De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derde expertmeeting ART

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derde expertmeeting ART"— Transcript van de presentatie:

1 Derde expertmeeting ART
8 april 2015

2 Geschiedenis ART In beweging zetten Geen beleidsstuk
Landelijk initiatief van GGz Breburg samen met GGz Altrecht Eerste expertmeeting 15 januari 2014 Heidagen ART 2 en 3 juni 2014 Tweede expertmeeting 16 sept 2014 Heidagen ART 1 en 2 dec 2014 Derde expertmeeting 8 april 2015 In beweging zetten Geen beleidsstuk

3 Doelgroep Mensen (18+) met ernstige psychiatrische problematiek waarbij het herstelproces gestagneerd is en heeft geleid tot een handicap, waarbij alle andere zorg al is geprobeerd, die 24 uurszorg nodig hebben, waarbij de verblijfsplaats niet bepalend is, maar de kwaliteit van de levensgebieden wel.

4 Aandacht vrienden, bezoek, bezorgd, compassie
Social Breakdown Syndrome (Gruenberg) Ziek worden Aandacht vrienden, bezoek, bezorgd, compassie Duurt langer aandacht neemt af rolverlies zorgmijden Vergeten, vermeden apathie Afbrokkelen netwerk alleen nog professionals Teleurstelling, verwateren contacten Verlies vaardigheden Object van zorg Marlies – hoe ziet de doelgroep eruit? Verlies van hoop op herstel Chronische, onvaardige patient Afhankelijk van hulpverlening voor contact Eenzaamheid somber, leven in eigen wereld Hulpverlening - patient

5 r Herstel t Triade a Actief ar Actief Herstel at Actieve Triade rt Herstel Triade

6 Kernaspecten ART Wonen in een appartement (een eigen plek)
ART biedt de benodigde interventies Herstelvisie en HOZ als basis: focus op eigen kracht Aansluiten bij persoonlijke drijfveren Streeft gezondheid na in de breedste zin van het woord Behandelen vanuit de triade (met als doel: herstel in én van de triade) Mensen uitdagen om te (mogen, willen kunnen) “worden wie je bent” Betekenisvol meedoen in de maatschappij Tom – iedereen MOET hieraan voldoen

7 Kernaspecten ART (2) Onophoudelijk vertrouwen, gewoon doen en gewoon praten, echt onbevooroordeeld luisteren en nabij zijn, opheffen van de afhankelijkheidsrelatie Belangrijke rol voor ED en FED geïntegreerd in het team Een naar buiten gericht perspectief / tijdelijkheid Behandelen in een healing environment Mogelijkheid tot flexibel intensiveren zorg in het eigen appartement Gesloten opname is een module binnen ART Dwang en drang in de ban

8 ACTIEVE TRIADE BASISBEHOEFTEN/ KWALITEIT VAN LEVEN
Veranderende opvattingen ACTIEVE HERSTEL TRIADE Bied zoveel mogelijk bewezen effectieve interventies Bied behandeling en ondersteuning die dimensioneel en fasegevoelig zijn Ondersteun herstel en bevorder empowerment Investeer veel in een goede werkrelatie Bevorder goede lichamelijke gezondheid en –zorg Bevorder participatie en bestrijdt stigmatisering Streef naar veiligheid Ondersteun en werk samen met familie en andere naastbetrokkenen Tom – landelijk traject ART Maak optimaal gebruik van nieuwe technologieën Bied integrale behandeling en ondersteuning die op continuïteit is gebaseerd personalized care Werk aan effectieve betrekkingen in de bredere sociale omgeving Samenwerking: FACT, HIC, buurtzorg, RACT, maatschappij

9 ‘Deze vergeten groep verdient beter’
(En dat geldt niet alleen voor de cliënten) Cliënt stilstand → herstel dagactiviteit → werk afdeling → appartement hospitalisatie → participatie Professional afwachten → actief innoveren probleemgericht → ontwikkelings- en belevingsgericht Marlies – van situatie A naar situatie B wanhoop → hoop

10

11 Behandeling door fase van herstel
Overweldigd worden door... Worstelen met... Leven met... Leven voorbij... ART HIC/F(R)ACT Marlies – differentiatie van doelgroepen: zorg voor een intensieve samenwerking tussen teams

12 Standaarden in ontwikkeling
Actief heRstel in de Triade (ART) Resource group Assertive Community Treatment (RACT) Functie Assertive Community Treatment (F-ACT) High & Intensive Care (HIC) Marlies - volg de huidige ontwikkelingen

13

14 Harde deadline April 2015 dec. 2015 Tom

15 Nog te ontwikkelen ART-bouwstenen (vandaag) ART-team ART-competenties
ART-implementatie ART-monitor …?

16 Programma 13.00 uur Inleiding (Tom van Mierlo) en pitches uit de praktijk 14.00 uur Werken aan 12 bouwstenen van ART Pauze 15.45 uur Aanbieden van de 12 bouwstenen olv. Tilburg Tigers 16.30 uur Afsluiting en drankje Frits

17

18


Download ppt "Derde expertmeeting ART"

Verwante presentaties


Ads door Google