De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met Lucas in het voetspoor van Jezus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met Lucas in het voetspoor van Jezus"— Transcript van de presentatie:

1 Met Lucas in het voetspoor van Jezus

2 Auteur: Lucas arts reisgezel van Paulus jood of heiden? Geadresseerde: Theofilus ‘die God liefheeft’ “Om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.”

3 Wat is voor jou het belang van de evangelie-verhalen. Lees je ze graag
Wat is voor jou het belang van de evangelie-verhalen? Lees je ze graag? Waarom of waarom niet? En wat heb jij er persoonlijk aan? Wat spreekt je aan in het bijzonder? Vertel aan elkaar… Het evangelie van Lucas is geen historisch boek in de huidige wetenschappelijke zin van het woord. Toch wil het ‘overtuigen’. Overtuigen waarvan?

4 Voor heidenen… of toch ook voor Joden?
De tempel is het kader bij het begin en aan het eind… Centraal deel: op weg naar en in Jeruzalem Veel citaten uit het O.T. Jezus voorgesteld als profeet hebraïsmen midrasjim Johannes // Samuel Voor heidenen… of toch ook voor Joden?

5 Het evangelie, geschreven tegen de achtergrond van de tempel… Op welke manier helpt het evangelie ons om te ‘ontmoeten’ en te ‘naderen’ (tot God en tot elkaar)? Heeft het evangelie ook in jouw leven al dingen ‘laten gebeuren’? Op welke manier helpt het evangelie om de ‘dagen’ zinvol te maken, om meer ‘mens’ te worden zoals God het bedoelde? Deel concrete voorbeelden met elkaar.

6 “Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester…”
“Gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.” (1:31-33)

7 tsaddiek en tamiem als Abraham
Zacharias: de HEER gedenkt Elisabet: God heeft gezworen tsaddiek en tamiem als Abraham onvruchtbaar als Sara

8 JOCHANAN: de HEER is genadig = goedgunstig, welwillend

9 De dagen van Herodes… onze dagen…
De dagen van Herodes… onze dagen… Op welke manier kunnen wij ‘priesters’ zijn, of herauten van een ‘andere koning’? Hoe vul jij dit concreet in? In welke mate spelen ‘blijdschap en vreugde’ een rol in je beleving en je getuigenis? Is jouw ‘evangelie’ nog steeds ‘goed nieuws’? Heb je ook al tegenovergestelde voorbeelden meegemaakt? Lees aandachtig de lofzang van Zacharias (1:68-79) en noteer alle woorden / begrippen die iets vertellen over God. Wat zeggen deze begrippen over de God van het evangelie? Vergelijk die lofzang ook eens met Psalm 98… Lees in Lucas 1:16,17 hoe Johannes’ taak wordt omschreven. Kun je concrete voorbeelden geven van hoe wij deze taken vandaag kunnen uitvoeren?

10 het evangelie voor de geringen en de armen
“Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.” (Lucas 1:46-53)

11 het evangelie voor de geringen en de armen
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ (Lucas 4:18,19)

12 Denk hier eens over na: waarom laat God de
Denk hier eens over na: waarom laat God de Messias geboren worden als een kleine kwetsbare baby? Wat leert dit ons aangaande waarop God te werk gaat? Lucas legt grote nadruk op Gods zorg voor de geringen en de armen. Ben je het er mee eens dat dit de kern is van het evangelie? Zo ja, staat dit nog steeds centraal in het evangelie van de gelovigen en kerk vandaag? Hoe kunnen wij daar concreet vorm aan geven? Zoek in het evangelie van Lucas eens naar typische voorbeelden die hij vertelt… Lees het verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel (Lucas 2:40-52). Hier wordt hij voorgesteld als gretige en begaafde Torah leerling aan de voeten van de leraren. Welke concrete les(sen) voor ons leven en onze houding kunnen wij leren uit deze episode?


Download ppt "Met Lucas in het voetspoor van Jezus"

Verwante presentaties


Ads door Google