De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobiliteit in Beweging 2015 26 maart 2015. Even voorstellen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Gert van Burken Docent Mobiliteit & Transport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobiliteit in Beweging 2015 26 maart 2015. Even voorstellen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Gert van Burken Docent Mobiliteit & Transport."— Transcript van de presentatie:

1 Mobiliteit in Beweging 2015 26 maart 2015

2 Even voorstellen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Gert van Burken Docent Mobiliteit & Transport op “Het Perron” in Veenendaal Regio voorzitter noord Platform M&T Lid van de sectorale vernieuwingscommissie Lid van de werkgroep SVC Lid van de Syllabus commissie M&T Lid van de RAC regio Vallei en Midden Nederland Begeleiding pilotscholen en klankbordscholen

3 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Doel van de vernieuwingen VMBO en MBO De structuur... Profielvakken Kernprogramma Keuzevakken School en examenprogramma's Van examenprogramma naar onderwijsprogramma... Structuur MBO Samenwerking VMBO-MBO Doorlopende leerlijn creëren Terugkoppeling

4

5 Soorten Keuzevakken- delen VMBO leerling

6 Waarom het anders moet De vernieuwing in het VMBO en MBO

7 Waarom vernieuwing? Adviezen uit het veld Dalende leerlingaantallen: organiseerbaarheid onder druk Ruim 10 jaar vmbo: context is veranderd Vervolgonderwijs mbo, hbo en beroepspraktijk zijn doorontwikkeld Betere doorstroom naar vervolgonderwijs LOB en SLB gesprekken onmisbaar Mogelijkheid tot betere profilering van de school Meer doelmatigheid in het onderwijs Dossiers moeten actueel zijn beroep moet aansluiten op trends en behoeften op de arbeidsmarkt Vergroting van de doelmatigheid Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

8 Herziening van de kwalificatiestructuur

9 Vernieuwing VMBO ???? Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle afdelingsprogramma’s. De 35 afdelingen gaan op in 10 profielvakken De programma’s zijn veranderd! Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo “Alles blijft zoals het is bij het VMBO …” Nee, echt niet !!!

10 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

11 D&P te zw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken ec en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend Kernprogramma = hart van de sector gr

12 Profielen: wetgeving Economie en Ondernemen Zorg & Welzijn Horeca, Bakkerij, Recreatie Bouwen, Wonen en Interieur Produceren, Installeren en EnergieMobiliteit en Transport Maritiem en Techniek Media, Vormgeving en ICT Dienstverlening en ProductenGroen

13 4 Modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIELVAK KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN 50% Syllabus CvET Handreiking SLO via site algemene vaardigheden Professionele vaardigheden LOB

14 kernprogramma Techniek A: Algemene kennis en vaardigheden. de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden B: Professionele kennis en vaardigheden voorbeelden geven van technische normalisatie instituten, bedrijven en arbeidsorganisaties een meting van grootheden uitvoeren, verwerken en vastleggen materiaaleigenschappen benoemen en deze in verband brengen met hun toepassing een tekening lezen en schematekenen C: Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling 1.Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? [Kwaliteitenreflectie] 2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? [Motievenreflectie] 3. Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? [Werkexploratie] 4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? [Loopbaansturing] 5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? [Netwerken] te KERN

15 Mobiliteit & Transport 4 Profielmodules Motorconditie testen Wielophanging en carrosserie Verlichting en comfortsystemen Transport M&T Profielmodules

16 Keuzevakken bij M&T Personenwagens/bedrijfswagens – Motorsystemen – Aandrijf en remsystemen – Elektronica Bedrijfswagen – Bedrijfswagen Tweewieler – Fietstechniek – Gemotoriseerde tweewieler Carrosseriebouw – Carrosseriebouw Transport – Ritvoorbereiding en ritafhandeling – Operationele magazijnwerkzaamheden Schade – Autoschade en spuiten Non Road Motoren – Verbrandingsmotoren Landbouwmechanisatie – Mobiele werktuigen Keuzevakken M&T

