De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingsmodule Introductie voor nieuwe stageleiders November-december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingsmodule Introductie voor nieuwe stageleiders November-december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Opleidingsmodule Introductie voor nieuwe stageleiders November-december 2008

2 Programma 1.Plaats van het stagejaar in de opleiding 2.Opbouw stagejaar + plaats van de stagemap in het stagejaar 3.De korte klinische observatie 4.Evaluatie van de stagiair 5.De ABC-score als evaluatie van de stageplaats 6.Communicatie faculteit – stageplaats

3 Deel 1: Plaats van het stagejaar in de opleiding

4 Finaliteit van de opleiding: Basisarts Bezit (bio)medische basiscompetentie Kan medische problemen efficiënt aanpakken (1) Is wetenschappelijk gevormd (2) Kennis Vaardigheden Attitudes Kan reflecteren over zichzelf en het eigen professioneel functioneren (4) Kan functioneren in het maatschappelijk bestel (3) Competentie: verwevenheid van kennis, vaardigheden en attitudes

5 Structuur van het curriculum 5 opleidingslijnen  Geneeskundige (basis)wetenschappen  Manuele en communicatieve vaardigheden  Wetenschappelijke vorming  Mens - Milieu - Maatschappij  Keuzeonderwijs Thema onderwijs in Bachelor en Master Probleemoplossend klinisch redeneren (POKR) in 4 de jaar arts

6 Lijn: geneeskundige wetenschappen Algemene geneeskunde Menselijk Bewegingsstelsel Bloed en bloedsomloop Spijsvertering en voeding Ademhaling en nier Zenuwstelsel en zintuigen Ontwikkeling en voortplanting Master Inwendige Gen. Heelkunde Pediatrie/Verloskunde Radiologie Pathologie Bachelor Fysiologie Biochemie Anatomie Histologie Thema’s 2 jaar: integratie klinische setting 2 jaar: klinisch theoretisch (ziekteleer)

7 Stages in de opleiding 1ste jaar2de jaar3de jaar1ste jaar2de jaar3de jaar4de jaar BachelorMaster STAGELIJN 1 1. Verpleegstage 2. Patiëntenzorgstage 3. Huisartsstage 3 de bach 4. Klinische stage 5. Inleiding tot de gezondheidszorgorganisatie (met stage) 6. Stage 3de jaar arts 7. Huisartsstage / Co-assistentschap / Stage Maatschappelijke gezondheidszorg 2347 6 5

8 Verschillende stages de in opleiding Verpleeg Stage 1 ste bach 80 uur (2 weken) Zieken- huis Contact patiënt Communicatie Vaardigheden MP-samenwerking Patiënten zorgstage 2 de bach 32 uur + TKD huisarts Communicatie arts-patiënt Holistische benadering Bio-psycho-sociaal model Prestage HA 3 de bach 16 uur + TKD huisarts Werkwijze HA-geneeskunde Klinische vaardigheden Klinische stages 1 ste master 2 dagen Zieken- huis Kennismaken: raadpleging, OK, radiologie, tutorships… (gekoppeld aan thema onderwijs) Inleiding gzo + stage 1 ste master 6 u inleiding + 12 uur stage 1 ste lijn Kennismaken: Wit Geel Kruis, Kind & Gezin, centra ggz…

9 Opbouw stagejaar Nieuwe stagesituatie (stagejaar 2007-2008) 13 weken 12 weken IZ 1 TKD 5 d vakantie 12 weken HK 1 TKD 5 d vakantie 6 weken KG 6 weken G/V 1 TKD 5 d vakantie (max 3 d per disc ) 4 w HA 2 w vak 5 d vakantie (max 3 d per disc) 4 w PSY 2 w Neuro 1 stationsproef op einde van het stagejaar

10 Aantal studenten 1 ste master380 (stagejaar 2010-2011) 2 de master387 (stagejaar 2009-2010) 3 de jaar Arts315 (huidig stagejaar) 4 de jaar Arts278

11 Vragen en reacties bij dit deel?

12 Deel 2: Plaats van stagemap in het stagejaar

13 “Leren” in het stagejaar: Spanningsvelden Agendawerkenleren Rol stageleiderclinicus coach evaluator Cultuur stageplaats taakgerichtopleidings- gericht Houding Stagiair pro-actiefpassief LerenFormeelInformeel

14 Leren tijdens de stage? discipline basisarts discipline Relevante leren! Ballast?

15 Startvraag wat is het allerbelangrijkste dat de student dient te leren bij u tijdens de stage?

16 De stagemap Stagemap = instrument om het leren tijdens de stage te –Documenteren –Structureren –Reflecteren –Communiceren

17 Opbouw van de map 0. Stagegids DEEL 1: (per discipline) 1. Logboek 2. Eindtermen 3. Casussen 4. Begeleiding DEEL 2: 1. Thematische opdrachten (emotioneel voorval, ethisch dilemma, slechtnieuwsgesprek,MPO) 2. Open terugblik op een stageperiode

