De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Werkgroep netbeheer en decentrale productie Werkvergadering 13 december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Werkgroep netbeheer en decentrale productie Werkvergadering 13 december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Werkgroep netbeheer en decentrale productie Werkvergadering 13 december 2010

2 AGENDA –Goedkeuring agenda en verslag vergadering 13 september 2010 –Studie ‘Onthaalcapaciteit’: stand van zaken –Beleidsmaatregelen –Pres. VREG: Congestiebeheer –Pres. ELIA: Capaciteitsreservering en aansluitingscapaciteit –Discussie –Varia –Indicator onbalans –Art. 19 >> Art. 6.4.13 –Biomethaan

3 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Verslag vergadering 13/09/2010

4 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Studie “Onthaalcapaciteit” Stand van zaken

5 Doel Het doel van de studie is het potentieel aan bijkomende decentrale productie in Vlaanderen te koppelen aan de mogelijkheden van het bestaande net.  start van beschikbare potentieelgegevens Daarvoor moet het potentieel gelocaliseerd worden en uitgedrukt in elektrisch vermogen (MWe).  geografische spreiding van productie  focus op windturbines en WKK’s (incl. bio-WKK’s)  rekening houdend met verspreide uitbouw van PV Op dit geografisch potentieel worden netstudies uitgevoerd.  wat kan zonder netuitbreiding?  wat kan met beperkte netuitbreiding? Hoe kan het net op meest efficiënte wijze worden benut?

6 Afspraken/stand van zaken Bespreking Stuurgroep (SG) 24/11/10 Methodologie VITO Kostentoewijzing en afspraken onder netbeheerders Aanleveren van gegevens Externe communicatie via SG Volgende stuurgroep 3 februari 2011

7 Methodologie VITO Aangepast per productietype  Voor windenergie wordt een bottom-up aanpak gemaakt met discrete toewijzing van vermogens.  Voor PV wordt een onderscheid gemaakt tussen industriële en commerciële/residentiële gebouwen.  Wat de opdeling in sectoren van de WKK’s betreft, zal voor de ruimtelijke weergave van de sectoren, vooral naar 2020 toe, gewerkt moeten worden op een redelijk geaggregeerd niveau (10 sociaal-economische klassen) omdat de kennis en data ontbreken om op een fijner niveau te werken.

8 Methodologie Netbeheerders Afspraken over kostentoewijzing Afspraken over aanpak netstudie  In eerste fase: beperkingen op ELIA-net.  Tweede fase: beperkingen op onderliggend distributienet.

9 Gegevensinput Geografische input  Huidige productielocaties  Boven 100 kVA  Onder 100 kVA: geaggregeerd per postcode  Van adresgegevens naar GIS-gegevens (of CRAB-bestand)  Ligging ELIA-posten Afspraken gemaakt en in uitvoering  Doel is gegevens medio januari aan te leveren

10 Planning Op schema Studie-VITO wordt uitgevoerd in 2011Q1-2 (methodologie deels ontwikkeld in de loop van 2010) Studie-Netbeheerders kan aansluitend uitgevoerd worden in 2011Q3-4

11 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Beleidsmaatregelen

12 Congestiebeheer Presentatie VREG Presentatie ELIA Discussie

13 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Varia

14 Indicator onbalans: –Verder overleg met ELIA nodig Art. 19 HEB >> Art. 6.4.13 EB –Verdere impactanalyse nodig Biomethaan: –Synergrid-voorschrift

15 Vergaderingen 2011- sem.1 (o.v.) 17 januari: Gem. WG (visie consument) 14 februari: WG Net - Gem. WG (function.) 14 maart: WG Markt (sociale aspecten) 11 april: WG Markt (privacy) 9 mei: WG Net – Gem. WG (kosten-baten) 20 juni: nader te bepalen


Download ppt "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Werkgroep netbeheer en decentrale productie Werkvergadering 13 december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google