17 uitwerking profielmodules M&T Profieldeel: Motorconditie testen o motor mechanische delen meten en testen o werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren o werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren Profieldeel: Wielophanging en carrosserie o wielophanging en veringssysteem controleren en vervangen o banden en wielen controleren, vervangen en balanceren o carrosseriedelen (de)monteren en afstellen Profielmodules

18 Uitwerking profielmodules M&T Profieldeel: Verlichting en comfortsystemen o eenvoudige elektrische schakelingen maken en metingen uitvoeren o verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige schema’s aansluiten o comfort en veiligheidssysteem controleren o elektromotoren aansluiten en testen Profieldeel: Transport o veilig laden en lossen van goederen o een technische rijklaar controle uitvoeren aan een voertuig en deze vervoer klaar maken o een routeplanning maken met een elektronisch programma Profielmodules

19 uitwerking keuzevakken Keuzevak 1: Motorsystemen (combinatie pers. en bedrijfw.) oeen ontstekingssysteem testen oeen brandstofsystemen controleren, testen en vervangen oeen distributie en klepbediening controleren, afstellen en vervangen Keuzevak 2: aandrijf en remsystemen (combinatie pers. en bedrijfw.) oeen aandrijfsysteem controleren, vervangen en afstellen oeen remsysteem testen oeen stuursysteem Keuzevak 3: elektronica ((combinatie pers. en bedrijfw.) oeen laadsysteem controleren, meten, componenten vervangen en testen oeen startsysteem controleren, meten, componenten vervangen en testen oeen gloeistartsysteem controleren, meten, componenten vervangen en testen oeen motor managementsysteem aansluiten en testen oeen voertuigdatanetwerk verklaren keuzevakken

20 uitwerking keuzevakken Keuzevak 4: Bedrijfswagen o bedrijfswagens en getrokken materieel benoemen owerkzaamheden aan een aandrijflijn van bedrijfswagens voorbereiden en uitvoeren ode werkzaamheden aan een luchtdrukremmen van bedrijfswagens voorbereiden en uitvoeren Keuzevak 5: Fietstechniek oeen fiets afleverings klaar maken oelektrisch systeem van een fiets testen oaandrijf- en veersysteem van een fiets controleren, testen en afstellen oremsysteem van een fiets testen en afstellen Keuzevak 6: Gemotoriseerde tweewielers een gemotoriseerde tweewieler afleverings klaar maken oelektrische systemen van een gemotoriseerde tweewieler testen oaandrijfsystemen van een gemotoriseerde tweewieler testen en afstellen oremsystemen van een gemotoriseerde tweewieler testen en afstellen keuzevakken

21 uitwerking keuzevakken Keuzevak 7: Carrosserie o onderdelen aan een carrosserie monteren oeen laadbak op schaal maken olichtbak met verlichting maken otrekhaak monteren en aansluiten Keuzevak 8: operationele magazijnwerkzaamheden ogoederen ontvangen en deze inslaan en daarna opslaan ovoorraadbeheer uitvoeren ogoederen verzamelen en deze verzendklaar maken Keuzevak 9: Ritvoorbereiding en ritafhandeling o een rit voorbereiden o een rit afhandelen keuzevakken

22 uitwerking keuzevakken Keuzevak 10: Autoschade en spuiten oschade herstel werkzaamheden voorbereiden oSchade herstellen ocarrosseriedelen voorbewerken en spuiten oeen voertuig afleverings klaar maken Keuzevak 11: Verbrandingsmotoren Werking van verbrandingsmotoren verklaren Brandstofsystemen controleren en repareren Interne en externe koelsystemen controleren Werking van beveiligingssystemen verklaren Keuzevak 12: Mobiele werktuigen oEen hydraulisch systeem controleren en schakeling aansluiten oMachine onderhoud uitvoeren oElektrische systemen controleren en testen oRisico’s bij hijsen, tillen en dragen onderkennen keuzeakken

23 Welke keuzes moet de school maken? Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Welke profielen biedt de school aan? o Visie van de school o Aansluiting mbo o Regionale afspraken o Welke keuzevakken biedt de school aan? o Aansluiting en samenwerking mbo o Profilering van de school o Visie van de school Welk onderwijsprogramma biedt de school aan?

