De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 118: 5 Na de zegen Gz. 38 (in canon) Schriftlezing: Psalm 119: 97-112 Tekst:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 118: 5 Na de zegen Gz. 38 (in canon) Schriftlezing: Psalm 119: 97-112 Tekst:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 118: 5 Na de zegen Gz. 38 (in canon) Schriftlezing: Psalm 119: 97-112 Tekst: Psalm 119: 105

2 Cursusavonden over het Bijbelboek Psalmen door prof. Jochem Douma en ds. Adrian Verbree Data: DV, 10 en 17 oktober Plaats: Hardenberg, Kerkgebouw Het Morgenlicht, Gramsbergerweg 59. Tijd: van 19.30 – 22.00 uur. Voor opgave: zie uw kerkblad of: cursuspsalmen.nl

3 Voor kinderen vanaf groep 3 Zaal open om : 14.00 uur Kosten : € 4,- Waar : Morgenlicht/Soos Na afloop : Patat buffet

4 De jeugd (12+) organiseert een…. KLEDING MARKT!

5 Leg u of jouw oude kleren klaar op Vrijdag avond 18 Oktober Tussen 18.30 en 20.00 komen wij deze kleren ophalen.. Wat gaan wij met de opbrengst doen Een buffer om leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd

6 Wees allemaal welkom! De kledingmarkt word gehouden op Vrijdagavond 1 November vanaf 18.30 uur Alles voor 1 euro!! Ook is er een drankje voor iedereen, worden er cakes verkocht en portret foto’s gemaakt.. Alles voor 1 euro!!

7

8 Deze week gaan we samen op reis. Niet als individuen of in groepjes. We gaan als bruiloftsgaste n samen die ene weg bewandelen. In het bloemstuk zie je van onder naar boven steeds meer een “samen” ontstaan. En mocht je onderweg bij een kruispunt een andere kant opgegaan zijn, kom erbij, we gaan samen op reis! ( de roze gerbera’s bovenin) Iedereen is daarbij nodig!

9 www.naast.nu Het september/oktober nummer van Naast/ is uit! In dit nummer o.a.: Met bamboestokken en tentdoek een nieuwe kerk planten Een druivenstruik middenin de chaos Op zoek naar een bruid met lichte huid

10 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 118: 5 Na de zegen Gz. 38 (in canon) Schriftlezing: Psalm 119: 97-112 Tekst: Psalm 119: 105

11  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4 Voor de dienst: Ps. 118: 5

12 Psalm 118: 5 Vers 5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

13 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4

14  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4

15  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4

16 Groep 1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Gezang 38: 1, 2, 3 Vers 1

17 Groep 1 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord, dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord, dat door de Heer gesproken wordt. Gezang 38: 1, 2, 3 Vers 2

18 Groep 1 Bidt en u zal gegeven zijn. Zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Bidt en u zal gegeven zijn. Zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu… Gezang 38: 1, 2, 3

19  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4

20 De kinderen van de bovenbouw mogen nu naar de bijbelclub.

21  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4

22  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4

23 Psalm 119: 38, 40 Vers 38 Ik heb mijn voet van 't kwade pad geweerd opdat ik gaan zou in uw goede wegen. Ik wijk niet af van wat uw woord mij leert, want zo alleen kom ik uw aanschijn tegen, Gij hebt U in uw trouw tot mij gekeerd. Gij zijt mijn ziel, mijn zaligheid, mijn zegen.

24 Psalm 119: 38, 40 Vers 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

25  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4

26 Lezen? Saai Kijkcultuur Moeite met lezen, begrijpen Bijbellezen?

27 Hoe kom je dan van God iets te weten? Via mensen Via hulpmiddelen Via beelden Geen echte ontmoeting met de bijbel/God

28 Uw woord is een lamp voor mijn voet

29  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4

30 Liedboek 7 : 1 Vers 1 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.

31 Hoe ga je de bijbel meer gebruiken? Keuze: wil ik mijn pad laten verlichten? Tijd: laat ik het licht ook schijnen? Ruimte: kijk ik ook echt in de lichtbundel?

32  Votum en zegengroet  Gz.38 (in canon)  Gebed  Lezen:Psalm 119: 97-112  Ps.119: 38, 40  Tekst:Psalm 119: 105  PreekDeel 1  Lb.7: 1  PreekDeel 2  Lb.7: 2, 3  PreekDeel 3  Lb.7: 4

33 Liedboek 7: 2, 3 Vers 2 Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan: wie zal voor mij de wijde oceaan bevaren, wie brengt van de overkant der zee de schat der diepe wijsheid mee, die 's levens raadsel kan verklaren?

34 Liedboek 7: 2, 3 Vers 3 Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet en droomt van bovenaardse streken. Wat gij ook in de sterren leest, alleen de Geest beroert de geest, alleen het woord kan 't hart toespreken.

35 Bijbelgebruik veel meer dan lezen! Lezen en doen (Ps. 119) Romeinen 10 Woord = Christus Gods nabijheid in het Woord Wie het Woord beaamt wordt gered Bijbellezen? Ontmoetingsplek met God!

36  Lb. 7: 2, 3  Preek  Lb.7: 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 96: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.71 (in canon)  Zegen

37 Liedboek 7: 4 Vers 4 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak vóór u ligt de weg ten leven.

38  Lb. 7: 2, 3  Preek  Lb.7: 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 96: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.71 (in canon)  Zegen

39  Lb. 7: 2, 3  Preek  Lb.7: 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 96: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.71 (in canon)  Zegen

40 Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere. Psalm 96: 1, 2

41 Vers 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen. Psalm 96: 1, 2

42  Lb. 7: 2, 3  Preek  Lb.7: 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 96: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.71 (in canon)  Zegen

43  Vandaag  1 e Catechisatie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz.71 (in canon)

44  Lb. 7: 2, 3  Preek  Lb.7: 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 96: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.71 (in canon)  Zegen

45 Vers 1 1 De lof en de heerlijkheid 1 De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dank, en de wijsheid en de dank, ² en de eer en de macht ² en de eer en de macht en de sterkte zij onze God, en de sterkte zij onze God, ³ tot in alle eeuwigheden. ³ tot in alle eeuwigheden. Amen. Amen. In drie groepen Gezang 71: 1

46  Lb. 7: 2, 3  Preek  Lb.7: 4  Geloofsbelijdenis  Ps. 96: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.71 (in canon)  Zegen

47

48 Tot volgende week zondag Om: 9.00 Om: 9.00 Met Ds. R. Tigelaar Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 14.30 En om: 14.30 Met Ds. A. P. Feijen Met Ds. A. P. Feijen In het Morgenlicht In het Morgenlicht

49


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 118: 5 Na de zegen Gz. 38 (in canon) Schriftlezing: Psalm 119: 97-112 Tekst:"

Verwante presentaties


Ads door Google