Marc De Coster Geschenkkaart Ismail Unal

2 SUBSIDIEKANSEN VOOR KMO’s IN LANAKEN
Lanaken 20 april 2015 Marc De Coster SUBSIDIEKANSEN VOOR KMO’s IN LANAKEN

3 WAAROM BESTAAN SUBSIDIES?

4 SUBSIDIETRAJECT Innovatie Middelen Mensen KMO Grote onderneming Europa
ONDERZOEK ONTWIKKELING DEMONSTRATIE Innovatie Middelen Mensen INVESTERING OPLEIDINGEN KMO Grote onderneming Europa België: fiscaal Vlaanderen

5 FEDERALE FISCALE MAATREGELEN
SUBSIDIEKANSEN VLAAMSE SUBSIDIES KMO Portefeuille (AO) KMO Haalbaarheidsstudie (IWT) STS - Strategische Transformatiesteun (AO) EP+ - Ecologiepremie Plus (AO) ESF Opleidingen, Loopbaanbeleid, Anders Organiseren (ESF) FEDERALE FISCALE MAATREGELEN Ontwrichte Zones (AO) VBV - Vrijstelling Bedrijfsvoorheffing Onderzoekers (Belspo)

6 SUBSIDIEKANSEN IWT KMO Haalbaarheidsstudie VBV Onderzoekers EP+ STS
Innovatie IWT KMO Haalbaarheidsstudie VBV Onderzoekers (H2020 SME) (IWT O&O) Middelen EP+ STS Ontwrichte Zones Mensen ESF KMO Portefeuille

7 Verbonden onderneming
KMO DEFINITIE Personeel Omzet (€) Balanstotaal (€) KO < 50 VTE <= 10 mio OF MO < 250 VTE <= 50 mio <= 43 mio GO => 250 VTE > 50 mio EN > 43 mio Partneronderneming Verbonden onderneming Aandeel participatie Vanaf 25% t.e.m. 50% Van meer dan 50% Samen te tellen % van de data % participatie 100%

8 KMO PORTEFEUILLE Opleiding: taal-, computercursus
Advies: marketingstudie, communicatieadvies, investeringsanalyse Internationaal ondernemen: buitenlandse marktstudie Technologieverkenning: identificeren van technische problemen Strategisch advies: design advies Coaching: internationale groei

9 KMO PORTEFEUILLE registratie op website Agentschap Ondernemen,
erkende dienstverlener KMO op basis van verklaring op eer (!?) KMO op basis van verklaring op eer: in praktijk maken veel bedrijven die formeel geen KMO zijn hier gebruik van Strategisch Advies: let op ; in praktijk worden deze dossier soms na uitvoering nog afgekeurd (vraag vooraf garantie aan dienstverlener)

10 IWT KMO HAALBAARHEIDSSTUDIE
Nagaan of en hoe een innovatie best kan gerealiseerd worden Voorstudie van beperkte omvang voor innovatieproject (technologisch en niet-technologisch): kennisopbouw Indiening kan doorlopend Kosten: personeel, werking, onderaanneming, overig 40k EUR per FTE 50 % steun Minimum budget: € Maximaal € subsidie (bij samenwerking) Looptijd haalbaarheidsstudie: maximaal 1 jaar. Maximaal 2 per jaar Gebruik gratis advies van het Innovatiecentrum voor inschatting haalbaarheid en uitwerken werkplan Alle sectoren! Verwijs nog eens naar andere mogelijkheden bij IWT voor grotere projecten

11 VBV ONDERZOEKERS Voor werknemers die aan innovatie/R&D doen
Diplomavereisten: doctor (PHD), burgerlijk ingenieur, masterdiploma (industriële wetenschappen, productontwikkeling, etc.) Vrijstelling van 80% van de bedrijfsvoorheffing (à rato van tijd besteed aan R&D) Projecten vooraf aanmelden (koppeling IWT?!) Kan nog gedeeltelijk retro-actief toegepast worden Onderbouwing tijdsbesteding nodig om problemen achteraf te vermijden Vb. jaarloonkost 60k EUR: 100% R&D = 10k voordeel ; 50% R&D = 5k voordeel Gebruik gratis advies van het Innovatiecentrum voor inschatting haalbaarheid en uitwerken werkplan Alle sectoren! Verwijs nog eens naar andere mogelijkheden bij IWT voor grotere projecten

