De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPRICHTING VAN DE FAMILIERECHTBANK

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPRICHTING VAN DE FAMILIERECHTBANK"— Transcript van de presentatie:

1 OPRICHTING VAN DE FAMILIERECHTBANK

2 Welke rechtbank voor familiale geschillen ?

3 Rechtbank van eerste aanleg
Omvorming van de Jeugdrechtbank in Familierechtbank, samengesteld uit 2 kamers : Familiekamer Jeugdbeschermingskamer

4 Eén rechter voor één dossier !
De voor een dossier aangestelde magistraat is bevoegd dit dossier en de hieraan verwante huidige en toekomstige geschillen te berechten, kort geding inbegrepen (behalve hoogdringendheid).

5 Welke inleidingswijze? Verzoekschrift behalve uitzonderingen ?
Blijvende saisine van de Familierechtbank ? Principe van de persoonlijke verschijning van de partijen ? Principe van zittingen met gesloten deuren ?

6 Enige « familiale » bevoegdheden niet toegewezen aan Familierechtbank maar aan Vrederechter - artikel 223 : dringende en voorlopige maatregelen tussen echtgenoten - artikel 1479 : dringende en voorlopige maatregelen tussen wettelijk samenwonenden - uitbreiding naar feitelijk samenwonenden Beperking geldigheidsduur maatregelen: EEN JAAR

7 Andere bevoegdheden toegewezen aan de Vrederechter
Alle zaken van onbekwaamheid Verhoging van de bevoegdheid ratione summae tot 3000€

8 Familierechtbank (familiekamer)
Alle familierechtelijke zaken (vereffening-verdeling inbegrepen), uitgezonderd deze voorbehouden voor de Vrederechter

9 Familierechtbank : protectionele kamer
Alle « protectionele » aangelegenheden van de wet van 8 april 1965

10 Openbaar Ministerie Facultatief mededeelbare zaken nl. op vraag van één der partijen, de PdK of de Rechter ?

11 Organisatie gelijkaardig aan Familierechtbank
Hof van Beroep Organisatie gelijkaardig aan Familierechtbank

12 Bijzondere specialisatie van de magistraten
Bijzondere voorwaarden betreffende opleiding en beroepservaring op het vlak van familierecht, zowel voor de zetelende als voor de parketmagistraten

13 Jeugdrechter Belast met protectionele zaken maar zal ook kunnen zetelen in de familiekamers


Download ppt "OPRICHTING VAN DE FAMILIERECHTBANK"

Verwante presentaties


Ads door Google