De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cross-cultural OB Gelfand, Erez, & Aycan (2007) Annual Review of Psychology, 58, 479-514.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cross-cultural OB Gelfand, Erez, & Aycan (2007) Annual Review of Psychology, 58, 479-514."— Transcript van de presentatie:

1 Cross-cultural OB Gelfand, Erez, & Aycan (2007) Annual Review of Psychology, 58, 479-514

2 Achtergrond en benadering Web of science: IF=13.4, 1/102, psychology, multidisciplinary, US 3 vrouwen; US, Israel, Turkije Review 1996-2005 met > 1000 publicaties; update van Bond & Smith (1996); op micro en meso niveau Literatuur uit databases en via oproepen op internationale listservers

3 Introductie Definitie cultuur Defintie cross-cultural OB (verder ccOB) ccOB op micro niveau (bv. motivatie) ccOB op meso niveau (bv. leiderschap) ccOB op macro niveau (bv. structuur) Deze review enkel micro en meso (zie contents p480)

4 Korte historiek ccOB Zeer oud fenomeen (Herodotus) 1960-70: verwaarloosd en/of atheoretisch, beschrijvend, methodologische problemen 1980s: Hofstede; meer interesse; theoretische basis; grenzen Westerse OB; nog steeds uitzondering; getolereerd Vanaf 1990s: vanwege globalisering meer interesse; meer theorie; er blijven uitdagingen

5 Cultuur en werkmotivatie (1) Persoonlijke motieven soms universeel, maar antecedenten verschillen Goal-setting theory niet universeel (O1) Feedback: verschillen; weinig research Beloningen: verschillen via waarden; universeel is er meer dan geld; verschillen in dominante beloningssystemen; belangrijk in MNCs

6 Cultuur en werkmotivatie (2) Job- en organisatiekenmerken: gelijke betekenis; verschillende effecten; waarden; universeel negatief effect job demands op gezondheid en welbevinden maar verschillende buffers Jobsatisfactie verschilt; in gelijkaardige landen gelijke betekenis; universele relaties met financiële satisfactie maar verschillende antecedenten

7 Cultuur en individu-organisatie (1) Organisatiebetrokkenheid: universeel construct  factorstructuur (culturele verschillen of meth.problemen?); gelijke antecedenten (NC ja, AC ?, emic predictors?); verschillende effecten Psychologisch contract: universeel construct maar verschillende kenmerken (aard, violatie)

8 Cultuur en individu-organisatie (2) Organisatorische rechtvaardigheid: mixed voor reward allocations; verschillen DJ; gelijke effecten PJ; universeel belang IJ; praktijken IJ verschillen; veel research in interculturele contexts; weinig research contextuele moderators en IJ OCB verschillende concepten en antecedenten P-E fit verschillen belang congruentie

9 Cultuur en onderhandelen/conflict Onderhandelen: verschillen kaders, beoordelaars bias, processen, resultaten, tactieken, satisfactie, moderators; veel research interculturele onderhandeling; weinig research naar moderators Conflict met 3 modellen over landen (directe confrontatie, regulatief, harmonie); verschillende betekenis « avoidance » (O1)

10 Cultuur en teams Attitudes omtrent teams: weerstand van individuen en teams; aandacht voor situationele modertors is nodig Team processen verschillen voor cognitieve, motivationele/affectieve, en gedrag Multiculturele teams (MCTs): meestal negatief (  O1); bevorderende factoren; belang culturele identiteit (tijdsperspectief)

11 Cultuur en leiderschap Directe effecten: GLOBE (zie daar) en andere studies: gelijkenissen en verschillen Moderator effecten op werknemers resultaten Belang van emic dimensies zoals paternalitisch leiderschap, guanxi Expatriate versus locale managers

12 Expatriate management Aanpassing omvat algemene of culturele, work adjustment, en interactie- aanpassing; er zijn gemeenschappelijke en unieke predictoren; Aycan vond ook nog psychologische aanpassing Voornaamste attitudes zijn job satisfactie en organisatiebetrokkenheid; daarnaast prestatie

13 Algemene conclusies Positief: ccOB bloeit; theorie, constructen, onderzoeksvragen breder; beperkingen zichtbaar; helpt bij globalisering Uitdagingen: –Uitstijgen boven waarden (en vooral IC) –Uitstijgen boven directe effecten (moderators, context) –Multilevel (globaal, cultureel, organisatie, teams, individu; nested levels) –cc interface; cc encounters; theorie en methodologie –Indigeous research met variform (functional) universals

14 « shifts » voor de toekomst Intraculturele vergelijkingen  dynamiek van culturele interface IC  multiple waarden en andere culturele (nationale) verschillen Directe effecten  interactie en multilevel Aandacht levels-of-analysis  multilevel theorie en onderzoek Verschillen  gelijkenissen (globalisering)

15 Vergelijk Gelfand et al (2007) metTsui et al (2007) Achtergrond Benadering Gelijke bevindingen Verschillende bevindingen Toekomst ccOB


Download ppt "Cross-cultural OB Gelfand, Erez, & Aycan (2007) Annual Review of Psychology, 58, 479-514."

Verwante presentaties


Ads door Google