De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De waarde piramide van de Biobased Economy voor de bodem / landbouw. Dr.Ir. Nicolette Klijn, in opdracht van Min. EZ, februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De waarde piramide van de Biobased Economy voor de bodem / landbouw. Dr.Ir. Nicolette Klijn, in opdracht van Min. EZ, februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De waarde piramide van de Biobased Economy voor de bodem / landbouw. Dr.Ir. Nicolette Klijn, in opdracht van Min. EZ, februari 2015

2 Koolstofeconomie: Sinds de ontdekking van ruwe olie heeft de mens een veelheid van toepassingen ontwikkeld op basis van de benutting van polymeren van koolwaterstoffen, zoals brandstof, kunststoffen, kleding en bouwmaterialen. Deze materialen zijn niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij, maar de grondstof, ruwe olie, wordt wel steeds schaarser. 2

3 3 CO 2 Bodemleven Organische stof Koolstof- assimilatie: CO 2 O2O2 glucose / fructose oligo sachariden cellulose lignine Plantenresten Nutrië nten: Farma Fine chemicals Food Feed Fuel Biobased economy CO 2 aminozuren nucleotiden oligo sachariden stikstof fosfaat mineralen bacteriën schimmels ééncelligen aaltjes wormen geleedpotigen

4 Cascaderings piramide 4

5 Waarde creatie door cascadering: 5 Sociaal economische meerwaarde Stimulans biodiversiteit / bodemleven Sequestration van CO 2 door opslag in de bodem Structuurverbetering bodem Suppressie bodempathogenen Stikstof, fosfaat en kalium Sporenelementen Persen, fermenteren Vergisten, composteren Pyrolyse, verbranden van rest stromen Stoomontsluiting zuiveren, katalyseren synthese Processing piramide Cascadering van biomassa levert toegevoegde waarde voor de bodem /productie in de landbouw als reststromen worden gerecycled! Teelt van specifieke BE gewassen groene grondstoffen

6 Waarde piramide voor de bodem / opbrengst 6 Volume/ effect toegevoegde waarde bodem/opbrengst Sociaal economische meerwaarde Stimulans biodiversiteit / bodemleven Sequestration van CO 2 door opslag in de bodem Structuurverbetering bodem Suppressie bodempathogenen Stikstof, fosfaat en kalium Sporenelementen

7 Sociaal economische meerwaarde Waarde propositie: een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en verduurzaming van de regio: –het scheppen van werkgelegenheid: –bijdrage aan het verdienmodel van de boer met een positieve impuls naar de productie van food en feed. In de huidige wisselteelt praktijk draagt 30 tot 40% van de grond maar voor 10 tot 15% bij aan het jaar inkomen van de boer! Introductie van renderen de gewassen voor de biobased economy kan bijdragen aan het voorkomen van uitputting van landbouwgronden door te intensieve teelt van gewassen met hoge opbrengst (alle maal rooigewassen)! 7

8 Stimulans biodiversiteit / bodemleven 8 19762010Biologische landbouw Waarde propositie: De teelt en de verwerking van groene grondstoffen kan een bijdragen leveren aan het stimuleren ven biodiversiteit/bodemleven om de bodemvruchtbaarheid te behouden/verhogen door het terugvoeren van met name de lignine vezels van groene grondstoffen naar akkerbouwgronden. Daarmee kan zij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouw.

9 Sequestration van CO 2 door opslag in de bodem 9 Waarde propositie: De teelt en bioraffinage van groene grondstoffen kan extra bijdragen aan de CO 2 balans, door de bodem niet uit te putten met betrekking tot organisch stof, dan wel bij te dragen aan CO 2 sequestration door het meer terug leveren van de lignine component aan de akker (bodem)dan bij reguliere teelten. Dit levert een meerwaarde op perceels- en lokaal-niveau en kan een bijdragen aan verbetering van de LCA (Life Cycle Analysis) van de productie van landbouwgewassen en/of groene grondstoffen.