18 1.Logboek: weekschema maandagdinsdagWoensdagDonderdagVrijdag VM NM

19 1.Logboek Manueel technische vaardigheden Communicatieve vaardigheden –Gesprekken met patiënten –Casuspresentaties

20 2. Eindtermen Algemene eindtermen: schuiven elke discipline mee op: 12 maanden! Specifieke eindtermen per discipline  Bespreken met + aftekenen door stagecoördinator

21 3. Casussen Aanleiding? 1. Casus 1.1 patiëntgegevens 1.2 analyse 1.3 beleid/verloop 2. Leerproces 2.1 medisch klinische zoekvraag/relevante bronnen 2.2 samenvatting van geleerde 2.3 resterende vragen (+ antwoorden) 2.4 ethische implicaties  Bespreken op stafvergaderingen/kransjes/cremecbijeenkomsten…  Bespreken terugkomdag + stationsproef

22 Casussen HPN-blok HA-geneeskunde: –SOEP- registratie (3 in week 1 en 2) –Medische besliskunde (week 3) –Interview patiënt/ziekenhuisbezoek (week 3) Psychiatrie: 1 casus uitwerken Neurologie: 1 casus uitwerken

23 4. Verslag Begeleidingsmomenten 4.1 Korte klinische observatie (zie verder) 4.2 Tussentijds gesprek: begeleiding! –Stageleider van de dienst –Na elke rotatie (?) –Stagiair maakt verslag + laten aftekenen/aanvullen door stagebegeleider 4.3 Eindgesprek: evaluatie –Stagecoördinator –Na elke stageperiode

24 Voorbeeld begeleidingsgesprek: http://med.kuleuven.be/education/gids/3jar ts/stagekwal1.htmlhttp://med.kuleuven.be/education/gids/3jar ts/stagekwal1.html

25 Thematische opdrachten = Gericht op brede en diepe reflectie! Bij de aanvang van het stagejaar (CV) Emotioneel voorval  TKD Heelkunde Communicatieve vaardigheden  TKD Inwendige Ethisch dilemma  TKD pediatrie Multiprofessioneel functioneren

26 Terugblik op een stageperiode Wat heb je over deze discipline geleerd? Waarom behoort deze discipline wel/niet tot je opties voor verdere specialisatie? Welke opvattingen over het beroep werden bevestigd? Welke opvattingen heb je moeten bijsturen? Welke verschillende stijlen van professioneel functioneren heb je gezien? Hoe is je ideaalbeeld als arts geëvolueerd?

27 Leren tijdens de stage Gedeelde verantwoordelijkheid Stagiair Stageplaats Faculteit STAGEMAP Structureren Documenteren Reflecteren Communiceren

28 Hoe? Stagiair: Stage-attitude Stagedienst: Teaching KKO, begeleidingsgesprekken Stagewerkpromotor Faculteit: Terugkomdagen Stationsproef

29 Stagewerkpromotor interessante onderwerpen aangeven Afbakenen + wegwijs maken in literatuur Planning opstellen Beschikbaar zijn Feedback op eerste versie Verslagformulier! Stagiair neemt alle initiatieven tot contact

30 Promotorschap wordt bekrachtigd: ONDERWERP-formulier –(december – stagiair) VERSLAG-formulier –(april - stagewerkpromotor) Meer info: http://med.kuleuven.be/education/gids/3jarts/profielpromotor_nl.html http://med.kuleuven.be/education/gids/3jarts/profielpromotor_nl.html

31 Vragen en reacties bij dit deel?

32 Deel 3: De korte klinische observatie

33 Probleem: klinisch handelen van student in klinische praktijk wordt onvoldoende geobserveerd. Gebaseerd op “Mini-Cex”: Mini Clinical Examination: ontwikkeld door de “National Board of Internal Medicine” om de klinische vaardigheden te beoordelen

34 Korte Klinische observatie DOEL: rechtstreekse observatie klinisch handelen Concrete “data” voor doelgerichte feedback Objectieve data voor eindevaluatie stageperiode WIE: Stagecoördinator, stageleider, assistent, medestudent?, verpleegkundige?... NEVENEFFECT: Student gewoon maken aan gerichte observatie en scoring tijdens klinisch werk (voorbereiding stationsproef)

35

36 BESLUIT KKO Klemtoon ligt op feedback, en niet op evaluatie (niet gestandaardiseerd) Concrete verbeterpunten aangeven Wanneer KKO enkel gebruikt wordt voor beoordeling heeft de student hier niet zoveel aan!

