De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De oplossing zit onder de grond

Verwante presentaties


Presentatie over: "De oplossing zit onder de grond"— Transcript van de presentatie:

1 De oplossing zit onder de grond
Van Iersel Compost & Soil-Tech Solutions Mark van Iersel 27 juni 2011

2 Van Iersel Groenrecycling
Groencompost (bodemverbeteraar) RHP compost (veenvervanger) Ziekteonderdrukkende composten Houtsnippers voor energieproductie

3 Soil-Tech Solutions helpt tuinders om duurzamer te telen
Analyses Advies Educatie Producten

4 Waarom is compost zo belangrijk ?
Stabiele organische stof geeft handen en voeten aan de bodemkwaliteit. Positieve invloed op: Bodemstructuur Vochtvasthoudend vermogen Nutriënten buffering Ziektewerend vermogen Bodemleven Nutriënten stabiele organische stof Structuur Vocht

5 Hoe bouw je snel stabiele o.s. op ?
Opbouw (E.O.S. per kg fosfaat) door : Afbraak door : Drijfmest 5 kg Vaste stalmest 18 kg Champost 30 kg GFT compost 40 kg Groencompost – houtsn. 40 kg Groencompost + houtsn. 100 kg Gewasresten (20 % over na 1 jr.) Kunstmest Pesticiden Intensieve grond- bewerking Slechte grond- bewerking

6 Composteren met of zonder houtsnippers…
Met houtsnippers Zonder houtsnippers Veenvervanger maken Brengt meer e.o.s. O.s. breekt trager af Meer opbouw o.s. in bodem Geen veenvervanger, dus veenvelden blijven afgraven → eindig O.s. breekt sneller af Minder opbouw van o.s. in bodem

7 Houtsnippers tbv compostering
Zijn van essentieel belang om andere organische afvalstromen (zoals bermgras, slootmaaisel, bladeren, vijverafval, gewasresten uit land- en tuinbouw, digistaat, enz.) efficiënt om te zetten in goede compost. Het zorgt voor structuur in de hoop/aerobe omstandigheden en hierdoor ontwikkel je gunstige micro-organismen. Geen goede compost zonder voldoende houtsnippers!

8 Landelijke trends door biomassa naar verbrandingsovens

9 Waar is de logica vanuit CO2 oogpunt ?
Verbranding van ton houtsnippers levert op: 314 x 106 kW stroom Restwarmte ton CO2 En vernietigt : 2.000 ton N (productie kost ton CO2) 2.800 ton P2O5 7.400 ton K2O Deze stroom middels aardgas levert ton CO2 Met zo’n ton CO2 en met wind ton CO2

10 Waar is de logica vanuit CO2 oogpunt ?
Houtsnippers (1000 kg) verbranden Compost productie (1000 kg) 600 kg d.s. (60 % d.s.) 480 kg o.s. (80 % o.s.) 278 kg C (58% C) x3,7 = 1030 kg CO2 600 kg d.s. (60 % d.s.) 180 kg o.s. (30 % o.s.) 104 kg C (58% C) x3,7 = 386 kg CO2 Met 1 ton houtsnippers is 2 ton compost te maken icm bermgras, slootmaaisel, bladafval en grond uit groenafval. Houtsnippers zijn van essentieel belang, omdat je anders niet goed kunt composteren. Dus je kunt kiezen : je emitteert 1030 kg CO2 in de atmosfeer of je legt 2 x 386 kg CO2 = 772 kg CO2 equivalenten vast in de bodem.

11 Waar is de logica vanuit € oogpunt ?
Subsidie  SDE biomassa 2010 bij: Thermische conversie MW = 0,067-0,106 €/kWh (afhankelijk van benutting restwarmte) Subsidie = € 53 - € 83 per ton houtsnippers Subsidie maakt afvalverwerking goedkoper, maar via belastingen betalen we deze subsidie met zijn allen en zijn we vele malen duurder uit. Composteren van houtsnippers kost € 10 per ton. CONCLUSIE: COMPOSTEREN IS VEEL GOEDKOPER !!!!

12 Waar is de logica vanuit toekomst perspectief?

13 IPCC The Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) opgezet door de VN omvat 2500 van ‘s werelds beste wetenschappers. 100, 000 gepubliceerde rapporten wijzen allen in dezelfde richting. De grafiek hiernaast geeft IPCC scenarios weer voor het jaar 2100 (rood is methaan – zwart is CO2) Methaan stijgt van naar 3700 – CO2 van 380 naar 1100.

14 Koolstof dioxide management
Organische stof gehalten zijn, gemiddeld, minder dan 30% van wat ze 100 jaar geleden waren. We zijn gezakt van een gemiddelde van 5% organische stof naar een gemiddelde van 1.5%. Als 1% van de organische stof per hectare oxidideert, door verkeerde grondbewerking en een teveel aan koolstof-arme meststoffen dan wordt er 20 ton CO2 per hectare vrijgelaten. De landbouw kan 50 % van de benodigde broeikas gas reducties realiseren die nodig zijn om ons klimaat te stabiliseren. Maar hoe ?

15 Met koolstof in de bodem lukt het wel !
Met emissie reducties lukt het niet Met zonnepanelen lukt het niet Met “groene kolen” lukt het niet Bossen kunnen het niet Met koolstof in de bodem lukt het wel !

16 Gemiddeld blijft koolstof 10 jaar in biomassa en in de bodem blijft het ongeveer 35 jaar.

17 De capaciteit van de bodem om koolstof uit de atmosfeer te houden is 10 keer zo hoog als van vegetatie of van biomassa. Dus hoe maken we van atmosferische koolstof stabiele organische stof?

18 Hoe doen we dat? We produceren gehumificeerde compost voor de bodem.
We voegen een koolstof bron bij iedere meststof. We reduceren en/of modificeren grondbewerkingstechnieken. We voeden en beschermen bodemleven.

19 Wat hebben we er aan? Als we mondiaal de bouwvoor 1,6% in organische stof verhogen, dan zou de atmosferische CO2 dalen naar 300 ppm (waar we willen zijn) door het overschot terug te geven aan de bodem Een 10% besparing op water consumptie in de landbouw zou de beschikbare hoeveelheid water voor de mens al verdubbelen – compost verhoogd het water vasthoudend vermogen van bodems tot soms wel 100%.

20 $240 US per ha voor koolstof
Het Rodale Institute heeft 25 jaar lang proefvakken bewerkt waarin ze minimale grondbewerking, groenbemesters en compost combineerden. Deze proefvakken hebben aangetoond dat een gemiddelde koolstof verhoging van 1 ton per hectare per jaar haalbaar is Ze hebben geopperd dat het 170 EURO per hectare waard is en dit zou de vergoeding wel eens kunnen worden als carbon credits worden geintroduceerd.

21 Conclusie Onze visie op duurzaamheid t.a.v. biomassa-verbranding moet opnieuw overwogen worden. Momenteel produceren we alleen maar meer CO2. Koolstofopslag in de bodem kan de oplossing bieden. Mijn voorstel: Breng een lobby op gang vanuit natuur & milieu organisaties, boerenorganisaties, waterschappen etc. zodat Nederland zich hard maakt om de bodem als carbon sink in post-Kyoto te krijgen.

22 Mijn dank voor uw aandacht.
Kijk in de pauze naar de film: “Humus, the forgotten climate aid”


Download ppt "De oplossing zit onder de grond"

Verwante presentaties


Ads door Google