De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI ICTTIS01VX Theorie itil & it- servicemanagent 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI ICTTIS01VX Theorie itil & it- servicemanagent 1"— Transcript van de presentatie:

1 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI ICTTIS01VX Theorie itil & it- servicemanagent 1 A.van.der.Padt@HR.NL

2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI De steunpilaar van ICT-beheer 2. Configuratiebeheer

3 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H63 Doel Configuratiebeheer Onder controle brengen van de IT-infrastructuurIT-infrastructuur Het verzorgen van de informatievoorziening over de IT-infrastructuur Wat bereik je? Weten waar de IT-componenten zich bevinden Weten hoe de IT-componenten met elkaar samenhangen Weten in welke toestand de IT-componenten zich bevinden Configuratiebeheer ondersteunt diverse andere processen

4 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H64 Operations Performance Management Planning ContingencyCapacity Management Availability Management Security Management Cost Service Delivery Service Support ICT Organisation Computer Operations Configuration Management Development User Organisation Users Service Level Management Customers Service Level Agreement Request for Change ”Incident Management” Incident Control Help desk ICT related information Help request Request status Service Level Status Information Problem Management Change Management SW Control & Distribution

5 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H65 Terminologie (1) Configuratie - item –Een configuratie - item (CI) is een component dat onderdeel is van, of direct gerelateerd is aan, de IT-infrastructuur

6 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H66 Voorbeelden CI’s Toetsenbord of netwerkkaart Dienst of Service Verzamelingprogrammatuur Wijzigingsvoorstel Lokaal netwerk Handleiding van een afdeling Organogram Beschrijving van een procedure Diensten niveauovereenkomst

7 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H67 Terminologie (2) Configuratiebeheerdatabase (CMDB) –De database waarin alle configuratie - items zijn vastgelegd, inclusief: identificatiecode eigenschappen (attributen) relaties met andere CI’s status –Bereik (Wat wel en wat niet) –Detailleringniveau

8 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H68 Configuratiebeheer-proces Identificatie Management Informatie Management Informatie Verificatie Beheer Status bewaking Status bewaking

9 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H69 Identificatie Bereik van CI’s Niveau van detaillering Varianten c.q. groepsnamen Relaties is onderdeel van is verbonden met maakt gebruik van Naamgeving conventies

10 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H610 Bereik configuratiebeheer Intern dataverkeer ADSL-lijn Netwerk Werkstation Programmatuur Provider Internet Werkstation Browser

11 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H611 Bereik configuratiebeheer Onder het bereik wordt verstaan de reikwijdte van het verantwoordelijkheids gebied van configuratiebeheer Welke CI’s wel/niet? De hele levens cyclus van een CI of slechts een deel?

12 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H612 CMDB-detailleringsniveau Het laagste niveau waarop nog uniek identificeerbare items onderscheiden worden

13 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H613 Attributen Attribuut: Eigenschappen en kenmerken van configuratie-items. Voor het inrichten van een CMDB moet bepaald worden welke attributen moeten worden vastgelegd.

14 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H614 Attributen identificatiecode kopie- of serienummer categorie (hardware, sofware, documentatie status versienummer model en type verloopdatum licentie locatie verantwoordelijke functionaris/eigenaar bron of leverancier Licentienummer leveringsdatum kritiek CI (ja/nee) relaties met ander CI’s identificatienummers met incidenten, problemen, onderkende fouten, wijziging voorstellen en wijzigingsrecords commentaar Moet uniek zijn. Mag informatie bevatten bv P1234 3.5 4.0

15 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H615 Relaties tussen CI’s Tussen CI’s bestaan vaak relaties die in de CMDB dienen te worden vastgelegd. Hierdoor wordt de CMDB meer dan een inventarislijst. Is hiërarchisch ondergeschikt aan... Is verbonden met … Maakt gebruik van … Is onderdeel van … Is een kopie van... Heeft betrekking op...

