De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derde expertmeeting ART 8 april 2015. Geschiedenis ART Landelijk initiatief van GGz Breburg samen met GGz Altrecht Eerste expertmeeting 15 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derde expertmeeting ART 8 april 2015. Geschiedenis ART Landelijk initiatief van GGz Breburg samen met GGz Altrecht Eerste expertmeeting 15 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Derde expertmeeting ART 8 april 2015

2 Geschiedenis ART Landelijk initiatief van GGz Breburg samen met GGz Altrecht Eerste expertmeeting 15 januari 2014 Heidagen ART 2 en 3 juni 2014 Tweede expertmeeting 16 sept 2014 Heidagen ART 1 en 2 dec 2014 Derde expertmeeting 8 april 2015

3 Doelgroep Mensen (18+) met ernstige psychiatrische problematiek waarbij het herstelproces gestagneerd is en heeft geleid tot een handicap, waarbij alle andere zorg al is geprobeerd, die 24 uurszorg nodig hebben, waarbij de verblijfsplaats niet bepalend is, maar de kwaliteit van de levensgebieden wel.

4 Ziek worden Aandacht vrienden, bezoek, bezorgd, compassie Duurt langer aandacht neemt af Vergeten, vermeden Teleurstelling, verwateren contacten Verlies van hoop op herstel Eenzaamheid somber, leven in eigen wereld Hulpverlening - patient Afhankelijk van hulpverlening voor contact Object van zorg Afbrokkelen netwerk alleen nog professionals zorgmijden rolverlies apathie Chronische, onvaardige patient Verlies vaardigheden Social Breakdown Syndrome (Gruenberg)

5 r Herstel t Triade a Actief ar Actief Herstel at Actieve Triade rt Herstel Triade

6 Kernaspecten ART Wonen in een appartement (een eigen plek) ART biedt de benodigde interventies Herstelvisie en HOZ als basis: focus op eigen kracht Aansluiten bij persoonlijke drijfveren Streeft gezondheid na in de breedste zin van het woord Behandelen vanuit de triade (met als doel: herstel in én van de triade) Mensen uitdagen om te (mogen, willen kunnen) “worden wie je bent” Betekenisvol meedoen in de maatschappij

7 Kernaspecten ART (2) Onophoudelijk vertrouwen, gewoon doen en gewoon praten, echt onbevooroordeeld luisteren en nabij zijn, opheffen van de afhankelijkheidsrelatie Belangrijke rol voor ED en FED geïntegreerd in het team Een naar buiten gericht perspectief / tijdelijkheid Behandelen in een healing environment Mogelijkheid tot flexibel intensiveren zorg in het eigen appartement Gesloten opname is een module binnen ART Dwang en drang in de ban

8 A CTIEVEHE R STEL T RIADE Bied zoveel mogelijk bewezen effectieve interventies Ondersteun herstel en bevorder empowerment Maak optimaal gebruik van nieuwe technologieën Bevorder goede lichamelijke gezondheid en – zorg Bied integrale behandeling en ondersteuning die op continuïteit is gebaseerd Bied behandeling en ondersteuning die dimensioneel en fasegevoelig zijn Bevorder participatie en bestrijdt stigmatisering Ondersteun en werk samen met familie en andere naastbetrokkenen personalized care Werk aan effectieve betrekkingen in de bredere sociale omgeving Investeer veel in een goede werkrelatie Streef naar veiligheid BASISBEHOEFTEN/ KWALITEIT VAN LEVEN Veranderende opvattingen Samenwerking: FACT, HIC, buurtzorg, RACT, maatschappij

9 Cliënt stilstand → herstel dagactiviteit → werk afdeling → appartement hospitalisatie → participatie Professional afwachten → actief innoveren probleemgericht → ontwikkelings- en belevingsgericht wanhoop → hoop

10

11 Overweldigd worden door... Worstelen met... Leven met... Leven voorbij... Behandeling door fase van herstel ARTHIC/F(R)ACT

12 Standaarden in ontwikkeling Actief heRstel in de Triade (ART) www.art-psy.nlwww.art-psy.nl Resource group Assertive Community Treatment (RACT) www.ract.nl www.ract.nl Functie Assertive Community Treatment (F-ACT) www.f-actnederland.nl www.f-actnederland.nl High & Intensive Care (HIC) www.hic-psy.nl www.hic-psy.nl

13 www.art-psy.nl

14 Harde deadline April 2015 dec. 2015

15 Nog te ontwikkelen ART-bouwstenen (vandaag) ART-team ART-competenties ART-implementatie ART-monitor …?

16 Programma 13.00 uurInleiding (Tom van Mierlo) en pitches uit de praktijk 14.00 uur Werken aan 12 bouwstenen van ART Pauze 15.45 uur Aanbieden van de 12 bouwstenen olv. Tilburg Tigers 16.30 uur Afsluiting en drankje

17

18


Download ppt "Derde expertmeeting ART 8 april 2015. Geschiedenis ART Landelijk initiatief van GGz Breburg samen met GGz Altrecht Eerste expertmeeting 15 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google