12 ECOLOGIEPREMIE PLUS KMO vervangt verwarmingsinstallatie door:
Gasgestookte warmtepomp: 21,25 % steun Elektrische warmtepomp: 10 % steun Recuperatie restenergie: 15 % steun Lijst 30 technieken (LTL) Aanpassing tot 3 keer per jaar Voor KMO: maximaal 25 % steun (+ 10 % bonus met certificaten, zoals ISO 14001) Maximaal € 1 miljoen per drie jaar Andere technologieën: koelsystemen, waterzuivering (grond-, hemel- of proceswater), ombouwset aardgasmotoren, roetfilter, motor op aardgas of waterstof, actief intelligent daglichtsysteem, onsite productie van stikstof

13 STS € 40 miljoen budget per jaar beschikbaar bij Agentschap Ondernemen
STRATEGISCHE TRANSFORMATIESTEUN € 40 miljoen budget per jaar beschikbaar bij Agentschap Ondernemen Minimaal € 1 miljoen investeren (kleine onderneming) gedurende 3 jaar Basis: 8 % steun voor investeringen; tot 10 % bij 25 nieuwe arbeidsplaatsen En/of Minimaal € kosten voor opleidingen gedurende 3 jaar Steun voor opleidingen: 25 % op kosten opleiding (bij 25 nieuwe arbeidsplaatsen) Maximaal: € steun Aantonen Strategische Transformatie met Transformatieplan ! Beoordeling: 4 maanden Kosten (uren en facturen) komen in aanmerking vanaf ontvangstmelding Voor grote onderneming: gebonden regionale steunkaart (Lanaken ligt hierin) ; maar: nieuwe activiteit of vestiging (voor investeringen)

14 STS TRANSFORMATIEPROJECT: CRITERIA Innovatie Duurzaamheid
Internationalisering Strategische impact voor onderneming Interne waardeketen Externe waardeketen Kwaliteit management

15 STS INVESTERINGSSTEUN

16 STS OPLEIDINGSSTEUN

17 ONTWRICHTE ZONES Verminderde bedrijfsvoorheffing
ONDER VOORBEHOUD ONTWRICHTE ZONES Verminderde bedrijfsvoorheffing 25 % korting BV voor nieuwe werknemers = +/- 5% netto voordeel Gedurende 2 jaar Nieuwe werkgelegenheid minstens 3 jaar aanhouden (KMO) – dit mogen andere personen zijn – dan pas definitief Gekoppeld aan Vlaamse steunmaatregel Gekoppeld aan investering (nieuwe vestiging, diversificatie, uitbreiding, overname) Op bedrijventerreinen in ontwrichte zones

18 ONTWRICHTE ZONES Aanvragen voor aanvang van de investering
ONDER VOORBEHOUD ONTWRICHTE ZONES Aanvragen voor aanvang van de investering Exacte formaliteiten nog niet gekend Aandachtspunten: Datum verwachte voltooiing voldoende ver in toekomst leggen (wanneer realisatie 2x langer duurt dan verwacht: geen steun) Hoe groot of klein moet de investering zijn? Procedure laat mogelijk toe dat (zeer) beperkte investering aanleiding geeft tot steun Investering kan ook immaterieel zijn (aankoop software) Kan ook voor uitzendarbeid (afstemmen met uw interimkantoor) Bij overname worden alle bestaande arbeidsplaatsen als nieuw beschouwd Voor GO: nieuwe activiteit of vestiging?

