De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel Verslag 2011 Rapport Financier 2011 door / par Hans Scholten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel Verslag 2011 Rapport Financier 2011 door / par Hans Scholten."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel Verslag 2011 Rapport Financier 2011 door / par Hans Scholten

2 Rekeningen – Comptes BATEN / REVENUS dividend / dividende Oikocredit financ. opbrengsten / revenus financ inkomsten activit. / revenus activit uitzonderl.opbrengst / revenus except

3 Rekeningen – Comptes LASTEN / CHARGES werkingskosten / frais fonctionement verzekeringen / assurances erelonen / honoraires kosten activiteiten / frais des activités promotieverg. /indemnisation/ Solidura gift aan / don à /Solidura voorz.erfbelasting/prov.impôts succ. NL financiële kosten / frais financiers6058 belasting, bijdrage / impôts, contribut voorziening / provision /Arcopar1.809

4 Rekeningen – Comptes BATEN / REVENUS LASTEN / CHARGES RESULTAAT voor belastingen / RESULTAT avant impôts voorziening belasting / provision impôts RESULTAAT NA BELASTING RESULTAT APRES IMPOTS

5 Balans - Bilan - 31/12/2011 ACTIVA / ACTIF31/12/201131/12/2010 aandelen / parts Oikocredit EDCS groei in % /Croissance en %20%15% participatie/-tion 4F Fund aandelen / parts Arcopar waardevermind./dépréciat. Arcopar te vord. belast. / créance impôts lopende rek. / cpte courant Solidura te ontvangen / revenus à percevoir liquide middelen / liquidités TOT. ACTIVA / ACTIF

6 Balans - Bilan - 31/12/2011 PASSIVA / PASSIF31/12/201131/12/2010 kapitaal / capital 01/01/ nieuwe aandelen / nouvelles parts terugbetalingen / remboursements KAPITAAL / CAPITAL 31/12/ groei in % / croissance en %19%14% wettelijke res. / réserve légale algemene reserve / rés. générale voorzien. belast. / provis. impôts te betalen / frais à payer bruto dividend / dividende brut TOT. PASSIVA / PASSIF

7 Winstverdeling – Répartition bénéfice Bruto dividend Dividende brut 1,25% Wettelijke reserve Réserve légale00 Algemene reserve Réserve générale Resultaat Résultat

8 Solidura vzw / asbl BALANS / BILAN31/12/201131/12/2010 ACTIVA / ACTIV aandelen / parts Oikocredit-be vorderingen / créances vooruitbetaald / dépenses anticipées0438 liquide middelen / liquidités PASSIVA / PASSIF resul. vorige boekj./ rés. exercices préc resul. boekjaar / résultat exercice overgedragen res. / rés. remportés te betalen / dépenses à débourser voorz. vakantieg. / prov. péc. vacances lopende rek. / cpte cour. / Oikocredit-be

9 Rekeningen – Comptes BATEN / REVENUS giften / dons dividend / dividende Oikocredit-be vergoeding / indemnité Oikocredit-be Oikocredit Internationa(a)l sponsoring andere / autres uitzonderlijke gift / don exceptionnel LASTEN / CHARGES promotie / promotion personeel / personnel andere / autres RESULTAAT / RESULTAT


Download ppt "Financieel Verslag 2011 Rapport Financier 2011 door / par Hans Scholten."

Verwante presentaties


Ads door Google