De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud 1.Europa: ESF (2007-2013) 2.België (overheid): BEV & ervaringsfonds, 3.België (sectoraal): IPV 4.Vlaanderen: diversiteitsplannen, kmo-portefeuille,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud 1.Europa: ESF (2007-2013) 2.België (overheid): BEV & ervaringsfonds, 3.België (sectoraal): IPV 4.Vlaanderen: diversiteitsplannen, kmo-portefeuille,"— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud 1.Europa: ESF (2007-2013) 2.België (overheid): BEV & ervaringsfonds, 3.België (sectoraal): IPV 4.Vlaanderen: diversiteitsplannen, kmo-portefeuille, VDAB & SIOS 5.Combinatiemogelijkheden 6.Belangrijke principes & Aanpak

2 1. Europa: ESF publieke financiering doelstelling: maximale arbeidsdeelname ESF-kwaliteitslabel!! rode draad: gelijke kansen en diversiteit doelgroepen: oudere werknemers (≥ 50 jaar), allochtonen, kort- en middengeschoolden (max diploma HSO), mensen met arbeidshandicap.

3 1. Europa: ESF opleiding voor werknemers - Vlaams Gewest, - algemene lesinhouden, - ≥ 50 % kansengroepen. strategisch opleidingsplan leerbewijs voor elke deelnemer

4 1. Europa: ESF minstens 10 deelnemers elk minstens 6 u effectief opleiding nieuwe web-applicatie (met digitale ID of token): https://esf2007-2013.vlaanderen.be/esf/index.jsphttps://esf2007-2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp automatische combinatie met Vlaamse Hefboomkrediet budget: 3 mio EUR, max 500.000 EUR/promotor meer info: www.esf-agentschap.bewww.esf-agentschap.be

5 Versie 080903 2. België (overheid): B.E.V. publieke financiering terugbetaling deel van loonkost cursist vaste tewerkstelling opleiding ≥ 32 u/p en binnen 1 j. erkende opleidingstitel opleiding tijdens werkuren of recuperatie subsidiebedrag niet meer op voorhand gekend meer info: Inge Treuttens (IPV, tel: 02 528 89 36)

6 Versie 080903 3. België (overheid): ERVARINGSFONDS publieke financiering leeftijdsbewust personeelsbeleid voor 45+ers behoud van tkwaliteitsvolle tewerkstelling voorbeelden: Opzet en begeleiding van duobanen Opleiding om over te schakelen naar minder zware arbeid Kennisoverdracht van ouderen naar jongeren

7 Versie 080903 3. België (overheid): ERVARINGSFONDS Financiering door de FOD Werkgelegenheid: max 750 € / maand per 45+er die baat heeft bij de actie Meer info: M. Boulanger, 02/233-52-07, Email: mark.boulanger@meta.fgov.be mark.boulanger@meta.fgov.be http://www.werk.belgie.be/ervaringsfonds.aspx

8 Versie 080903 3. België (sectoraal): IPV vzw PRIVATE financiering Opleidingen 30 % à 100 % van de kostprijs 3 krachtlijnen bij bepaling steunvoet: - open opleiding of op maat - sectorspecificiteit van de opleidingen - bereik risicogroepen

9 Versie 080903 3. Sectoraal Belgisch: IPV vzw Advies met adviescheques −opleidingsplannen −werkplekleren −effectmeting van opleidingen −6.000 € 1 ste jaar, later 3.000 € Advies zonder adviescheques −afstandsleren en begeleide zelfstudie −herstructureringen

10 Versie 080903 4. Vlaanderen: diversiteitsplannen publieke financiering Evenredige participatie op arbeidsmarkt stimuleren door training, opleiding, begeleiding… Maximale tussenkomst is € 15.000 voor totale projectkost van € 25.000 Max steun voor...... effectieve kost looptijd minmax instapplan € 2.500€ 5.000 6 m12 m diversiteitsplan € 10.000€ 15.000 1 j2 j groeiplan € 2.500€ 5.000 6 m12 m

11 Versie 080903 4. Vlaanderen: diversiteitsplannen Aanvaarde (te bewijzen) kosten: facturen van trainers en / of consultants (externen) loonkosten (internen) Opmaak actieplan en info: Daniëlle Verlaet, (IPV, tel: 02 528 89 44) http://www.werk.be/wg/diversiteitsplannen/?SMSESSION=NO

12 Versie 080903 4. Vlaanderen: kmo-portefeuille (vroeger BEA) publieke financiering sinds 01/01/2009: heel de voedingsnijverheid enkel KMO’s (Europese definitie van KMO) 50 % van factuur, met max 2.500 € jaarlijks ! erkende opleidingsverstrekker meer info: www.kmo-portefeuille.bewww.kmo-portefeuille.be

13 Versie 080903 4. Vlaanderen: VDAB publieke financiering kredietlijn van de voedingsindustrie - 50 %-korting - alle VDAB-opleidingen (+ loopbaanbegeleiding)VDAB-opleidingen VDAB-stimuleringsbeleid voor KMO’s - < 10 werknemers: 50 % korting - 10 tot 25 werknemers: 25 % korting

14 Versie 080903 4. Vlaanderen: VDAB VDAB-stimuleringsbeleid voor doelgroepen = geval per geval te bekijken kredietlijn niet te combineren met stimuleringsbeleid meer info: VDAB-infolijn 0800 30700 (van 8 tot 20 u.) of via IPV

15 Versie 080903 4. Vlaanderen: SIOS Publieke financiering Strategische Investerings- en OpleidingsSteun Toekenning o.b.v. bedrijfseconomische, sociale en ecologische criteria Opleidingssteun voor project ≥ 450.000 EUR Beperkt aantal subsectoren

16 Versie 080903 5. Combinaties beperkingen opgelegd door Europese Commissie om marktverstoring te voorkomen door overheid aard van de steun: −publiek (overheid): ESF, HBK, BEV, KMO- portefeuille, VDAB, ervaringsfonds, diversiteit −privaat: IPV combinatie publiek-privaat: steeds mogelijk combinatie publiek-publiek: eigen verantwoordelijkheid

17 Versie 080903 5. Combinaties automatisch: ESF + HBK  : geen KMO-portefeuille + (ESF en HBK) !!  : andere  afh. van bedrijfsgrootte - KMO:≤ 70 % - GO:≤ 50 %

18 Versie 080903 5. Combinaties Eu-definitie KMO, aan 3 criteria moet voldaan zijn: +< 250 werknemers, +≤ 50 mio EUR omzet of ≤ 43 mio EUR balanstotaal, +< 25 % kapitaal in handen van GO

19 6. Belangrijke principes past opleiding binnen doelstelling van steungever? opleidingskost = personeelskost + loonkost cursisten + verbruiksgoederen + overhead Europese definitie van de KMO (zie hoger)

20 Versie 080903 6. Aanpak snel eerste zicht krijgen op opleidingsplan, kosten & baten: −kosten oplijsten en ruw totaal berekenen (eigen loonkost niet vergeten) −welke steunmaatregelen combineren? −wat kan het u opbrengen?

21 Versie 080903 6. Aanpak beslissen en eigen acties inplannen: −dossiertijd (niet-subsidiabele loonkost!) −gegevensregistratie en –verwerking −publicatieverplichtingen projectmatige aanpak (gefaseerd) gestructureerde aanpak (plan-do-check-act)


Download ppt "Inhoud 1.Europa: ESF (2007-2013) 2.België (overheid): BEV & ervaringsfonds, 3.België (sectoraal): IPV 4.Vlaanderen: diversiteitsplannen, kmo-portefeuille,"

Verwante presentaties


Ads door Google