De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jongeren vandaag. - Wie zijn ze? - Wat doen ze? - Wat drijft hen? - Wat denken ze?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jongeren vandaag. - Wie zijn ze? - Wat doen ze? - Wat drijft hen? - Wat denken ze?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Jongeren vandaag. - Wie zijn ze? - Wat doen ze? - Wat drijft hen? - Wat denken ze?

3 De auteurs. - Nicole Vettenburg -Dokter in de criminologie - Onderzoeksdomeinen: °Sociaal werk in het algemeen, °Samenlevingsopbouw, °Algemeen en forensisch welzijnswerk, °Jeugdonderzoek met bijzondere aandacht voor in- en uitsluitingsprocessen, °Algemene preventie -Coördinator van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP)

4 - Mark Elchardus -Vlaams hoogleraar Sociologie aan Universiteit Brussel -Onderzoeksdomeinen: °Cultuursociologie °Sociologie van de tijdsordening -Wordt vaak gevraagd als commentator om in televisieprogramma’s of kranten recente ontwikkelingen te duiden. -Bekende publicatie: ‘De dramademocratie’ Gaat over hoe de Westerse politiek verworven is tot een theater.

5 - Lode Walgrave -Hoogleraar Jeugdcriminologie universiteit Leuven -Directeur van de research group jeugdcriminologie -Het doen van onderzoek naar °Jeugdcriminologie °Jeugdstrafrecht ° Preventie -Voorzitter van Internationaal Netwerk voor onderzoek naar jeugdstrafrecht. -Publiceert boeken/artikels over herstelrecht, vooral in relatie tot de wet. Geeft een antwoord op sociaal-ethische vragen!

6 Jeugdonderzoeksplatform. (JOP) Interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen 3 onderzoeksgroepen. 1. Onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije universiteit Brussel) 2. Vakgroep Sociale Agogiek (Universiteit Gent) 3. Onderzoekslijn jeugdcriminologie (Universiteit Leuven) Doel? - Het bestaand jeugdonderzoek te inventariseren, te analyseren en te synthetiseren; in een latere fase zal nieuw onderzoek worden geïnitieerd en uitgevoerd via de periodieke afname van een jeugdmonitor - Via uitwisselingen met het werkveld, beleidsmakers en wetenschappelijke partners trachten de informatie over kinderen en jongeren te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden.

7 Het boek ‘Jongeren in cijfers en letters’ brengt brede informatie over de leefwereld van 14- tot 25-jarigen. Bespreekt 3 dingen: - De leefomstandigheden: - Objectieve gerapporteerde gegevens over; Sociale achtergrond, onderwijs, soort werk, gezinssamenstelling, enz. - De leefwereld: Subjectieve gegevens over; Algemeen welbevinden, welbevinden op school, relaties met ouders, buurtbeleving, vriendschapsrelaties, beleving van de werkomgeving, mediavoorkeuren, waarden, politieke interesse, toekomstperspectief en politieke voorkeur. - Gerapporteerd gedrag: Informatie over; Mobiliteit, delinquentie, vrijetijdsbesteding, op kamp/op reis gaan, krant lezen, gebruik van internettoepassingen, verenigingsparticipatie, sociale actie, contact met sociale instituties en politieke actie.

8 In het boek worden verschillende onderwerpen aangebracht waarover de jongeren vragen konden beantwoorden. Deze worden in mijn artikel besproken. - Economisch racisme:  Landen met sterk sociaal stelsel. - Positief evenwicht:  Sociale participatie is heel hoog, sterk punt! (vb. Jeugdbeweging)  Veeleisende participatie is minder sterk (vb. leerlingenraad) - Mythen: Neemt jeugd criminaliteit toe bij jongeren? NEE!  Piek voor 18 jaar, naarmate ze ouder komen groeit dit er bij de grootste groep uit. - Risicofactoren:  Vaak jongens!  Beïnvloeding van omgeving  Kwetsbaarheid

9 Bronnenlijst. - http://www.jeugdwerknet.be/nieuws/item/publicatie-jongeren-cijfers-en-letters - http://www.jeugdwerknet.be/nieuws/item/publicatie-jongeren-cijfers-en-letters - http://www.ugent.be/pp/sociale-agogiek/nl/contact/medewerkers/nicole.htmhttp://www.ugent.be/pp/sociale-agogiek/nl/contact/medewerkers/nicole.htm - http://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Elchardus - http://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Elchardus - http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/jongeren-in-cijfers-en- letters/1001004005466351/index.html - http://www.kuleuven.be/ck/2001_02/ck13-09-lodewalgrave.htmhttp://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/jongeren-in-cijfers-en- letters/1001004005466351/index.html


Download ppt "Jongeren vandaag. - Wie zijn ze? - Wat doen ze? - Wat drijft hen? - Wat denken ze?"

Verwante presentaties


Ads door Google