De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Nieuwe definitie van personen met een handicap of chronische ziekte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Nieuwe definitie van personen met een handicap of chronische ziekte."— Transcript van de presentatie:

1 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Nieuwe definitie van personen met een handicap of chronische ziekte

2 1. Aanleiding / probleemstelling Huidige definitie: Gebaseerd op medisch model van handicap Operationalisering sluitend voor personen met handicap vanaf geboorte Niet sluitend voor verworven handicap of ziekte: stigma Gevolgen: Onder-rapportering aanwezigheid PMHCZ Onvoldoende ondersteuning van individu én team

3 2. Voorstel aanpassing definitie Definitietekst: aligneren op definitie VRPH Medewerkers met een handicap of chronische ziekte zijn personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de arbeidsmarkt.

4 2. Voorstel aanpassing definitie Operationaliserende categorieën: aligneren op VDAB 1.Erkend door VAPH 2.Hoogste diploma buitengewoon onderwijs 3.Erkend door VDAB en recht op BTOM 4.Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming 5.Bewijs van arbeidsongeschiktheid van ≥66% van een bevoegde federale instelling 6.Invaliditeitsuitkering (+ IP 1 jaar na heropname voltijdse tewerkstelling) 7.Attest arbeidsarts + IP 8.6 maand aaneensluitend ziek + IP + één van attesten uit cat. 1 t.e.m. 7

5 3. Verwachte gevolgen Positief effect voor beeldvorming door VRPH-definitie Positief effect op registratie Positief effect op ondersteuning: verruiming doelgroep Effect op budget: enkel voor APA Effect op werklast: ondersteunend kader gezondheid op het werk (interne attesten, APA, IP)

6 4. Operationalisering Attestering: extern (cat. 1-6) en intern (cat. 7 en 8) Voorstel van proces cat. 7: medewerker in re- integratietraject attest van arbeidsarts  deelbewijs 1 re-integratieadviseur, medewerker en LG maken IP op waaruit blijvende aandacht blijkt  deelbewijs 2 Voorstel van proces cat. 8: 6 maand aaneensluitend ziek 1.Personeelsdienst contacteert medewerker, LG en re- integratieadviseur  deelbewijs 1: doorverwijzing 2.Re-integratieadviseur, medewerker en LG maken IP op waaruit blijvende aandacht blijkt  deelbewijs 2 3.Medewerker voorziet één van de attesten uit cat. 1 t.e.m. 7  deelbewijs 3

7 4. Operationalisering Registratie Nu: vrijwillige registratie. 3 uitzonderingen: VB, RO en attest belastingvermindering Aanpassingen: Praktisch: Vlimpers, communicatie en informatie Uitbreiding automatische registratie: -Redelijke aanpassingen werving en selectie -Attestering via cat. 7 en 8 -VOP ontvangen via VDAB -APA ontvangen via VDAB

8 4. Operationalisering Monitoring Aantal nodige wijzigingen: -Aanpassing BVR van 24/12/2004 -Omzendbrief monitoring kansengroepen van 14/04/2009 -Privacy commissie -D-scan -Jaarlijkse rondvraag diversiteit

9 5. Timing WanneerWat 24/3SOPO 31/3Commissie Diversiteit 1/4OKA BZ P&O 23/4Voorzitterscollege JuniAanpassen Besluit Vlaamse Regering van 24/12/2004 Mei-decVoorbereiding operationalisering: -Interne attestering uitwerken -Registratie: aanpassing categorieën Vlimpers -Communicatie naar HR-diensten over uitvoering wijzigingen -Wijzigingen in rapporteringssysteem maken -Entiteiten begeleiden SepOpnemen in GKDP 2016 Jan 2016Nieuwe definitie in voege, eerste monitoring op 31/12/2016


Download ppt "Www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Nieuwe definitie van personen met een handicap of chronische ziekte."

Verwante presentaties


Ads door Google