De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2008 jaar van Lucas 15 TERSCHUUR - Het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk heeft 2008 uitgeroepen tot 'Lucas 15- jaar'.,,In 2008 willen we.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2008 jaar van Lucas 15 TERSCHUUR - Het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk heeft 2008 uitgeroepen tot 'Lucas 15- jaar'.,,In 2008 willen we."— Transcript van de presentatie:

1 2008 jaar van Lucas 15 TERSCHUUR - Het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk heeft 2008 uitgeroepen tot 'Lucas 15- jaar'.,,In 2008 willen we de kerk bepalen bij haar kerntaak: kostbare mensen, die verloren dreigen te gaan, op te zoeken en thuis te brengen bij een liefdevolle Vader God.'' In Lucas 15 staan drie gelijkenissen waarin iets of iemand wordt teruggevonden: het verloren schaap, het verloren muntstuk en de verloren zoon.

2

3 10... de gezonde leer, 11 in overeenstemming met HET EVANGELIE DER HEERLIJKHEID VAN DE ZALIGE GOD, dat mij (=Paulus) is toevertrouwd. 1Timotheüs 1

4 10... de gezonde leer, 11 in overeenstemming met HET EVANGELIE DER HEERLIJKHEID VAN DE ZALIGE GOD, dat mij (=Paulus) is toevertrouwd. 1Timotheüs 1

5

6 4... zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het EVANGELIE DER HEERLIJKHEID van Christus, die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4

7

8 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; Psalm 1 Toen zeide Lea: Ik gelukkige! Voorzeker zullen de jongedochters mij gelukkig prijzen; en zij gaf hem de naam Aser. Genesis 30:13

9 2 maar aan des HEREN wet (thora = onderwijzing) zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Psalm 1

10 3 Want hij is als een boom, geplant (lett. VERplant) aan waterstromen... Psalm 1

11 3... die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt... Psalm 1

12 3... AL WAT HIJ ONDERNEEMT GELUKT. Psalm 1 * in de tegenwoordige aion * in de toekomende aionen * in de voleinding der aionen

13

14 Genesis 39 20... Zo kwam hij daar in de gevangenis. 21 En de HERE was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.

15

16 de X is de onbekende factor...

17

18 22 Daarom vertrouwde de overste der gevangenis AL de gevangenen die in de gevangenis waren, aan Jozef toe, en AL wat daar te doen was, deed hij. Genesis 39

19 23 De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de HERE met hem was; en wat hij verrichtte, DEED DE HERE GELUKKEN. Genesis 39

20 58 Daarom, mijn geliefde broeders, wordt standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het WERK DES HEREN... 1Korinthe 15

21 ONEINDIG VEEL MEER 20 HEM nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is ONEINDIG VEEL MEER te doen dan wij bidden of beseffen... Efeze 3

22 ALLE OVERVLOEDIG ALLE ALLENALLES ALLE OVERVLOEDIG 8 En God is bij machte ALLE genade in u OVERVLOEDIG te schenken, opdat gij, in ALLE opzichten te ALLEN tijde van ALLES genoegzaam voorzien, in ALLE goed werk OVERVLOEDIG moogt zijn... 2Korinthe 9

23

24 Jesaja 53 (St.Vert) 10... als Zijn ziel Zich [tot] een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien...

25 Jesaja 53 (St.Vert) 10... Hij zal de dagen verlengen...

26 Jesaja 53 (St.Vert) 10... en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand GELUKKIGLIJK VOORTGAAN.

27 Jesaja 53 (St.Vert) 11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, [en] VERZADIGD worden...


Download ppt "2008 jaar van Lucas 15 TERSCHUUR - Het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk heeft 2008 uitgeroepen tot 'Lucas 15- jaar'.,,In 2008 willen we."

Verwante presentaties


Ads door Google