De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK !. INHOUD : 1 uur concentratie om mijn kansen op werk te verhogen : – Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? – Mijn arbeidshandicap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK !. INHOUD : 1 uur concentratie om mijn kansen op werk te verhogen : – Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? – Mijn arbeidshandicap."— Transcript van de presentatie:

1 VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK !

2 INHOUD : 1 uur concentratie om mijn kansen op werk te verhogen : – Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? – Mijn arbeidshandicap : vriend of vijand? – Solliciteren een voltijdse job? – Nieuwe VDAB-regelgeving – Ik en mijn BTOM’s – Ik en mijn traject(begeleiding) naar werk

3 PROFICIAT MET JOUW DIPLOMA Je hebt al een stapje voor : – Jouw kansen op werk verhogen tov iemand zonder diploma! – je hebt als bachelor/master al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken, met stress omgaan,… – Je hebt binnen je vakgebied al een stevige basiskennis en eventueel reeds basisvaardigheden opgedaan – misschien al wat ervaring met bvb ‘samen-werken’, … of via stages al wat werkervaring opgedaan

4 PROFICIAT MET JE TALENTEN Je bent echter een uniek persoon! – Alle vorige pluspunten heb je gemeen met andere sollicitanten, dus je moet ‘méér’ te bieden hebben dan een diploma – Ga op zoek naar andere competenties/ talenten die jou ‘onderscheiden’ -> al dan niet gelinkt aan je functiebeperking. – Zorg ervoor dat je deze concreet kan toelichten.

5 VERWOORDEN : WIE BEN IK ? Jij en jouw omgeving : – Hoe zie ik mezelf? – Hoe zien anderen mij (medestudenten, kotgenoten, ouders, vrienden/lief, …) – Maak een eerlijke analyse die zo goed mogelijk overeenkomt met de ‘eerste’ indruk die men van jou krijgt = bepalend! – Zet deze op papier en verfijn - zo nodig-

6 VERWOORDEN : WAT WIL IK ? Een duidelijk jobprofiel & strategie – Welke soort job(s) zoek je? Breed of heel beperkt? – Privé/social profit/overheid/zelfstandige/.. – Job van mijn leven! Of ‘werk op mijn niveau waar ik kan leren en groeien/ ervaring opdoen ( PS : ik heb 15 jaar gedaan over mijn huidige ‘job van mijn leven!) – Vast werk/uitzendwerk/eender wat?

7 VERWOORDEN : WAT KAN IK ? Wat heb ik de werkgever te bieden – Matching tussen wat de werkgever vraagt en jouw competenties en talenten – Goed voorbereiden (websites raadplegen, medewerkers -zo mogelijk- bevragen, …) – Een eerlijke analyse maken bluffen – Bereidheid om – zo nodig- bij te scholen in belang van de dienst – Flexibel opstellen

8 IK en MIJN ARBEIDSHANDICAP Hoe ga je om met jouw beperking? – Heb je een ‘zichtbare’ handicap of niet? – Kan jij in selectietesten op een ‘gelijk- waardige’ manier meedingen of niet? – aanpassingen nodig aan de arbeidspost of niet?Zal er rendementsverlies zijn of niet? – afweging : zeg ik er iets over aan de werkgever en zo ja, wanneer ? – Arbeidshandicap : vriend of vijand?

9

10

11 Solliciteren: een voltijdse job STAPPEN NAAR DE ARBEIDSMARKT – Solliciteren is GEEN bandwerk, ieder CV en brief moet aangepast zijn aan de job en de werkgever – Zo mogelijk nagaan hoe de werkgever staat tegenover de aanwerving van personen met een arbeidshandicap – Analyse maken van wat jij de werkgever te bieden hebt – Per sollicitatie : jouw strategie bepalen!

12

13 Solliciteren: een voltijdse job Evoluties op de ARBEIDSMARKT Diversiteitsbeleid : aandacht voor kansengroepen -> gelijke(re) kansen bieden Voordelen : meer openheid tav personen met een arbeidshandicap Vooral bij de overheid : doelstellingen en afgeschermde vacatures (oa Jobpunt Vl.) en bedrijven met een diversiteitsbeleid : cfr RESOC: DIV-plannen + JOBKANAAL

14

15 Wat zijn de veranderingen? Van Vlaams Agentschap naar VDAB – VAN een categoriaal – NAAR een inclusief arbeidsmarktbeleid – VAN personen met een handicap – NAAR personen met een arbeidshandicap (geen zorgvragen) – VAN bevoegdheid beleidsdomein Welzijn – NAAR bevoegdheid beleidsdomein Werk – VAN een medische visie – NAAR een sociale visie

16 Nieuwe regelgeving ‘indicering’ en bijzondere ondersteunings- maatregelen: Vanaf 1/10/2008 nieuwe VDAB- regelgeving: – Indicering mbt arbeidshandicap – BTOM’s: Bijzondere tewerkstellings- ondersteunende maatregelen