19 ONTWRICHTE ZONES ONDER VOORBEHOUD 1 2 3 4 5 Voltooiing investering
Aanvang investering Aanvraag steun (ontwrichte zone en andere) Referentieperiode voor aanvangstewerkstelling = totaal gemiddelde FTE over 12 maanden voorafgaand aan voltooiing investering Alle extra jobs die worden ingevuld binnen 36 maanden na voltooiing van de investering komen gedurende 2 jaar in aanmerking voor steun Let op: job moet 3 jaar behouden blijven ; dan pas is steun definitief

20 ONTWRICHTE ZONES Gekoppeld aan Vlaamse Steunmaatregel ONDER VOORBEHOUD
Agentschap ondernemen (AO): Strategische Transformatiesteun (STS): Investeringssteun Opleidingssteun Strategische ecologiesteun Ecologie-premie Plus Aanwervingspremies strategische functies in KMO’s KMO-Portefeuille PMV: Gigarant Generieke waarborgregeling LRM: Klim-oplening voor Limburgse kleine ondernemingen IWT: O&O bedrijfsproject KMO-innovatieproject KMO-haalbaarheidsstudie WSE/VDAB: IBO – Individuele Beroepsopleiding Premie 50+ Bijzondere tewerkstellingsmaatregelen bij aanwerving van personeel met een arbeidshandicap RSZ werkgeversbijdragevermindering voor jongere werknemers, oudere werknemers 54+, langdurig werkzoekenden ‘Activa’ ‘langdurig werkzoekenden – doorstromingsprogramma’s’ Sociale Inschakelingseconomie ‘SINE’ en onthaalouders

21 ONDER VOORBEHOUD Lanaken = ontwrichte zone en regionale steunkaart (GO!)

22 ONTWRICHTE ZONES Welke zones in Lanaken komen in aanmerking:
ONDER VOORBEHOUD ONTWRICHTE ZONES Welke zones in Lanaken komen in aanmerking: 3620 Lanaken BPA Ambacht. bedrijven + KMO 73042 (Niscode) BPA Briegden aan de Batterey Kiezelweg 40-46 BPA Industriegebieden BPA Kesselt Smisstraat Smisstraat 7 BPA St-Pietershem Tournebride 49-53 Gew. RUP spec. region. terr. watergeb. Lanaken Montaigneweg 7-11 Sluishuis 1 Heylen 2e Carabinierslaan Kiezelweg Kiezelweg 460 Lanaken A.G. Bellstraat 15-57 Bedrijfsweg 3-40 Bernerstraat 2-4 Europark 4-133 Industrieweg 1-120 Maaseikersteenweg Montaigneweg 2 Nijverheidslaan Tongersesteenweg 37-53 Wolfstraat 1-11 Leonard Moorstraat Strodorp 50 Neerharen Koning Albertlaan Tournebride 2-24 Sprokkelstraat Waterstraat 3621 Rekem BPA Nieuwstraat Rekem Steenweg 102 Heirbaan Heirbaan

23 ONTWRICHTE ZONES Ligt mijn bedrijf in Ontwrichte Zone? Tool AO
ONDER VOORBEHOUD ONTWRICHTE ZONES Ligt mijn bedrijf in Ontwrichte Zone? Tool AO Instructies: Klik aan linkerkant scherm op ‘kaarten en plaatsen’ -> ‘bouwen en wonen’ -> ‘bedrijven’ Vink ‘bedrijventerreinen’ aan. Deze worden nu zichtbaar op de kaart. Geef in de zoekbalk bovenaan een adres of straatnaam in. Hierna zie je of het adres of straatnaam al dan niet op een bedrijventerrein gelegen is. Voor verdere informatie omtrent de soort steunzone: groep A (ook GO), groep B (enkel KMO) of ‘geen ontwrichte zone’. Klik op het kaartje in het betreffende bedrijventerrein. In het venster dat verschijnt: klik op ‘bedrijventerreinen’. De informatie wordt onderaan in de laatste lijn ‘steunzone’ weergegeven. Als jullie bedrijven, vestigingen of plannen in andere regio’s dan Lanaken hebben. Deze tool laat zien of je plannen in steunzone liggen.