16 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H616 Configuratiebeheer-proces Identificatie Management Informatie Management Informatie Verificatie Beheer Status bewaking Status bewaking

17 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H617 Beheer Doel –Correcte weergave van de werkelijkheid Bewaken van –Toevoeging CI aan de IT-infrastructuur –Statusverandering van een CI –Verandering van eigenaar –Verandering van relaties –Verwijdering uit de IT-infrastructuur

18 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H618 Configuratiebeheer-proces Identificatie Management Informatie Management Informatie Verificatie Beheer Status bewaking Status bewaking

19 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H619 Statusbewaking Gepland/Besteld Ontvangen/in voorraad Getest Geïmplementeerd Operationeel Niet operationeel In onderhoud Gearchiveerd Tijd

20 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H620 Configuratiebeheer-proces Identificatie Management Informatie Management Informatie Verificatie Beheer Status bewaking Status bewaking

21 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H621 Verificatie Zorgdragen voor de actualiteit van de CMDB –uitvoeren van audits c.q. een vergelijking Wanneer: –direct na implementatie CMDB –voor en na een belangrijke wijziging –na een uitwijksituatie –op willekeurige momenten Helpdesk heeft een belangrijke rol

22 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H622 Configuratiebeheer-proces Identificatie Management Informatie Management Informatie Verificatie Beheer Status bewaking Status bewaking

23 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H623 Management Informatie Resultaten van audits Niet goed geregistreerde CI’s Aantal CI’s Groei van de IT-infrastructuur Wijzigingspercentage Resultaten effectiviteit onderzoek

24 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H624 Relaties met andere processen (1) Opdracht- gever Gebruiker Service level management Incident (helpdesk) management Problem management Configuration management Change management Software control & distribution Computer operations Cost, availabilty & capacity management Ontwikkeling

25 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H625 Relaties met andere processen (2) Probleembeheer (Problem management) –koppeling met CI’s Wijzigingsbeheer (Change management) –koppeling met CI’s –noodzakelijk voor impactanalyse –registratie van wijzigingen

26 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H626 Relaties met andere processen (3) Opdracht- gever Gebruiker Service level management Incident (helpdesk) management Problem management Configuration management Change management Software control & distribution Computer operations Cost, availabilty & capacity management Ontwikkeling

27 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H627 Relaties met andere processen (4) Helpdesk (Incident management) –autorisaties –gebruik van CI’s door melder –welke CI’s geven problemen –informatie betreffende (ongeautoriseerde) wijzigingen Calamiteitenplanning –IT-infrastructuur opbouwen aan de hand van CMDB (blauwdruk)

28 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H628 Voordelen Controle op IT-bezittingen Efficiënter en goedkoper beschikbaar stellen van de IT-dienstverlening Betere afhandeling van wijzigingen en problemen Verbeterde beveiliging

29 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H629 Kosten Afhankelijk van: –additionele hardware noodzakelijk –hulpmiddel (licentiekosten, onderhoudskosten, etc.) –aantal gebruikers Andere kosten: –personeelskosten (configuratiebeheerder(s))

30 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H630 Mogelijke problemen Een te gedetailleerde CMDB Een te hoog niveau van CI’s Kosten registratie CI > kosten CI zelf Handmatig Configuratiebeheer-systeem Autorisatieniveau CMDB Slecht plannen Acceptatie

31 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H631 Samenvatting Identificatie Beheer Status bewaking Status bewaking Verificatie Management Informatie Management Informatie

32 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H632 Casus De volgende casussen dienen uitgewerkt te worden. Een aantal groepen dient de casus 2. HOSPES B.V. uit te werken. Een aantal groepen dient de casus 3. VESTZAK B.V. uit te werken. ( zie rooster ) Bedenk als je aan de casus begint dat je de volgende stappen moet doorlopen: Stap 1: Bespreek de casus met elkaar en verhelder zonodig begrippen Stap 2: Formuleer het probleem Stap 3: Analyseer het probleem Stap 4: Inventariseer en orden de verklaringen vanuit brainstorming Stap 5: Formuleer wat je wil weten Stap 6: Studeren Literatuur zoeken Gesprekken voeren met deskundigen Gezamenlijk bespreken. Taken verdelen Stap 7:Rapporteren

33 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Configuratiebeheer H633 Informatie Applicatie Werkplek Infrastructuur Server Data modellering Systeem ontwikkeling Operating systemen ICT Architectuur Fysieke infrastructuur IT Infrastructuur


Download ppt "HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI ICTTIS01VX Theorie itil & it- servicemanagent 1"

Verwante presentaties


Ads door Google