De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Je weet dat ontwikkelingslanden vroeger vrijwel uitsluitend grondstoffen uitvoerden en eindproducten importeerden, maar dat er tegenwoordig een verschuiving.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Je weet dat ontwikkelingslanden vroeger vrijwel uitsluitend grondstoffen uitvoerden en eindproducten importeerden, maar dat er tegenwoordig een verschuiving."— Transcript van de presentatie:

1

2  Je weet dat ontwikkelingslanden vroeger vrijwel uitsluitend grondstoffen uitvoerden en eindproducten importeerden, maar dat er tegenwoordig een verschuiving gaande is naar de uitvoer van arbeidsintensieve industrieproducten (assemblage-industrie).  Je weet dat naar mate een land welvarender is, de primaire en de secundaire sector kleiner worden en de (moderne / westerse) tertiaire sector groeit. Je weet ook dat de grote informele sector (als deel van de tertiaire sector) dit beeld behoorlijk kan verstoren !  Je kunt de kenmerken van de primaire, secundaire en tertiaire sector in Indonesië beschrijven en verklaren.  Je kunt de veranderingen in de economie (economische sectoren) sinds 1980 beschrijven en verklaren als een gevolg van globalisering.

3 De verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende sectoren en de bijdrage hiervan aan het BBP. % 2006%BBP 2006 Primaire sector52,5%13,4% Landbouw, bosbouw, jacht, visserij44% Mijnbouw8,5% Secundaire sector17,1%45,7% Industrie12,3% Ambacht, bouwnijverheid4,8% Tertiaire sector30,4%40,9% Handel en horeca19,9% Overige10.5%  Welke conclusies kan je trekken t.a.v. de welvaart van Indonesië?

4 Bosbouw is een belangrijke deviezenbron Exportvalorisatie = industriële bewerking van een ruwe grondstof of halfproduct voordat het wordt uitgevoerd. Motivatie: -meer inkomsten (door hogere toegevoegde waarde) -werkgelegenheid

5 Mijnbouw -Door buitenlandse maatschappijen Die leveren de techniek en de investering ! -Veelal in dagbouw  grote ingreep in milieu

6 Delfstoffen en conflicten. Oplossing? Meer regionale zeggenschap

7 De landbouw BevolkingslandbouwPlantagelandbouw - voedingsgewassen- handelsgewassen - geringe bedrijfsgrootte- grootschalig

8 Plantages -Opgezet in de koloniale tijd -Toepassing van wetenschappelijke kennis, gebruik van machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen -Exportgericht -Relatief weinig arbeiders -Vooral op Sumatra -Producten: rubber, koffie, palmolie, tabak, thee, kopra, cacao, peper en andere specerijen

9 Rijstbouw Natte rijstbouw: -zuidoostelijke eilanden (incl.Java) -sawa’s Droge rijstbouw: -buitengewesten -tegalan

10 Ladang landbouw -In het oerwoud -Deel van de vegetatie weghalen; de rest verbranden -In de as zaaien, poten of planten -Slechts enkele jaren bruikbaar Zie ook artikel in WB !

11 Agrarische transitie (verandering: traditioneel  modern) = Gevolg van de Groene Revolutie: Groene revolutie:  Moderne productiemiddelen (machines i.p.v. mens- en dierkracht, kunstmest, bestrijdingsmiddelen)  Gebruik van wetenschappelijke landbouwkundige inzichten (bijvoorbeeld: nieuwe rijstsoorten) -Gevolgen van Groene Revolutie:  Afname v/h aantal arbeiders in de landbouw  Hogere mechanisatiegraad  Toename bedrijfsgrootte  Meer investeringskosten Dus: - grotere tegenstelling tussen de grote boeren ↔ arme keuterboeren - migratie naar de steden


Download ppt " Je weet dat ontwikkelingslanden vroeger vrijwel uitsluitend grondstoffen uitvoerden en eindproducten importeerden, maar dat er tegenwoordig een verschuiving."

Verwante presentaties


Ads door Google