De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diversiteit binnen de kinderopvang: Over leren kennen van verschillende geuren, kleuren en smaken ICC Gent 2 april 2015 Naïma Lafrarchi Onderzoekster.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diversiteit binnen de kinderopvang: Over leren kennen van verschillende geuren, kleuren en smaken ICC Gent 2 april 2015 Naïma Lafrarchi Onderzoekster."— Transcript van de presentatie:

1 Diversiteit binnen de kinderopvang: Over leren kennen van verschillende geuren, kleuren en smaken ICC Gent 2 april 2015 Naïma Lafrarchi Onderzoekster & Projectbegeleider Odisee Praktijklector Faculteit T&GW KULeuven 7/10/2014

2 Diversiteit binnen de kinderopvang
Inleiding Wat is Islam? Migratiefenomeen in België Maatschappelijke issues als uitdaging Praktijkvragen Conclusie 7/10/2014

3 Voorstelling Onderzoekster ‘Levensbeschouwing en Opvoedidealen’ aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) Praktijklector in de Master Islamitische Theologie en Religiewetenschappen aan de Faculteit Theologie en Godsdienstwetenschappen - KULeuven Bijna tien jaar ervaring als “leermeester” 7/10/2014

4 7/10/2014

5 7/10/2014

6 Diversiteit binnen de kinderopvang
Migratiefenomeen in België Definitie Situering Overzicht Eerste migratiegolf 1920 Tweede migratiegolf 1950 Vandaag anno 2014 7/10/2014

7 Diversiteit binnen de kinderopvang
Wat is Islam? Islam is een monotheïstische godsdienst Islam is ontstaan in de 6de eeuw n. Chr. Islam is een levenswijze Islam is zeer divers 7/10/2014

8 Diversiteit binnen de kinderopvang
De vijf zuilen van de islam Geloofsbelijdenis Gebed Aalmoezen of armenbelasting Vasten Bedevaart 7/10/2014

9 Diversiteit binnen de kinderopvang
Maatschappelijke issues als uitdaging … Normen en waarden: clash of geen clash? West-Europese Christelijke traditie versus de Islamitische traditie Culturele versus religieuze beleving West-Europa kent een hoofdzakelijke christelijke traditie met haar gewoonten, rituelen en symbolen. De Islamitische traditie heeft ook haar eigen gewoonten, rituele en symbolen. Verschillen en gelijkenissen. Er zijn meer gelijkenissen dan verschillen. Verschil tussen culturele en religieuze beleving, één van de redenen van de diversiteit binnen de Islam. Er zijn twee grote groepen binnen de Islam. Vergelijkbaar met de verschillende stromingen binnen het Christendom. Verder zijn er 4 rechtsscholen die inhoudelijk voor 95% identiek zijn. De resterende 5% behelst een aantal kleinere verschillen in eetgewoonten, rituelen, feestdagen,… 7/10/2014

10 Diversiteit binnen de kinderopvang
…leren zien Wat is een “issue”? Hoe ga ik om met een “issue”? Waar of bij wie kan ik hulp zoeken? Hoe pak ik dit concreet aan? 7/10/2014

11 Diversiteit binnen de kinderopvang
Wie of wat ben ik? 7/10/2014

12 Diversiteit binnen de kinderopvang
Je rol als verzorger Centrale plaats i/d beleving v/h kind en ouder Aandacht voor de kleine dingen Betrokkenheid - Inlevingsvermogen Creativiteit Plaats voor interlevensbeschouwelijk en –cultureel dialoog 7/10/2014

13 Diversiteit binnen de kinderopvang
Praktijkvoorbeelden Taalbarrières Lichaamsverzorging Voeding – eetgewoonten Klederdracht Zorg van het baby/kind Idem bij alle kinderen, elk kind gaat op zoek naar wie hij/zij is Is men proces of product van zijn tijd Wordt obees als men van twee wallen eet? Identiteit en de ontwikkeling van identiteit hangen nauw samen met de mogelijkheid tot identificatie. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zal er eerst gekeken moeten worden naar de afzonderlijke begrippen in deze vraag. Wat is ontwikkeling, wat wordt er bedoeld met identiteit en wat of wie zijn pubers? Allereerst de vraag wat is ontwikkeling precies? Met ontwikkeling wordt in dit onderzoek de ontwikkeling in de ontwikkelingspsychologie bedoeld. Het gaat dan om een geleidelijke verandering van een persoonlijkheid in een bepaalde richting. Meestal in een positieve richting maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. Het tweede begrip identiteit, is in de hier voorafgaande paragraaf uitvoerig behandeld, en daar is reeds de conclusie getrokken dat het bij identiteit in dit onderzoek gaat om het antwoord op de vraag: wie ben ik? Het is zoals hierboven werd beschreven datgene wat een object tot dat specifieke object maakt, waarin het zich onderscheidt van anderen en zonder welke eigenschappen het object niet dezelfde zou zijn. De identiteit is een solide geheel wat zich uit in een overeenstemming van gedrag/werkelijkheid en visie/denkwereld van het object. Tot slot zal hier, voordat er dieper ingegaan wordt op de deelvraag, behandeld worden wie of wat pubers zijn. Als er wordt gesproken over pubers of de pubertijd dan wordt hier over het algemeen de periode van de adolescentie mee bedoeld. Bij de adolescentie gaat het om de leeftijdsperiode van circa 12 tot 21 jaar. 7/10/2014

14 Diversiteit binnen de kinderopvang
Cultus en hun plaats in de beleving Man/vrouw verhouding Rituelen, symbolen en gewoonten 7/10/2014

15 Diversiteit binnen de kinderopvang
Dialogeren is het belangrijkste = vertrouwen Verschil tussen cultuur en religie Begrip en empathie tussen gesprekspartners 7/10/2014

16 Diversiteit binnen de kinderopvang
Q & A 7/10/2014

17 Diversiteit binnen de kinderopvang
Bedankt voor jullie aandacht! 7/10/2014

18 Contactgegevens: Tel: 02/ 7/10/2014

19 Diversiteit binnen de kinderopvang
BEDANKT! 7/10/2014


Download ppt "Diversiteit binnen de kinderopvang: Over leren kennen van verschillende geuren, kleuren en smaken ICC Gent 2 april 2015 Naïma Lafrarchi Onderzoekster."

Verwante presentaties


Ads door Google