De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugddelinquentie anders bekeken: de JOP-monitor. Studiedag ‘Probleemgedrag bij jongeren: geweld en agressie’ 3 Maart 2010 Diederik Cops Hanne Op de Beeck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugddelinquentie anders bekeken: de JOP-monitor. Studiedag ‘Probleemgedrag bij jongeren: geweld en agressie’ 3 Maart 2010 Diederik Cops Hanne Op de Beeck."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugddelinquentie anders bekeken: de JOP-monitor. Studiedag ‘Probleemgedrag bij jongeren: geweld en agressie’ 3 Maart 2010 Diederik Cops Hanne Op de Beeck

2 •Het JOP? •De monitor: ontstaan, evolutie, eindproduct •De monitor en jeugddelinquentie: het bevestigen of verwerpen van algemene ideeën en gemeenplaatsen •Jeugddelinquentie en onderwijs •Conclusie en vragen Inhoud

3 •JOP = Jeugd OnderzoeksPlatform •Samenwerking tussen drie onderzoeksgroepen van drie verschillenden universiteiten: –Universiteit Gent: sociale agogiek –Vrije Universiteit Brussel: sociologie –Katholieke Universiteit Leuven: criminologie •Zes onderzoekers en drie promotoren Het JOP?

4 •Waarom was én is het JOP nodig?  Grote versnippering van het jeugdonderzoek in Vlaanderen (en België)  Er wordt veel gezegd en gesproken over jongeren (media, politici, de bevolking), maar er is weinig geweten over hoe jongeren zelf denken, leven en zich gedragen Het JOP ?

5 Hoe probeert het JOP deze problemen op te lossen? (= opdrachten van het JOP) 1.Inventaris en synthese (bestaand onderzoek)  Verzamelen van bestaand onderzoek via een korte onderzoeksfiche (met de belangrijkste resultaten) op een website (www.jeugdonderzoeksplatform.be)www.jeugdonderzoeksplatform.be  Synthese van het gevoerde onderzoek van de afgelopen jaren per deelthema (zo overlap en gebreken opsporen) 2.Eigen metingen op regelmatige basis: JOP-monitor Het JOP?

6 •Kwantificerend onderzoek (postenquête): - JOP-monitor I: 2503 respondenten (14 t.e.m. 25 jaar) afgenomen in 2005-06. - JOP-monitor II: 3710 respondenten (12 t.e.m. 30 jaar) afgenomen in najaar 2008-09. •Doel: -database over Vlaamse jongeren (representativiteit) -identificatie van trends Analyse: de JOP-monitor

7 •Leefomstandigheden: objectief vb. buurt of huis waarin je woont, aantal gezinsleden,… •Leefwereld: subjectief vb. hoe evalueer je de relatie met je ouders, zelfbeeld,… •Gedrag: objectief vb. wat doe je in je vrije tijd, ben je lid van een vereniging,… Thema’s JOP-monitor

8 •Jeugddelinquentie = ‘hot topic’  media  politici  publieke opinie •Verschillende clichés, ‘verhalen’, populaire stellingen over jongeren en probleemgedrag doen de ronde  er zijn weinig goede cijfers en gegevens beschikbaar hierover De JOP-monitor en jeugddelinquentie

9 Off.cijfers •In vergelijking met andere, oudere bevolkingsgroepen plegen jongeren meer delinquent gedrag •MAAR: het percentage jongeren dat daadwerkelijk delinquent gedrag pleegt, blijft beperkt JOP – monitor 1 2005 JOP – monitor 2 2008 Zwartrijden30.242.4 Vandalisme11.416.3 Diefstal12.416.9 Wapendracht3.2 Drugverkoop3.12.3 Geweld5.55.3 Totaal43.753.4 Veelplegers2.53.3 “Alle jongeren zijn criminelen” Tabel 1: Percentage plegers onder de 14- tot 25- jarigen.

10 JOP 1JOP 2 14-1718-2122-2512-1314-1718-2122-2526-30 Zwartrijden32.634.624.518.144.347.832.919.5 Vandalisme15.112.48.811.520.316.96.82.6 Diefstal15.712.411.012.019.916.911.07.9 Wapendracht4.22.53.51.12.74.11.51.9 Drugverkoop3.24.12.4.41.42.62.21.6 Geweld6.65.64.63.35.6 2.61.8 “Eens crimineel, altijd crimineel” Jeugddelinquentie is een ‘normaal gegeven’  ‘piek’ op de leeftijd van 14-17 jaar (voor vandalisme, diefstal en geweld) en op 18-21 jaar (voor zwartrijden, en drugverkoop), daarna afname van het aantal delinquente feiten Tabel 2. Percentage plegers naar leeftijd

