De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VORMING MANAGEMENTTEAM. Inhoud vorming managementteam 1. Hoe kan een mantelzorgvriendelijke organisatie er uit zien? 2. Naar een mantelzorgvriendelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VORMING MANAGEMENTTEAM. Inhoud vorming managementteam 1. Hoe kan een mantelzorgvriendelijke organisatie er uit zien? 2. Naar een mantelzorgvriendelijk."— Transcript van de presentatie:

1 VORMING MANAGEMENTTEAM

2 Inhoud vorming managementteam 1. Hoe kan een mantelzorgvriendelijke organisatie er uit zien? 2. Naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 3. Ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijke visie 4. Mantelzorgvriendelijke maatregelen 5. Reflectie – elevatorpitch

3 HOE KAN EEN MANTELZORGVRIENDELIJKE ORGANISATIE ER UIT ZIEN?

4 Mantelzorgvriendelijke organisatie?  Hoe ziet een mantelzorgvriendelijke organisatie er volgens jullie uit?  Stel je voor dat je in een perfecte organisatie werkt, waar alles mogelijk is. Hoe kan een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid tot uiting komen?  Wat zou je – indien je geen rekening diende te houden met zaken die niet mogelijk zijn – in jouw organisatie willen implementeren m.b.t. mantelzorgvriendelijk ondernemen?  Brainstorm in kleine groepjes

5 NAAR EEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID

6 Naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid VERLEDEN ? HEDEN ? TOEKOMST ?

7 ONTWIKKELEN VAN EEN MANTELZORGVRIENDELIJKE VISIE

8 Mantelzorgvriendelijke visie  Een visie op mantelzorgvriendelijkheid wordt verankerd in bestaande waarden, visie en beleidslijnen van de organisatie, bouwend op de missie van de organisatie en door de uitgedragen waarden optimaal/maximaal te internaliseren.  Wat is de visie van jouw organisatie?  Wat is de missie van jouw organisatie?  Wat zijn de belangrijkste waarden binnen jouw organisatie?  Hoe kan dit gekoppeld worden aan het thema werk en mantelzorg?

9 Mantelzorgvriendelijke visie VISIE  Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? (wat betreft het thema mantelzorg en werk)  Wat willen we bereiken?  Waarvoor gaan we? ≠ missie

10 Mantelzorgvriendelijke visie MissieVisie TijdloosVoor bepaalde periode Geformuleerd vanuit de lessen uit het verleden Blik op de toekomst Wie zijn we?Wat kunnen we betekenen? OrganisatiegerichtMarktgericht Waarvoor we staanWaarvoor we gaan MISSIE  Bestaansreden en waarden van een organisatie  Basis van de identiteit van een organisatie  Wie zijn we? Wat doen we? Wat willen we betekenen en voor wie?

11 Mantelzorgvriendelijke visie  Van waaruit kiest jouw organisatie ervoor om aandacht te besteden aan het thema mantelzorg?  Op welke manier past aandacht voor mantelzorg binnen de missie en de visie van jouw organisatie?  Binnen welke beleidslijnen wordt het thema mantelzorg opgenomen?

12 Mantelzorgvriendelijke visie  Formuleer in groep een visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen  Denk daarbij aan de zaken die aan bod kwamen in de brainstorm ‘Naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’  Welke nieuwe ideeën kwamen daarbij aan het licht?  Formuleer de visie zo helder en concreet mogelijk  Vermijd algemene en vage containerbegrippen  Visie wordt voorgelegd aan enkele leidinggevenden en werknemers van jullie organisatie in de algemene ‘verbindende’ vorming  zorgen voor gedragen visie!

13 Mantelzorgvriendelijke visie Checklist visieontwikkeling 1. De visie geeft duidelijk de richting en de doelen aan 2. De visie bouwt verder op de missie van de organisatie 3. De visie nodigt uit tot actie 4. De visie is toekomstgericht 5. De visie is helder en concreet geformuleerd 6. De visie is verankerd in de bestaande visie, waarden en beleidslijnen

14 MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN

15 Mantelzorgvriendelijke maatregelen  Op welke maatregelen kunnen mantelzorgers beroep doen binnen jullie bedrijf?

16 Mantelzorgvriendelijke maatregelen Deze maatregel is haalbaar binnen onze organisatie Deze maatregel is niet haalbaar binnen onze organisatie

17 REFLECTIE - ELEVATORPITCH

18 Elevatorpitch  Stel in 1 minuut voor hoe je een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in jouw organisatie zou willen implementeren  5 minuten voorbereidingstijd  Wat komt aan bod?  Waar start je mee?  Wat is de relevantie van dergelijk beleid?  Wat zijn de mogelijkheden?


Download ppt "VORMING MANAGEMENTTEAM. Inhoud vorming managementteam 1. Hoe kan een mantelzorgvriendelijke organisatie er uit zien? 2. Naar een mantelzorgvriendelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google