De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel Verslag 2011 Rapport Financier 2011 door / par Hans Scholten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel Verslag 2011 Rapport Financier 2011 door / par Hans Scholten."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel Verslag 2011 Rapport Financier 2011 door / par Hans Scholten

2 Rekeningen – Comptes 2011 2010 BATEN / REVENUS273.971104.748 dividend / dividende Oikocredit94.20083.325 financ. opbrengsten / revenus financ.1.3121.381 inkomsten activit. / revenus activit.020.042 uitzonderl.opbrengst / revenus except.178.4590

3 Rekeningen – Comptes 2011 2010 LASTEN / CHARGES186.564 51.300 werkingskosten / frais fonctionement14.2366.116 verzekeringen / assurances1.3661.392 erelonen / honoraires2.3311.289 kosten activiteiten / frais des activités023.892 promotieverg. /indemnisation/ Solidura18.00017.500 gift aan / don à /Solidura89.0000 voorz.erfbelasting/prov.impôts succ. NL 58.7080 financiële kosten / frais financiers6058 belasting, bijdrage / impôts, contribut.1.053 voorziening / provision /Arcopar1.809

4 Rekeningen – Comptes 2011 2010 BATEN / REVENUS273.971104.748 LASTEN / CHARGES186.56451.300 RESULTAAT voor belastingen / RESULTAT avant impôts87.40753.448 voorziening belasting / provision impôts30.7510 RESULTAAT NA BELASTING RESULTAT APRES IMPOTS56.65653.448

5 Balans - Bilan - 31/12/2011 ACTIVA / ACTIF31/12/201131/12/2010 aandelen / parts Oikocredit EDCS6.150.005.120.000 groei in % /Croissance en %20%15% participatie/-tion 4F Fund174.338 aandelen / parts Arcopar1.8091.764 waardevermind./dépréciat. Arcopar-1.8090 te vord. belast. / créance impôts220187 lopende rek. / cpte courant Solidura 25.94221.022 te ontvangen / revenus à percevoir3.0281.380 liquide middelen / liquidités121.74179.141 TOT. ACTIVA / ACTIF6.475.2695.397.832

6 Balans - Bilan - 31/12/2011 PASSIVA / PASSIF31/12/201131/12/2010 kapitaal / capital 01/01/115.134.1804.496.780 nieuwe aandelen / nouvelles parts1.083.350680.550 terugbetalingen / remboursements-94.250-43.150 KAPITAAL / CAPITAL 31/12/116.123.2805.134.180 groei in % / croissance en %19%14% wettelijke res. / réserve légale26.997 algemene reserve / rés. générale168.890177.107 voorzien. belast. / provis. impôts89.4590 te betalen / frais à payer1.7691.413 bruto dividend / dividende brut64.87358.135 TOT. PASSIVA / PASSIF6.475.2695.397.832

7 Winstverdeling – Répartition bénéfice 20112010 Bruto dividend Dividende brut 1,25%64.87358.135 Wettelijke reserve Réserve légale00 Algemene reserve Réserve générale- 8.217- 4.687 Resultaat Résultat56.65653.448

8 Solidura vzw / asbl BALANS / BILAN31/12/201131/12/2010 ACTIVA / ACTIV309.678 233.238 aandelen / parts Oikocredit-be211.500210.000 vorderingen / créances5.05920.291 vooruitbetaald / dépenses anticipées0438 liquide middelen / liquidités93.1192.509 PASSIVA / PASSIF 309.678 233.238 resul. vorige boekj./ rés. exercices préc.198.035211.062 resul. boekjaar / résultat exercice76.450-13.027 overgedragen res. / rés. remportés274.485198.035 te betalen / dépenses à débourser1.2526.681 voorz. vakantieg. / prov. péc. vacances8.0007.500 lopende rek. / cpte cour. / Oikocredit-be25.94221.022

9 Rekeningen – Comptes 2011 2010 BATEN / REVENUS159.25572.266 giften / dons13.0216.519 dividend / dividende Oikocredit-be2.3763.747 vergoeding / indemnité Oikocredit-be18.00017.500 Oikocredit Internationa(a)l33.50039.050 sponsoring02.500 andere / autres3.3582.950 uitzonderlijke gift / don exceptionnel89.0000 LASTEN / CHARGES82.80585.293 promotie / promotion8.89413.008 personeel / personnel68.73866.637 andere / autres5.1735.649 RESULTAAT / RESULTAT76.450- 13.027


Download ppt "Financieel Verslag 2011 Rapport Financier 2011 door / par Hans Scholten."

Verwante presentaties


Ads door Google