11 Figuur 1. Percentage plegers naar leeftijd

12 •Een sterke stijging is zeker en vast een mythe: geen gegevens die hierop wijzen. •Jeugdparket: “instroom van dossiers vermindert” (NICC) •Self-report: vergelijking niet evident •Maar: JOP 1 vs. JOP 2: voorzichtige vergelijking mogelijk JVGG (12-18 jaar!) 1998-1999 JOP – monitor 1 (14-25 jaar) 2005 JOP – monitor 2 (14-25 jaar) 2008 Zwartrijden25.530.242.4 Vandalisme23.411.416.3 Diefstal20.712.416.9 Wapendracht17.43.2 Drugverkoop5.73.12.3 Geweld12.65.55.3 “Jeugddelinquentie is de laatste jaren sterk gestegen” Tabel 4. Percentage plegers over tijd

13 “Officiële statistieken (politie/justitie) zijn een goede weergave van de werkelijke hoeveelheid criminaliteit” JOP 1JOP 2 % plegers ontdekt % plegers PV% plegers ontdekt % plegers PV Zwartrijden12.81.99.83.3 Vandalisme12.35.723.16.3 Diefstal16.45.519.77.6 Wapendracht40.218.820.511.4 Drugverkoop10.85.120.312.5 Geweld12.010.946.118.4 Zowel in JOP 1 als in JOP 2 werd slechts een zeer beperkt percentage plegers ontdekt, nog minder plegers kregen een PV Enkel jongeren die PV krijgen komen in de politiestatistieken terecht Tabel 5. Percentage ontdekte en geregistreerde plegers onder 14- tot 25- jarigen plegers

14 Jongeren die dader zijn, lopen ook veel meer kans om slachtoffer van een delict te worden: JOP 1JOP 2 % SO onder plegers % SO onder niet-plegers % SO onder plegers % SO onder niet-plegers Diefstal50.831.759.937.2 Vandalisme46.924.263.634.8 Geweld24.13.824.54.5 Bedreiging wapen 27.43.647.53.7 “Jongeren zijn dader of slachtoffer van criminaliteit” Tabel 6. Percentage slachtoffers onder plegers en niet-plegers (14- tot 25- jarigen)

15 asotsobso Zwartrijden 37.533.727.2 Vandalisme 9.713.314.2 Diefstal 13.313.914.6 Drugs verkopen 1.41.92.8 Wapendracht 1.23.14.3 Fysiek geweld 1.94.48.1 Spijbelen 18.726.432.8 Frequentie van daderschap (JOP 2), naar huidige onderwijsvorm (bij de 12- tot 18-jarigen): Jeugddelinquentie en onderwijs Tabel 7. Percentage plegers naar onderwijsvorm (12- tot 18- jarigen)

16 Figuur 2. Percentage spijbelaars naar leeftijd & onderwijsvorm (12- tot 18- jarigen) Jeugddelinquentie & onderwijs: spijbelen als statusdelict (naar leeftijd en onderwijsvorm)

17 asotsobso Vandalisme32.839.240.3 Diefstal26.424.341.1 Bedreiging met wapen2.84.57.2 Fysiek geweld3.24.48.3 Slachtofferschap tijdens voorbije jaar (JOP 2) naar huidige onderwijsvorm (in %) => Jongeren in bso lopen een grotere kans om slachtoffer te worden van de vier bevraagde delicten (vooral bedreiging & fysiek geweld sterk verschil) Tabel 8. Percentage slachtoffers naar onderwijsvorm (12- tot 18- jarigen) Delinquentie & onderwijs: slachtofferschap

18 Wetenschappelijke methode kan helpen om spectaculaire uitspraken over delinquentie nuanceren, MAAR •Het is en blijft zeer moeilijk te meten •Manier van vragen heeft een zeer grote invloed Bovendien ook nood aan een meer genuanceerde benadering: delinquent gedrag en slachtofferschap hangen sterker samen dan algemeen wordt aangenomen Conclusie

19 Vragen? Meer informatie: • www.jeugdonderzoeksplatform.bewww.jeugdonderzoeksplatform.be • Vettenburg, N., Elchardus, M. & Walgrave, L. (Red.) (2006). Jongeren van nu en straks. Overzicht van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen. Leuven: LannooCampus. • Vettenburg, N., Elchardus, M. & Walgrave, L. (Red.) (2007). Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1. Leuven: LannooCampus. • Vettenburg, N., Deklerck, J., Siongers, J. (Red.) (2009). Jongeren binnenstebuiten. Thema’s uit het jongerenleven onderzocht. Leuven: Acco. • Vettenburg, N., Deklerck, J., Siongers, J. (Red.) (2010). Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 2. Leuven: Acco.


Download ppt "Jeugddelinquentie anders bekeken: de JOP-monitor. Studiedag ‘Probleemgedrag bij jongeren: geweld en agressie’ 3 Maart 2010 Diederik Cops Hanne Op de Beeck."

Verwante presentaties


Ads door Google