24 ONTWRICHTE ZONES Rekenvoorbeeld
ONDER VOORBEHOUD ONTWRICHTE ZONES Rekenvoorbeeld 2 bijkomende arbeiders met gem. brutoloon euro (jaarloonkost euro/wn) Jaarlijkse bedrijfsvoorheffing euro/wn x 0,25 x 2 jaar = euro/wn = 4,07% totale loonkost In totaal: 3.361 euro x 2 arbeiders = euro

25 ESF VLAANDEREN ESF OPROEP 307 OPLEIDING IN BEDRIJVEN
Deadline 30/04/2015 (er worden nieuwe oproepen verwacht) Project: 01/08/ /07/2016 (max 1 jaar) Maximaal € (€ 15 miljoen budget) KO: 70 % steun ; MO en GO: 50% steun Strategisch opleidingsplan nodig EN geen project gehad onder oproep 252 (november 2012) Algemene opleiding, Nederlands, leerbewijs Minimaal 6u per cursist in totaal Individuele opleidingen door externen NIET subsidiabel

26 ESF OPROEP 307 OPLEIDING IN BEDRIJVEN
BUDGET: Interne lesgever: € 12,5 per cursistuur Externe lesgever: factuur (maximaal € 125) (niet 1 op 1 opleiding!!) Loonkost cursisten: minimumbarema cao Uurloonkost = jaarloonkost / 1720 u Loonkost cursisten maximaal 50% van subsidiabele kost Andere vormen van financiering eerst in rekening brengen Voorschot: 35% Eindrapport: op 31/10/2016 Geen tussentijdse wijzigingen mogelijk LET OP: Alleen interne opleiding: 100 medewerkers à 80 u per persoon nodig op 1 jaar Alleen externe opleiding: 50 medewerkers à 50 u per persoon nodig op 1 jaar (in groepen van 2) Let op: mikken op maximumbedragen wegens: vrij groot afbreukrisico (min. 6u, etc.) en wegens arbeidsintensief

27 ESF OPROEP 309 HR MANAGEMENT
ESF OPROEP 309 GEÏNTEGREERD STRATEGISCH LOOPBAANBELEID OPZETTEN STRATEGISCH LOOPBAAN- EN COMPETENTIEBELEID EN CULTUUROMSLAG LEIDINGGEVENDEN (ALLE 3 NODIG!) NIET: HET MAKEN VAN EEN STRATEGISCH OPLEIDINGSPLAN! Deadline 30/04/2015 (er worden nieuwe oproepen verwacht) Project: 01/08/ /07/2016 (max 1 jaar) of 01/09/ /08/2016 Maximaal € (€ 4,2 miljoen budget): 70 dossiers KMO: 70 % steun ; GO: 50% steun Reeds stappen gezet op vlak van werving en selectie, onthaal, opleidingen, functieprofielen en functioneringsgesprekken Budget op basis van standaardschalen (max. € 58/u, min. € 27/u) Geen andere kosten mogelijk € 58/u: 2900 uur nodig voor maximale steun € 27/u: 6400 uur nodig voor maximale steun Dagdelen van 4u aaneensluitend ; geen administratie of interne coördinatie

28 ESF OPROEP 310 ANDERS ORGANISEREN
Deadline 30/04/2015 (er worden nieuwe oproepen verwacht) Project: 01/08/ /01/2017 (maximaal 18 maanden) of 01/09/ /02/2017 Maximaal € (€ 4 miljoen budget); voorschot 35% KMO: 70% steun (minstens 20 werknemers) ; GO: 50% steun Acties: aanpassen van organisatiestructuur Indicatoren organisatieniveau meten en opvolgen: Reeds stappen gezet op vlak van werving en selectie, onthaal, opleidingen, functieprofielen en functioneringsgesprekken Budget: Intern personeel op basis van standaardschalen (max. € 53/u, min. € 24,5 EUR/u) Extern personeel; max. € 125/u Geen andere kosten mogelijk € 53/u: 4500 uur nodig voor maximale steun € 24,5/u: 9000 uur nodig voor maximale steun Dagdelen van 4u aaneensluitend ; geen administratie of interne coördinatie Externe hulp nodig om als KMO inhoudelijk en budgettair geloofwaardig te zijn

29 CASES

30 VOORBEELD A bedrijf met 30 werknemers en een omzet van € 3,6 miljoen
= kleine onderneming Gespecialiseerd in inrichting van winkelruimten Idee voor nieuwe aanpak: inrichting met louter gerecycleerde materialen

31 VOORBEELD A Eerste stappen:
Technologisch advies: welk soort materialen komen in aanmerking? Haalbaarheidsstudie: we gaan zowel technisch (montage, duurzaamheid, veiligheid) als economisch (kosten/baten) nog een aantal antwoorden op vragen moeten zoeken.

