De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Het wat, hoe en waarom van compost Elke Vandaele VLACO vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Het wat, hoe en waarom van compost Elke Vandaele VLACO vzw."— Transcript van de presentatie:

1 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Het wat, hoe en waarom van compost Elke Vandaele VLACO vzw

2 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Taken van VLACO vzw Kwaliteitscontrole van de compost Onderzoek Wetgeving en omkadering Promoten van compostgebruik Promoten van afvalpreventie en thuiscomposteren

3 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Wat is VLACO- compost?

4 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Wat is composteren? Composteren = een natuurlijk omvormingsproces door grote aantallen bacteriën, schimmels en protozoa onder gecontroleerde aërobe omstandigheden van vers organisch materiaal tot een humus- en nutriëntrijk product afval compost

5 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Verschillende soorten compost Groenafval Groencompost GFT- afval GFT-compost GFT-compost van vergisting met nacompostering

6 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Wat is compost? Groencompost Uitsluitend tuin- en snoeiafval Extensief proces GFT-compost Plantaardige keukenresten, klein tuinafval Intensief proces Speciaal geval: eerst vergisting (biogas) nadien compostering

7 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW VLACO-compost = kwaliteit! Integrale kwaliteitsopvolging Controles op aanvoer materiaal, proces en eindproduct

8 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW VLACO-kwaliteitsopvolging 100 % garantie hygiënisatie (plantenziekten, onkruidzaden, …) Geen verontreinigingen (geen glas, steentjes, plastiek, controles op zware metalen, …) Stabiel Hoog gehalte stabiele organische stof Productie conform lastenboeken

9 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Waarom kiezen voor VLACO-compost?

10 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW

11 Bodemverbetering = organische stof (humus) Organische stof is essentieel voor goede bodemstructuur Positieve werking voor verschillende bodemtypes !! Evenwicht tussen micro- en macroporiën. Gevolgen: - goede bewerkbaarheid - goede drainage - droogtegevoelige grond blijft vochtiger (minder beregening !!) - minder erosiegevoelig

12 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Bodem Bodems bestaan uit 4 componenten: –minerale deeltjes; –organische deeltjes; –lucht; –water. Uitgedrukt in volume %

13 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Organische stof Kleine fractie (5%) -> belangrijk voor tal van vitale bodemfuncties Bestaat uit: –Levende organismen –Vers organisch materiaal –Goed verteerd stabiel organisch materiaal = humus HUMUS = complexen van organische moleculen Belangrijke uitwisselingscapaciteit (voedingsstoffen)

14 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Organische stof Richtwaarden organische stofgehalte bodems in bouwvoor: GrondsoortStreefwaarde organische stof % koolstof Zandgronden1,8 – 2,8 Zandleemgronden1,2 – 1,6 Leemgronden1,2 – 1,6 kleigronden1,6 – 2,6

15 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Organische stof Evolutie van het procentueel aantal akkerbouwgronden met een tekort aan organische stof. ( Bron: onderzoek BDB ) % gronden met te kort aan organische stof

16 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Organische stof

17 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Hoe VLACO-compost gebruiken?

18 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Gebruik van compost Als bodemverbeteraar bij tuinaanleg, landbouwgronden, tuinbouw, boomkwekerij en fruitteelt Opwaarderen van grond door grondmengers Bodemsanering Onderdeel van potgronden

19 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Mestdecreet Transport van compost Gebruik van compost –BemestingsnormenBemestingsnormen –Wanneer aanwenden?Wanneer aanwenden? –Hoe aanwenden?Hoe aanwenden? Aangifte van compost

20 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Transport van compost Erkend vervoerder –Klasse B (Vlaanderen) –Klasse A (eigen en aangrenzende gemeenten) Mestafzetdocument –Uitzondering particulieren! Geen burenregeling mogelijk 

21 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Gebruik van compost Norm voor andere meststoffen (nu losgekoppeld van dierlijke mest) Compost = traagwerkende N –Minerale N is minder dan 15% van de totale N –Minerale N en snel vrijkomende stikstof minder dan 30% van de totale N  Hogere bemesting in max. 3-jarig perspectief  Ook uitrijden in verbodsperiode

22 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Gebruik van compost  Hogere bemesting in max 3-jarig perspectief Max 76,5 kg min. N/ha Gewas binnen de 30 dagen aanwezig Kopie attest traagwerkende N Hogere bemesting in aangifte vermelden

23 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Dosering compost GFT-compost Bij jaarlijkse toediening 14 ton /ha jaarlijks Bij 2-jaarlijkse toediening 28 ton/ha om de 2 jaar Bij 3-jaarlijkse toepassing 42 ton/ha om de 3 jaar Groencompost Bij jaarlijkse toediening 24ton /ha jaarlijks Bij 2-jaarlijkse toediening 48 ton/ha om de 2 jaar Bij 3-jaarlijkse toepassing 72 ton/ha om de 3 jaar

24 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Gebruik van compost Extra compost: om de 3 jaar (bovenop de bemestingsnormen) 10 ton/ha GFT-compost of 15 ton/ha groencompost. Voorwaarden : –perceel heeft een te laag koolstofgehalte: zandgronden < 1,8%C, poldergronden < 1,6%C, leem en zandleemgronden <1,2%C. –nitraatresidu <90 kgN/ha 

25 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Gebruik van compost  Ook uitrijden in verbodsperiode Max 30 kg min. N/ha Gewas aanwezig binnen 30 dagen Kopie attest traagwerkende N

26 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Gebruik van compost janfebmaaaprdecmeijunjulaugsepoktnov 16 31 dierlijke mest / andere meststoffen / kunstmest 16 14 stalmest / champost Uitz 2 GFT- en groencompost Uitz 3 Steeds verbod op alle zon- en feestdagen (excl. kunstmest) + tussen zonsondergang en zonsopgang ! Uitz 1 14 Dierlijke mest in polders (zware kleigronden) Wanneer gebruiken? 

27 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Gebruik van compost Hoe gebruiken? –Inwerken binnen de 24 uur (zaterdag onmiddellijk) –Uitzondering: voor houtige teelten Wellicht binnenkort volledig vrijgesteld van inwerken. 

28 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Aangifte van compost Compost opnemen in register Compost hoeft niet in aangifte –Uitzondering: bij verhoogde bemesting in meerjarig perspectief of extra compost

29 VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Verdere info Brochures: ‘De kracht van compost’ ‘Teeltfiches’ ‘Compost en het mestdecreet’ www.compost.be VLACO vzw Kan. De Deckerstraat 37 2800 Mechelen 015/451 370 info@vlaco.beinfo@vlaco.be


Download ppt "VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE VZW Het wat, hoe en waarom van compost Elke Vandaele VLACO vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google