24 School bepaalt: – Aantal profielvakken – Aantal keuzevakken per school – Vrije keuzevakken Leerling bepaalt dan: – Profielvak – Keuzevakken – Smal: verdiepen – Breed : verbreding binnen de sector of sector overstijgend. Keuze school en leerling

25 M&T Voorbeeld: 1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profielvak … 3. … en 4 keuzevakken Keuzedelen: verdieping

26 M&T Voorbeeld: Keuzedelen uit eigen én andere sector 1. Leerling kiest sector … 2. Leerling kiest profielvak 3. … en 4 keuzevakken

27 M&T Voorbeeld: 1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen: verbreding Duurzaamheid als verbreding

28 Volgorde van aanbieden Eerst profiel, dan verdieping 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 7 7 8 8 6 6 5 5 6 6 7 7 8 8 Eerst oriëntatie, dan profiel 2 2 3 3 4 4 1 1

29 Vertaling naar onderwijsprogramma's De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma Centraal examen Schoolexamen 1 Profielvak bestaande uit vier modulen 4 Keuzevakken ca. 400 uur

30 Het examenprogramma is een document dat beschrijft wat een leerling aan het eind van zijn/ haar vmbo opleiding minimaal moet kennen en kunnen Wordt uitgeschreven in syllabus. Een onderwijsprogramma beschrijft hoe de school het onderwijs inricht LOB als rode draad in het VMBO programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Van examenprogramma naar onderwijsprogramma

31 PROFIEL KEUZE PROJECTWEEK SIMULATIE = E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S ! Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

32 Voorbeeld beschrijving profielmodul M&T 1.Profiel Mobiliteit en Transport vmboBBKBGL 1.Profieldeel: Motorconditie testen Taak: o motormechanische delen meten en testen o werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren o werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren x x x P/MET/1.1.1 Deeltaak: motormechanische delen meten en testen. De kandidaat kan: 1.motorslijtage opmeten xxx 1.compressie meten aan benzine- en dieselmotoren xxx 1.lektest uitvoeren en vergelijken met fabrieksgegevens xx P/MET/1.1.2 Deeltaak: een smeersysteem controleren en testen. De kandidaat kan: 1.opbouw en werkingsprincipe van een smeersysteem omschrijven en controleren xxx 1.oliepomp controleren, testen en spelingen meten xxx 1.metingen uitvoeren aan het oliedruksysteem xxx 1.opbouw en werkingsprincipe van een carterventilatiesysteem benoemen en controleren xx P/MET/1.1.3 Deeltaak: een koelsysteem controleren en testen. De kandidaat kan: 1.koelvloeistof controleren, verversen en bijvullen xxx 1.koelsysteem controleren en ontluchten xxx 1.onderdelen van een koelsysteem controleren en testenxxx 1.koelsysteem testen op lekkagexxx

33 Zelf ontwikkeld keuzevak VMBO Format Samen met: –ROC –Bedrijfsleven in de regio Beoordelingscommissie Databank Procedure: 1 Aanmelden idee 2 Toestemming ja/nee 3 Uitwerken binnen format 4 Indienen ter goedkeuring 5 Toekenning ilt-code 6 Opname in landelijke databank

34 M&T – Autotechnicus – Bedrijfswagentechnicus – tweewielertechniek – Autoschade – Carrosseriebouw Logistiek (combi met E en O ) Transport /chauffeur Landbouwmechanisatie Verbrandingsmotoren Mogelijke uitstroom profielen M&T

