De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOV Conferentie 7 oktober 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOV Conferentie 7 oktober 2008"— Transcript van de presentatie:

1 NOV Conferentie 7 oktober 2008
Visie en strategie Zelfwerkwinkel C Karin Knol (Stiel) Saskia Daru (Vereniging NOV / MOVISIE) NOV Conferentie 7 oktober 2008 MOVISIE heeft een uitgebreid cursusaanbod voor vrijwilligerscentrales op dit gebied. Vandaag gaat het daar niet over, maar veel van dit materiaal komt daar vandaan.

2 Visie en strategie in stappen
Organisatieprofiel Wie zijn we nu? Hoe ziet onze omgeving er uit? Missie: hebben we er eentje? Visie: waar willen we heen? Toekomstbeeld Draagvlak Strategie: wat is er nodig? Beleid Tactiek Om echt bezig te gaan met visie en strategie zou je deze stappen moeten doorlopen. Het moge duidelijk zijn, daar hebben we onvoldoende tijd voor.

3 Missie Visie Wat doen we vandaag?
We gaan alleen in op missie en visie. Strategie dus niet. Als er tijd over is, kunnen we het daar nog wel over hebben, maar dat is zelden het geval… Check: vinden jullie dit OK? Wat is jullie verwachting bij deze workshop? Wie van jullie werkt al met een visie en een missie?

4 Missie Hetgeen je in het hier en nu wilt uitdragen naar de buitenwereld. Je missie geeft antwoord op de vraag: “Waar staan we voor als organisatie? Waarom doen we wat we doen? Wat is ons werkterrein en wat zijn onze kernactiviteiten?”

5 Visie Een visie is: een door alle betrokkenen gedragen gemeenschappelijk beeld of verwachting van de toekomst. Ofwel: een ambitieuze gedeelde toekomstambitie. Een visie geeft antwoord op de vraag: “Waar willen we naar toe?”

6 Missie Intern en extern Verleent identiteit Motiverend, samenbindend
Richtinggevend Focus van activiteiten, kernactiviteiten

7 Voorbeeld “War Child helpt kinderen die slachtoffer zijn van gewapende conflicten. Door te investeren in hun psychosociaal welzijn legt War Child de basis voor een vreedzame toekomst.”

8 Visie Biedt richting en houvast aan medewerkers (Ver)bindt medewerkers
Inspireert medewerkers Helpt de organisatie zich van andere organisaties te onderscheiden Helpt overleven Maakt keuzes maken makkelijker Helpt de organisatie te verkopen

9 We spreken liever niet van een visie wanneer…
Het door één persoon bedacht is Het niet meer dan een papieren werkelijkheid is Er sprake is van wollig taalgebruik Er sprake is van een negatieve ondertoon Er geen vernieuwing uit spreekt Het er alleen maar is omdat ‘iedereen een visie heeft’ Het niet klopt met de missie Er in de organisatie geen bekendheid aan gegeven wordt

10 Voorbeeld “Greenpeace vindt de vitaliteit van de aarde fundamenteel voor al het leven en strijdt daarom voor een snelle realisatie van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.”

11 Hulpmiddel: VOS-model
V: voluntary support / vrijwilliger gericht O: management support / organisatie gericht S: community support / samenlevingsgericht Is dit bekend? Hebben jullie hier wel eens over nagedacht? Ook in combi met de uitgangspunten van de Wmo?

12 Mission impossible? De kern van de organisatie is…
We willen uitdragen dat… Ons hoofddoel is… Onze doelgroep bestaat uit… We voorzien in de behoefte van… We onderscheiden ons van onze concullega’s omdat… Zonder onze organisatie zou… Oefening: op post-its schrijven van de antwoorden (5 minuten) ze ordenen (5 minuten) en voor jezelf samenvatten in één of twee zinnen

13 Toekomstbeeld Stel: in 2012 wordt jouw vrijwilligerssteunpunt gezien als een voorbeeld voor andere vrijwilligerssteunpunten….

14 In 2012… Wat is er bereikt? Hoe ziet de omgeving er uit?
Wat vertel je over jouw steunpunt aan anderen? Welke successen zijn er te noemen? Hoe heb je deze positie bereikt?

15 En dus… Wij dromen van een samenleving waarin…
Wij bevinden ons in een omgeving waarin… Wij willen bereiken dat… Wij doen dit door… Zo heb je je globale visie geformuleerd! Maar: terugkoppelen en laten aanvullen


Download ppt "NOV Conferentie 7 oktober 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google