37 KKO: haalbaar in HPN-blok?

38 Vragen en reacties bij dit deel?

39 DEEL 4: Evaluatie van de stagiair

40 Evaluatie stagejaar 60 studiepunten 6 sp Stagewerk 36 sp Stageplaatsen 18 sp Stationsproef + TKD

41 Beoordeling stageplaats Beoordeling op elke stage (36 sp) –Heelkunde/inwendige (2 x 10 sp) –Gyn/Verloskunde Pediatrie (2 x 5 sp) –Huisartsgeneeskunde (3 sp) –Psychiatrie/Neurologie (3 sp)

42 Weet Toont hoe Weet hoe Doet Directe observatiemethoden (KKE!) OSCE KOV,… Kennistoets…

43 KKE kindergeneeskunde AANLEIDING: -Deontologisch klinisch onderzoek kind niet haalbaar in stationsproef -Vandaar dat de evaluatie van deze eindterm in klinische context gebeurt -Mastery learning: herhalen tot “voldoende” niveau bereikt wordt -Pass wordt voorwaarde voor deelname stationsproef

44 De stationsproef (OSCE) Achtergrond: R M Harden; F A Gleeson (1974, 1979) Als antwoord op “slechte betrouwbaarheid” van bestaande examenvormen Opzet: Circuit van stations met telkens een opdracht Objective: uniforme opdrachten; gestandaardiseerd scoreformulier; Structured: representatieve steekproef van het te toetsen domein Clinical Examination: niet louter cognitief!

45 O bjective S tructured C linical E xamination Validiteit: –Blauwdruk  representatieve steekproef –Voldoende stations  casusspecificiteit Betrouwbaarheid: –Gestandaardiseerde opdrachten : goed getrainde simulatiepatiënten –Gestandaardiseerde observatie (zorgvuldig ontwikkeld en gevalideerde scoreformulieren) –Voldoende lange toetsduur (2 tot 3 uur) –Voldoende stations  casusspecificiteit

46 De stationsproef in 3 de jaar arts Opzet: –22 stations van telkens 7 minuten –Elk station deel van een arts-patiënt contact, vb: Nemen van een gynaecologisch uitstrijkje Anamnese bij dame met keelpijn Lichamelijk onderzoek knie …

47 infectieziekten Bewegingsstelsel Bloed- enbloedsomloop Neurologie Ademhaling Spijsvertering Endocrinologie Nefro, Uro-genitaal Obst / gyn Pediatrie Psychiatrie Huisartsgeneesk. Kleine special. Anamnese Lich ond Manuele /techn vaard Klinisch denken / interpret bo Differentieel diagnose Communicatie Beleid Stations die er steeds in zitten: Stagemap Cpr

48 Anamnese Lichamelijk onderzoek Manuele vaardigheden Klinisch redeneren Diagnose Behandeling en beleid Communicatie vaardigheden stagemap Cpr Bewegingsstelsel1 11 Ademhalingsstelsel2 Spijsverteringsstelsel2 Bloed en bloedsomloop2 Infectieziekten1 Nefro-urogenitaal stelsel1 Gynaecologie / verloskunde3 Pediatrie3 Huisartsgeneeskunde / preventie1 Psychiatrie1 Kleine specialiteiten1 Endocriinologie1 Neurologie1

49

50

51

52 Data stationsproef 2009 –Dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 juni –Dinsdag 30 juni, donderdag 2, vrijdag 3 juli –8.30 tot 12.30 en van 12.00 tot 16.00 uur Januari: uitnodiging tot participatie als observator

53 Vragen en reacties bij dit deel?

54 DEEL 5: De ABC-scores

55 Doel: –Informatie over de kwaliteit van de stageplaats als leeromgeving –Terugkoppeling naar de stageplaats

56 De ABC-vragenlijst (niet HPN-blok) Aanbod: (16 = 100%) – Klinisch leren (8 items) (50%) – Zelfstudie (8 items) (50%) Begeleiding: (18 = 100 %) – Teaching & begeleiding (18 items) Context: (24 = 100 %) – Onthaal (3 items) (25%) – Werkorganisatie (13 items) (25%) – Multiprofessioneel/multidisciplinair overleg (2 items) (25%) – Sfeer (6 items) (25%)

57 De ABC-vragenlijst: Aanpassing HPN-blok Algemene gesloten vragen: Meerwaarde(1 item) Tijdsduur (1 item) Specifieke gesloten vragen: Aanraden: (1 item) Aanbod: (1 item) Begeleiding: (1 item) Context: (1 item) Algemene open vragen: - Motivering wel/niet aanraden andere stagiairs - Suggesties ter verbetering

58 Opdracht: Welke items uit de uitvoerige ABC- vragenlijst zijn “relevant” voor de evaluatie van het HPN-blok?

59 Vragen en reacties bij dit deel?

60 Deel 6: Communicatie faculteit - stageplaats Website: http://med.kuleuven.be/education/gids/3jarts E-nieuwsbrief: doorklikken op website Administratie: Hilde Groenen 016/33 74 69

61 Hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking! Opmerkingen suggesties voor volgende opleidingsmodule?


Download ppt "Opleidingsmodule Introductie voor nieuwe stageleiders November-december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google