De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 1 Openbare zitting 11 april 2012 Herziening TRDE/G 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 1 Openbare zitting 11 april 2012 Herziening TRDE/G 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 1 Openbare zitting 11 april 2012 Herziening TRDE/G 2012

2 Agenda 2 Toelichting VREG Toelichtingen van –Febeg –Febeliec –Synergrid  Focus op wijzigingen t.o.v. eerste consultatietekst Voorstellen tot aanpassing Discussie per thema

3 Historiek 3 Eerste consultatie: 1/9-21/10 2011 –Reacties: 6 partijen –Vergaderingen: 3 partijen Wijzigingen aan consultatieversie TRDE/G Tweede consultatie: 22/3-20/4 2012

4 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 4 Wijzigingen bij eerste consultatie Wijzigingen bij tweede consultatie

5 Conformeren aan gewijzigde Energiedecreet Definities en begrippen Geen verwijzingen naar privénetten en directe lijnen/leidingen 5

6 Implementatie derde Energiepakket 6 Termijn leverancierswissel 21 dagen Facturatie binnen 6 weken na –Buitendienststelling toegangspunt –Vervanging van meter Gesloten distributienetten

7 Gesloten distributienetten (1) Eigen formulieren, modelcontracten, procedures en voorschriften Geen reglementaire bevoegdheid Ingrijpen bij noodsituaties In overeenstemming met gekoppelde net Informatie uitwisseling UMIG of Elia/Fluxys investeringsplan DNB: GDNB DNB 7

8 Gesloten distributienetten (2) Toegangsregister –Inhoud (=Distributienet) –Beheer (zelf of uitbesteden) –Toegangspunt: –minstens 1 voor elke achterliggende netgebruiker (geen doorlevering) –Voor afname: één of meer afnamepunten –Voor injectie: één (gas) of meer (elek.) injectiepunten 8

9 Gesloten distributienetten (3) Procedure voor verlenen toegang Procedure voor aanvraag (her-) indienstname / buitendienststelling van een toegangspunt Geplande onderbrekingen vooraf melden Permanent bereikbaar voor meldingen ongeplande onderbrekingen 9

10 Gesloten distributienetten (4) 10 Metingen: –Injectie: gemeten verbruiksprofiel (op afstand) –Afname: synthetisch- (gepubliceerde SLP’s) of gemeten verbruiksprofiel –Nauwkeurigheid meetinrichting zelfde eisen als voor het distributienet –Configuratie van meettoestellen mogelijk: –Elektriciteit: voor injectie en afname –Gas: voor afname

11 Gesloten distributienetten (5) 11 Procedure voor meldingen van / behandeling van storingen en fouten bij de meting Procedure voor validatie, correcties en schattingen van meetgegevens

12 Gesloten distributienetten (6) Deelname aan financiële afhandeling na eindreconciliatie Relatie met gekoppelde net: –Koppelpunt, met meting –Overeenkomst met afspraken tussen netbeheerders Koppeling, informatie-uitwisseling, noodsituaties,… 12

13 Biomethaan-injectie 13 Synergrid technische aanbeveling injectie via GDN in gekoppelde net: - akkoord - technisch toezicht op odorisatie Continue wederzijdse bereikbaarheid producent – netbeheerder Onderbreking toegang bij te hoge druk

14 Congestie Mogelijkheid tot verplichte plaatsing van telecontrolekasten DP ≥ 1 MVA Ook voor lagere vermogens indien productiebeperkingen bij n-1 of congestie Algemene principes van congestiebeheer ook van toepassing op netten < 30 kV –Reglementair kader voor verdere uitwerking Voorrang aan hernieuwbare E -bronnen Concept stockeerbaarheid geschrapt –gebrek aan jur.basis, geen eenduidige interpretatie 14

15 Onderbreking van de toegang Voor DP < 10 kVA mogelijkheden voor een aanvraag naar het onderzoek van problematische injectie. Responstijd voor onderzoek (20 wd) en verslag (15 wd) werden verlengd Aanpassingen i.v.m. informatieplicht voor tijdelijke congestie-onderbreking 15

16 Meetcode (elek.) Nauwkeurigheidsvereisten in bijlage III aangepast aan nieuwe klassen volgens MID definities A, B en C termijn van 15 werkdagen voor het plaatsen van een productiemeter voor DP > 10 kVA. 16

17 Verbetering van processen Rapportering planning gegevens verlaagd van 1 MVA naar 400 kVA Rechtzetting meetgegevens (begin van de rechtzetting 1 maand later; bij fout in toegangsregister: beperkt tot laatste 5 jaar) 1 meteropname per kalenderjaar Meteropname via slimme meter 17

18 Toelichting bij voorstellen van belanghebbenden 18

19 Voorstellen aanpassingen Begrip achterliggend toegangspunt Nauwkeurigheid metingen Congestie Intraparkkabels 19

20 Voorstellen aanpassingen Begrip achterliggend toegangspunt In regeling GDN wordt het algemene begrip “toegangspunt” gebruikt voor de toegangspunten op GDN.  Voorstel: invoering van begrip “achterliggend toegangspunt”, in lijn met de decretale begrippen “achterliggende afnemer” en “achterliggende netgebruiker”  Duidelijke identificatie van toegangspunt op GDN, in vergelijking met andere toegangspunten 20

21 Voorstellen aanpassingen Nauwkeurigheid metingen De minimale vereisten van nauwkeurigheid van de meetinrichting op achterliggende toegangspunten, moet voldoen aan de minimale nauwkeurigheidsvereisten opgenomen in bijlage III: “Nauwkeurigheidsvereisten voor de meetinrichting”, van zodra er een leverancierswissel plaatsvindt op dit achterliggend toegangspunt en in elk geval bij een wijziging van de meetinstallatie, voor zover geen andere regelgeving ter zake geldt. 21

22 Voorstellen aanpassingen Congestie Artikel IV.5.3.2 (modaliteiten voor onderbreking van de afname) moet ook van toepassing zijn op onderbreking (of beperking) van de productie. Voor onderbreking (of beperking) van de productie bepalen deze modaliteiten ook de financiële compensaties voor de producent indien de netbeheerder zijn net niet of niet tijdig heeft aangepast in afwijking van zijn goedgekeurd investeringsplan. 22

23 Voorstellen aanpassingen Nieuwe aansluitingsmodaliteiten van windmolenparken (zgn. “intraparkkabels”)  Juridische grondslag in TRDE vereist?  Neen, grondslag is art. III.2.1.1 en III.2.1.2 TRDE “Voor aansluitingen op het hoogspanningsnet kan afgeweken worden van de schema's (C1-117) voor zover de verdeling van eigendomsrechten en exploitatie- en onderhoudsplichten tussen distributienetgebruiker en distributienetbeheerder dan in het aansluitingscontract wordt bepaald.” 23


Download ppt "Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 1 Openbare zitting 11 april 2012 Herziening TRDE/G 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google