10 Structuurverbetering bodem 10 Waarde propositie: De biobased economy kan lokaal bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw wanneer door het telen van groene grondstoffen de structuur van de bodem verbetert. Bijvoorbeeld door de wijze waarop de wortelstelsels groeien (voldoende diepte) en een hoog lignine gehalte in de wortels. Daarnaast kan de bijdrage vergroot worden als ook de lignine houdende vezels na bioraffinage zoveel mogelijk terug gevoerd worden naar de landbouwgronden. Bodemstructuur en organisch stof staan op prioriteiten lijst van de waterschappen in verband met de drastische vermindering van water bufferende capaciteit van de landbouwgronden

11 Suppressie bodempathogenen 11 PlantenziektenWetenschappelijke naamGevoelige gewassen StengelaaltjesDitylenchusBollen, mais, bieten, aardappelen, uien WortelknobbelaaltjeMeloidogyneMais, aardappelen, tuinbouwgewassen CystenaaltjeGlobodera / HeteroderaAardappel, bieten, koolzaad WortellesieaaltjePratylenchusBollen, fruitbomen en sierteelten RattenkeutelziekteSclerotinia (schimmel)Aardappel, koolzaad WratziekteSynchytrium (schimmel)Aardappel WitrotSclerotium (schimmel)Uien KwadegrondRizoctonia (schimmel)Bieten, mais en gras RhizomanieBNYVV virus verspreiding door schimmelBieten Stengelrot/KoprotDiverse bacteriënAardappel, bollen, uien BodemziektePhytium en Fusarium (schimmels)Mais, granen, bieten Waarde propositie: Door het terugvoeren van de lignine houdende fractie, dan wel door wortelstelsels van groende grondstoffen kunnen pathogene schimmels op een perceel teruggedrongen worden. De teelt van groene grondstoffen kan waarde creëren voor de teler indien hij deze kan benutten op percelen die aangetast zijn door pathogene nematoden.

12 Bodemweerstand: 12 Citaat inaugurele rede Prof. Wietse de Boer

13 Stikstof, fosfaat en kalium 13 Waarde propositie: De terugwinning van de mineralen en in het bijzonder stikstof, fosfaat en kalium (en evt. magnesium) tijdens de bioraffinage op een zodanige wijze dat de teler ze opnieuw in de teelt van groene grondstoffen en andere gewassen kan toepassen draagt in bij aan het verlagen van de CO 2 footprint van de landbouw Productie van kunstmest: verhoogt de CO 2 footprint verlaagd de biodiversiteit uitspoeling naar water destructie natuur in de mijnen waar de grondstoffen gewonnen worden steeds hogere kosten voor akkerbouwer

14 Sporenelementen 14 Fruit en groente Mineralen en vitaminen Inhoud in milligram (per 100 gram) 19851996Verschil Broccoli calcium foliumzuur magnesium 103 47 24 33 23 18 min 68% min 52% min 25% Bonen calcium foliumzuur magnesium vitamine B6 56 39 26 140 34 34 22 55 min 38% min 12% min 15% min 61% Wortels calcium magnesium 37 21 31 9 min 17% min 57% Spinazie magnesium vitamine B6 vitamine C 62 200 51 19 82 21 min 68% min 59% min 58% Bananen calcium foliumzuur magnesium vitamine B6 8 23 31 330 7 3 27 22 min 12% min 84% min 13% min 92% Aardbeien calcium magnesium 21 13 18 12 min 14% min 8% Bron: op basis van getallen van het Schwarzwaldsanatorium Obertal (D) Waarde propositie: Tijdens de bioraffinage de sporenelementen zoveel mogelijk terugwinnen en terug voeren naar de productiegronden. Dit draagt bij aan: de opbrengsten per hectare de gehaltes aan essentiële elementen in voedingsgewassen

15 Praktijk casus Zonnebloemen: 15 Zonnebloempitten Zonnebloemen Gehakselde stengels veevoeder Vezels benutting in materialen Zonnebloemolie: biopolymeren Gehakselde stengels biogas productie

16 16 Praktijk casus Zonnebloemen: volume/effect toegevoegde waarde bodem / opbrengst Sociaal economische meerwaarde Stimulans biodiversiteit / bodemleven Sequestration van CO 2 door opslag in de bodem Structuurverbetering bodem Suppressie bodempathogenen Stikstof, fosfaat en kalium Sporenelementen Hogere opbrengst per ha lokale verwerking stengels Weinig bemesting positief voor bestuifers zoals bijen Positief voor recreatie, lokale verkoop bloemen Relatief veel lignine in stengels, na biogas productie, lignine terug naar bodem. Diep wortelstelsel dat achter blijft na oogt in de bodem Geen waardplant voor de bekende pathogene nematoden Schil van zaden rijk aan mineralen, terug naar de bodem


Download ppt "De waarde piramide van de Biobased Economy voor de bodem / landbouw. Dr.Ir. Nicolette Klijn, in opdracht van Min. EZ, februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google