De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vrijdag…… ……..maar de zondag komt!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vrijdag…… ……..maar de zondag komt!."— Transcript van de presentatie:

1 De vrijdag…… ……..maar de zondag komt!

2

3 De vrijdag…… ……..maar de zondag komt!

4 Lucas 4:18-19 18 "De Geest van de Here is op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. 19 Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken."

5

6 Dat was de vrijdag…… ……..maar de zondag komt!

7 Genesis 37:7 7 Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld, daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer.

8 Maar dat is de vrijdag……
……..de zondag komt!

9 David verslaat de reus Goliath

10 Psalm 13:2 2 HERE, bent U mij helemaal vergeten? Wanneer komt U mij weer tegemoet?

11 Weet dan dat de vrijdag is……
……..en dat de zondag komt!

12 Handelingen 13:22 22b 'Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden', zei Hij, 'een man naar mijn hart, die altijd zal doen wat Ik hem vraag'.

13 Evangelische dominee gerechtelijk vervolgd vanwege kritiek op islam
Xander :07 - (208) - in Christendom, Eindtijd & Profetie, EU, Islam & Terreur, Olaf Latzel, dominee van een kerk in Bremen. Openlijk preken dat de God van het christendom niet dezelfde is als de god van de islam, wordt in Duitsland inmiddels niet meer getolereerd.

14 Voor deze voorganger is het de vrijdag……
……..maar de zondag komt!

15 Dat is de vrijdag…… ……..maar de zondag komt!

16 Klaagliederen 3:22-23 22-23 Dank zij de goedheid van de HERE zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en Zijn trouw is elke dag weer nieuw.

17 Jeremia 18:4 4 Maar de kruik die hij onder handen had, werd niet goed. Daarom kneedde hij hem weer tot een klomp klei en begon opnieuw.

18 Jesaja 64:8 8 HERE, U bent onze vader. Wij zijn het klei en U bent de pottenbakker. Wij zijn allemaal gevormd door Uw hand.

19 Efeziërs 3:23 19 Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven.

20

21 Voor mij was het de vrijdag……
……..maar de zondag komt!

22 Openbaringen 1:9 9 ….Ik, Johannes, was naar het eiland Patmos verbannen omdat ik de mensen op God had gewezen en hun verteld had wat ik over Jezus Christus wist.

23

24

25 Het was voor Mozes de vrijdag……
……..maar de zondag komt!

26 Exodus 15:25 25 Mozes vroeg hulp aan de HERE en de HERE wees hem een stuk hout aan; Mozes wierp het in het water en het werd zoet.

27

28 Dat is de zondag…

29 Want in Hem zijn we meer dan overwinnaar!


Download ppt "De vrijdag…… ……..maar de zondag komt!."

Verwante presentaties


Ads door Google