De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voedselverliezen & Landbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voedselverliezen & Landbouw"— Transcript van de presentatie:

1 Voedselverliezen & Landbouw
Producent Consument &

2 Enkele vaststellingen
Verschil Noord – Zuid Voedselverlies beperkt t.o.v. andere schakels in de keten Niet-eetbare onderdelen strikt genomen geen voedselverlies maar moeilijk te scheiden ‘Verliezen’ niet steeds in de hand

3 Enkele vaststellingen
Toch verdere inspanningen nodig Hoe verder men in keten ingrijpt hoe duurder en minder duurzaam Landbouw recycleert: nevenstromen via vee terug voeding verlies?

4 Uitgangspunten Voedselverliezen geen voedselverspilling
Vruchtbaarheid bodem als absolute voorwaarde Maximaal nevenstromen valoriseren of recycleren op eigen bedrijf of in samenwerking Een ‘verlies’ kan meerwaarde opleveren Cascadeprincipe als uitgangsbasis

5 Cascade voor maximalisatie waardebehoud
Aandacht voor: * Economische wetmatigheden * Beleidsverstorende initiatieven (cfr. groene certificaten)

6 Landbouw als producent

7 Teeltverliezen Klimaat en klimaatextremen Consument
(totaal) verlies of andere bestemming preventieve maatregelen (cfr. bescherming hagelschade) aanpassen teelten of teeltomstandigheden (cfr. droogtegevoeligheid) Consument opvoeden consument? zoeken naar meerwaarde (cfr. zongedroogde tomaten) Natuur (cfr. vogelschade, schade everzwijnen) Facultatieve gebeurtenissen/initiatieven

8 Oogstverliezen Oogstverliezen Oogstresten
Reeds sterk teruggedrongen (cfr. granen en bieten) Extra aandacht aardappeltak ( gem. 7,5% rooiverliezen) Oogstresten Nog beter te benutten? bv. korrelmaïs (33 ton verse stof, 8 ton DS excl. kolven) of bietenkoppen (2 à 3 ton DS) vergisting bv. resten van groenten vergisting of drogen Niet ten koste van bodem

9 Primaire bewerking Sorteren en bewaren Marktklaar maken Tarrering
bv. sorteerverliezen aardappelen 5 – 15% Marktklaar maken Kuisresten groenten Tarrering Soms zeer wisselvallig Bestemming: Voeder? Bodem? Vergisting? Meerwaarde?

10 Primaire afzet Veilingen (2010)
Verkochte producten/aangevoerde > 99,4% Totaal reststromen ton richting gratis bedeling % richting veevoeding % richting bodem/bemesting % richting GFT % EHEK hysterie 2011: à ton reststromen tomaat, komkommer, sla en slasoorten

11 Verliezen veehouderij
Sterfte van dieren op bedrijf

12 Verliezen veehouderij
Afkeuring in slachthuis Runderen 0,3% Kalveren 0,1% Varkens ,2% Gevogelte 1,3% (Jaarverslag 2011 FAVV) Herinvoeren gebruik dierlijke eiwitten in de veevoeding voor varkens en kippen onder strikte voorwaarden haalbaar? – heropenen overleg op EU niveau

13 Verliezen veehouderij
Melkverlies Ongeveer 1% van melklevering in Vlaanderen Vooral antibiotica een probleem (cfr. behandeling mastitis) Verlies van eieren Minder dan 1% naar niet-humane consumptiedoeleinden.

14 Landbouw als consument

15 Als consument Voedselveiligheid absolute voorrang (GMP-gekeurd)
Eigen bedrijf maximale recyclage Aankoop bijproducten via veevoeder uit voedingsindustrie uit productie biobrandstoffen Nevenstromen rechtstreeks uit voedingsindustrie voor voeder voor bodem (al dan niet rechtstreeks) Voedselveiligheid absolute voorrang (GMP-gekeurd)

16 Bijproducten via veevoeder
Bron: Bemefa

17 Bijproducten via veevoeder
Bron: Bemefa

18 Nevenstromen uit voedingsindustrie
Bestemmingen van OBA uit de voedingsindustrie (geëxtrapoleerde tonnages) Bron: OVAM 2012

19 Nevenstromen uit voedingsindustrie
Niet-verkochte voedingsmiddelen: extrapolatie tonnages biomassastromen i.f.v. bestemmingen (Bron: OVAM 2012)

20 Nieuwe uitdagingen Nog meer aandacht voor preventief handelen (cfr. problematiek antibioticagebruik) Nog beter uit minwaarde meerwaarde halen (cfr. gebruik groentenresten) Specifieke producten uit verliezen recycleren (cfr. mineralen) Samenwerking en co-creatie zorgt voor nieuwe uitdagingen (cfr. specifieke verwerking)


Download ppt "Voedselverliezen & Landbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google