32 VOORBEELD A: KMO PORTEFEUILLE
We vragen, na registratie op website Agentschap Ondernemen, advies van erkende dienstverlener: technologieadviseur. Advies kost ons € 8.000: € steun. We vragen ook strategisch designadvies: € , € steun

33 VOORBEELD A: HAALBAARHEIDSSTUDIE
Haalbaarheid (reeks technische en economische vragen beantwoorden) verder onderzoeken met steun van KMO haalbaarheidsstudie (IWT) Indiening kan doorlopend Looptijd haalbaarheidstudie: 6 maanden Budget: € Personeelskost: 1 medewerker: € Onderaanneming (testen in labo): € 50 % subsidie: € Van indiening tot beslissing: 2 tot 3 maanden

34 VOORBEELD B Klassiek familiaal bouwbedrijf
Werknemers: 33, omzet: € 5,6 miljoen Nieuwe strategie: koopt oude industriële panden in Vlaanderen en Nederland Ontwikkeling passieve modulaire wooneenheden om flexibel in te bouwen

35 VOORBEELD B: STS Investering: € 4 miljoen (3 jaar)
Geen nieuwe arbeidsplaatsen Steun 8 % = € Opleidingskosten: Gemiddeld € 5000 per werknemer per jaar x 33 x 3: € Afschrijving: 10 % op € 2,5 miljoen: € Uitrusting: € € x 20 %: € TOTALE STEUN: €

36 BEDRIJVEN UIT DE BUURT (publieke info)
Maken of maakten gebruik van één of meerdere vernoemde steunmaatregels: Wara Berner Rmoni Aminolabs ABN Recor Recor Bedding Houben NV Plukon Haesevoets NV Actief Interim Tribù Getax Zolderse Dakwerkprojecten ...

37 PNO CONSULTANTS Excelsiorlaan 51, 1930 Zaventem MARC DE COSTER
JOHN DECKERS

38 Voorstelling De Digitale Geschenkkaart
Ismail Unal Dienst Economie

39 Inhoudsopgave 1. De Geschenkkaart 2. Fiscale voordelen 3. Website

40 1. De Geschenkkaart Op zoek naar een creatief, innovatief en origineel geschenk voor je partner, vriend, vriendin of zakenrelatie en heb je geen inspiratie? De Geschenkkaart is de ideale oplossing…

41 1. De Geschenkkaart Verkrijgbaar in 10, 25, 50 euro
Verpakking (kaart & bijsluiter) 1 jaar geldig # verkooppunten voor consumenten Balie Gemeentehuis Balie Bibliotheek Grote bestellingen (bedrijven) Aanmelden bij Dienst Economie

42 2. Fiscale Voordelen Overzicht bedragen (waarmee u zowel fiscaal als sociaal in orde bent): Gelegenheid Bedrag Voordeel werkgever Kerstmis, Nieuwjaar,… max. € 35 aftrekbaar Sinterklaas, Sint Maarten,… € 35 per kind ten laste Eervolle onderscheiding max. € 105/jaar Intrede pensioengerechtigde leeftijd € 35/dienstjaar met min. € 105 en max. € 875 Speciale gelegenheden (jubilea, geboortes,...) max. € 50 Anciënniteit 25 jaar Anciënniteit 35 jaar max. 1x brutoloon (voor-rsz aftrek) max. 2x brutoloon (voor-rsz aftrek) Huwelijk max. 200 euro Bron: Fisc. Gov. & Unizo

43 3. Meer info op website Bezoek alvast www.lanaken.be/geschenkkaart
Meer informatie Geldigheid controleren kaart Up-to-date lijst deelnemende handelaars

44

45 Contact Voor vragen of bestellingen: Dienst Economie
Tel.:

46


Download ppt "Infosessie Subsidies Iedere Lanaakse ondernemer heeft er recht op"

Verwante presentaties


Ads door Google