De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan. Na de zegen Lb. 434: 1,2,3 Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17-34 Tekst: Zondag 28.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan. Na de zegen Lb. 434: 1,2,3 Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17-34 Tekst: Zondag 28."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan. Na de zegen Lb. 434: 1,2,3 Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17-34 Tekst: Zondag 28

2

3

4 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

5 In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan. Na de zegen Lb. 434: 1,2,3 Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17-34 Tekst: Zondag 28

6

7

8 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

9 In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan. Na de zegen Lb. 434: 1,2,3 Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17-34 Tekst: Zondag 28

10

11

12 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

13 In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan. Na de zegen Lb. 434: 1,2,3 Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17-34 Tekst: Zondag 28

14

15

16 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

17 In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan. Na de zegen Lb. 434: 1,2,3 Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17-34 Tekst: Zondag 28

18 Mededelingen  Votum en zegengroet  Lb. 434: 1,2,3  Gebed  Lezen: 1 Korinte 11: 17-34  GK 170: 1,2,3  Tekst:HC 28  Preek  Lied over HC 28

19  Votum en zegengroet  Lb. 434: 1,2,3  Gebed  Lezen: 1 Korinte 11: 17-34  GK 170: 1,2,3  Tekst:HC 28  Preek  Lied over HC 28

20  Votum en zegengroet  Lb. 434: 1,2,3  Gebed  Lezen: 1 Korinte 11: 17-34  GK 170: 1,2,3  Tekst:HC 28  Preek  Lied over HC 28

21 Liedboek 434: 1,2,3 Vers 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

22 Liedboek 434: 1,2,3 Vers 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

23 Liedboek 434: 1,2,3 Vers 3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven.

24  Votum en zegengroet  Lb. 434: 1,2,3  Gebed  Lezen: 1 Korinte 11: 17-34  GK 170: 1,2,3  Tekst:HC 28  Preek  Lied over HC 28

25  Votum en zegengroet  Lb. 434: 1,2,3  Gebed  Lezen: 1 Korinte 11: 17-34  GK 170: 1,2,3  Tekst:HC 28  Preek  Lied over HC 28

26  Votum en zegengroet  Lb. 434: 1,2,3  Gebed  Lezen: 1 Korinte 11: 17-34  GK 170: 1,2,3  Tekst:HC 28  Preek  Lied over HC 28

27 Gezang 170: 1,2,3 Vers 1 Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schauw, waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt.

28 Gezang 170: 1,2,3 Vers 2 Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer, dat ik breng, niet de tranen, die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

29 Gezang 170: 1,2,3 Vers 3 Zie, ik breng voor mijn behoud U geen wierook, mirr' of goud; moede kom ik, arm en naakt, tot de God, die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet.

30  Votum en zegengroet  Lb. 434: 1,2,3  Gebed  Lezen: 1 Korinte 11: 17-34  GK 170: 1,2,3  Tekst:HC 28  Preek  Lied over HC 28

31 Thema 1. Punt1 2. Punt2 3. Punt3 Na de preek:??

32  GK 170: 1,2,3  Preek  Lied over HC 28  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3,5  Gebed  Collecte  Opwekking 585  Zegen

33 Lied HC 28: 1,2,3 (Wijs van psalm 38) Vers 1 Christus heeft het Zelf bevolen: `Wie geloven, moeten komen aan mijn dis. Want voor hen heb Ik mijn leven, prijsgegeven. Houd dat in gedachtenis’.

34 Lied HC 28: 1,2,3 (Wijs van psalm 38) Vers 2 Steeds weer maken brood en beker, mij heel zeker van het heil voor mij bereid. Christus aan het kruis gestorven, heeft verworven ook voor mij de zaligheid.

35 Lied HC 28: 1,2,3 (Wijs van psalm 38) Vers 3 Wie `t gekruisigd lichaam eten, mogen weten: zo word ik met Christus één. Drinkend `t bloed door Hem vergoten, wordt genoten, dat de Geest met Hem vereent.

36  GK 170: 1,2,3  Preek  Lied over HC 28  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3,5  Gebed  Collecte  Opwekking 585  Zegen

37  GK 170: 1,2,3  Preek  Lied over HC 28  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3,5  Gebed  Collecte  Opwekking 585  Zegen

38 Vers 3 Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. … Psalm 89: 3,5

39 … Ja, Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. Psalm 89

40 Vers 5 Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein, o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. De wereld is van U, de wind en de getijden, al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. Psalm 89: 3,5

41  GK 170: 1,2,3  Preek  Lied over HC 28  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3,5  Gebed  Collecte  Opwekking 585  Zegen

42  Vandaag  1 e Theologische Universiteit  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Opwekking 585

43  GK 170: 1,2,3  Preek  Lied over HC 28  Geloofsbelijdenis  Ps. 89: 3,5  Gebed  Collecte  Opwekking 585  Zegen

44 Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht Een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid Die hij dan stralend, op haalt in zijn heerlijkheid Opwekking 585

45 Er klinkt geschal, wanneer de graven open gaan En doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht Hun aardse tent, wordt nu bekleed met heerlijkheid De dood verzwolgen, overwonnen voor altijd Opwekking 585

46 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals hij is, amen Nooit meer tranen nooit meer pijn want wij zullen met hem leven in zijn nabijheid, voor altijd, amen, amen Opwekking 585

47 Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is maar wat beloofd is, dat krijgt in alle eeuwigheid en als je leidt, weet dat het maar voor even is als Jezus terug komt, wil je in zijn heerlijkheid Opwekking 585

48 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals hij is, amen Nooit meer tranen nooit meer pijn want wij zullen met hem leven in zijn nabijheid, voor altijd, amen, amen Opwekking 585

49 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals hij is, amen (2x) Nooit meer tranen nooit meer pijn want wij zullen met hem leven in zijn nabijheid, voor altijd, amen, amen Opwekking 585

50

51

52 Tot volgende week zondag

53


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan. Na de zegen Lb. 434: 1,2,3 Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17-34 Tekst: Zondag 28."

Verwante presentaties


Ads door Google