35 Voorbeeld mogelijke uitstroom profielen M&T Autotechnicus – Motorsystemen – Aandrijf en remsystemen – Elektronica – Vrije keuzevak niveau 2 Tweewielertechnicus – fietstechniek – Gemotoriseerde tweewielers – Commercieel (profieldeel E&O) – Vrije keuzevak niveau 2 Bedrijfswagentechnicus – Motorsystemen – Aandrijf en remsystemen – Elektronica – Bedrijfswagens Schadetechnicus – Autoschade en spuiten – Booglassen 1 – Bewerken en verbinden van materialen – Vrije keuzevak niveau 2

36 vervolg mogelijke uitstroom profielen M&T Logistiek (magazijn) – Operationele magazijn werkzaamheden – Logistiek 1 (profielmodul E&O) – Logistiek 2 – Vrije keuzevak niveau 2 Transport (chauffeur) – Rit voorbereiding en ritafhandeling – Motorsystemen – Aandrijf en remsystemen – Bedrijfswagens

37

38 Keuzedelen als onderdeel van de structuur

39 Kenniscentra/SBB, scholen, bedrijfsleven en/of brancheorganisatie kunnen initiatiefnemer zijn voor het ontwikkelen van een keuzedeel Een korte procedure van 3 maanden waarin het gelijk geborgd is › › Tot stand komen van keuzedelen › Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te kunnen kiezen › De school bepaalt welke keuzedelen uit het landelijk register in het aanbod worden opgenomen › De keuze van een student voor een keuzedeel kan aan het begin of tijdens de opleiding worden gemaakt › Kijk op: http://www.kwalificatiesmbo.nl/Keuzedelen.html Aanbod van keuzedelen

40 Keuzedelen zijn een verrijking bovenop de kwalificatie (basis- en profieldeel) Flexibiliteit: keuzedelen zijn apart beschreven en daardoor snel en flexibel te ontwikkelen en vast te stellen Innovatie: keuzedelen bieden de mogelijkheid om beter in te spelen op actualiteiten en innovatie in het beroepenveld › › › Regio: keuzedelen bieden de mogelijkheid om in te spelen op regionale behoeften in het beroepenveld › Keuzedelen bieden meerwaarde Keuzedelen bieden de mogelijkheid om als bouwstenen voor een opleiding ingezet te worden ›

41 Doorlopende leerlijn Aanbod VMBO moet aansluiten bij MBO i.v.m. doorstroom Diploma per profiel met keuzevakken Eén vrije keuzevak in te vullen als: – Verbreding – Verdieping – MBO blok Vakmanschapsroute – Voor bbl en kbl – In BOL of BBL constructie – Einddoel niveau 2 Technologieroute – Voor GL en TL – Moet aansluiten bij één topsector – In BOL 4 constructie – Einddoel niveau 4 Verdere samenwerking VMBO-MBO- HBO Met scholen Platform, MBO raad en HBO instellingen Fast Track traject Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Afstemming VMBO – MBO - HBO

42 VMBO reeds gestart: – Eerste Pilot examens april 2015 Examinering VMBO ???: – Hoe centraal landelijk examen Proeve van Bekwaamheid of CSPE – Wanneer Vast moment Flexibel Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

43 Tijdlijn VMBO 1.Mei 2013: concept examenprogramma 2.Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) 3.Augustus 2014: start pilot cohort 2 4.Mei 2015: eerste examens (cohort 1) 5.Augustus 2015:start pilot cohort 3 6.Mei 2016: examens cohort 2 7.Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 8.Mei 2018: uitstroom alle leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 7 7 6 6

44 Tijdspad MBO

45 Communicatie over project Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s www.vernieuwingvmbo.nl http://www.herzieningmbo.nl/magazine/2014/12/boekje- herziening-kwalificatiestructuur-mbo/ http://www.herzieningmbo.nl/magazine/2014/12/boekje- herziening-kwalificatiestructuur-mbo/ Vernieuwing

46 Communicatie over project Vragen  bur@de-csv.nl bur@de-csv.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo


Download ppt "Mobiliteit in Beweging 2015 26 maart 2015. Even voorstellen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Gert van Burken Docent Mobiliteit & Transport."

Verwante presentaties


Ads door Google