17 VAN VERMOEDEN (INDICERING)TOT GEBRUIK RECHT

18 Definitie arbeidshandicap “ Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen Functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, Beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren”

19 Aandachtspunten Geen enkele stap in het proces wordt gezet zonder uitdrukkelijke instemming van de persoon zelf. Het aanvragen van een BTOM kadert steeds in een traject naar werk bij de VDAB of GTB of erkende partner. ( ↔ Vlaams Agentschap: rugzakdenken) Er zijn verschillende wegen om BTOM’s aan te vragen. Afhankelijk van statuut WG, WN of WZ kunnen er verschillen optreden.

20 Wijzigingen doelgroep VDAB heeft doelgroep verruimd tov Vlaams Agentschap. Ook personen met een langdurige ziekte komen in aanmerking: – Mensen met psychiatrische problemen, – getransplanteerde nierpatiënten, – MS in beginstadium

21 De 4 stappen van vermoeden naar gebruik BTOM (theoretisch voorgesteld) Vermoeden = Uitspraak die je waarschijnlijk acht, maar die nog niet is bewezen. Indicatie = attest dat het vermoeden bevestigt = “toegangspoort” (zonder indicatie is gespecialiseerde begeleiding van bvb GTB of partnerorganisatie niet mogelijk) Toekenning recht: effectieve beslissing dat recht geeft op gebruik van de BTOM Gebruik recht: valideren van het recht

22 Schematische voorstelling Vermoeden Indicatie AH Recht op BTOM Gebruiker BTOM

23 Schematische voorstelling VERMOEDENVERMOEDEN T O E K E N N E N recht INDICATIEINDICATIE G E B R U I K recht

24 VERMOEDEN Je geeft aan dat er een probleem/beperking is maar dit is nog niet officieel bevestigd. Je gaat naar je specialist of naar een GA om de beperking te laten vaststellen GA is de gespecialiseerde arbeids-onderzoeks-dienst erkend door VDAB (beter gekend als ‘Consultatiebureaus’) VERMOEDENVERMOEDEN TOEKENNEN TOEKENNEN INDICATIEINDICATIE G E B R U I K recht

25 Van indicatie naar…toekenning RECHTEN Iemand is gerechtigd op BTOM als jij een problematiek hebt : die voorkomt op een vooraf vastgelegde lijst met criteria OF die blijkt uit een multidisciplinair adviesverslag OF die blijkt uit een gespecialiseerd arbeids-onderzoek bij een GA VERMOEDENVERMOEDEN T O E K E N N E N recht INDICATIEINDICATIE G E B R U I K recht STOORNIS- LIJST/: CODES ADVIES- VERSLAG VDAB GTB ADVIES- VERSLAG GA

26 BTOM’s Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) = inschakeling en rendementsverlies – 40%, 30%, 30%, 30% -> 20% van brutoloon + RSZ werkgever – Verhogingen zijn mogelijk (procedure) – Tewerkstellingen in privé, social profit, Vlaamse en lokale overheden, onderwijs – Voor uitzendarbeid of als zelfstandige

27 BTOM’s vervolg Info : www.vdab.be/arbeidshandicap Aanpassing arbeidsomgeving – Arbeidspostaanpassingen (tav werkgever) – Arbeidsgereedschap (tav werknemer) Verplaatsing- en verblijfstegemoetkoming Gebarentaal-,oraal- en schrijftolken Recht op tewerkstelling in een beschutte werkplaats

28 IK en mijn BTOM’s Kom ik in aanmerking en zo ja : neem ik dit op in mijn CV? Steeds of gericht? Neem ik dit al dan niet mee in mijn argumentatie naar een werkgever? Heb ik deze BTOM’s nodig om een eerlijke kans te hebben op het vinden én op behouden van werk?

29 IK en BEGELEIDING ZOEK IK ALLEEN OF BEGELEID : Begeleiding : een recht + een luxe! Je bepaalt samen met je TB de inhoud/vorm/intensiteit van de begeleiding Opgelet : Aanvraag BTOM altijd binnen een trajectbegeleiding, tenzij je reeds werkt

30 IK en mijn BEGELEIDING

31 IK en BEGELEIDING BEGELEIDING: VDAB OF GTB? Eerste (9) maanden kan zelfstandig Daarna via een trajectbegeleider ifv bemiddelingstraject : sollicitatie- begeleiding: toegang tot Jobkanaal Daarna – zo nodig- jobcoaching, IBO, GIBO, … Steeds op maat !

32 IK en BEGELEIDING

33

34


Download ppt "VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK !. INHOUD : 1 uur concentratie om mijn kansen op werk te verhogen : – Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? – Mijn arbeidshandicap."

Verwante presentaties


Ads door Google