De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stigas Opbouw Arbo-wetgeving Arbowet 1998 Wet  Arbobesluit  AMVB  Arboregeling  Ministeriële regeling  Arbobeleidsregels > Arbocatalogus  Stand der.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stigas Opbouw Arbo-wetgeving Arbowet 1998 Wet  Arbobesluit  AMVB  Arboregeling  Ministeriële regeling  Arbobeleidsregels > Arbocatalogus  Stand der."— Transcript van de presentatie:

1 Stigas Opbouw Arbo-wetgeving Arbowet 1998 Wet  Arbobesluit  AMVB  Arboregeling  Ministeriële regeling  Arbobeleidsregels > Arbocatalogus  Stand der techniek / norm   Informatie

2 Stigas Ongevallenpiramide Dodelijk ongeval Ernstig ongeval met blijvend letsel Ongeval zonder blijvend letsel Bijna ongeval 15 – 20 waarvan 5 jeugdigen 450 – 600 waarvan 150 jeugdigen 15.000 – 20.000 waarvan 5000 jeugdigen 60.000 – 80.000 waarvan 20.000 jeugdigen

3 Stigas

4

5

6 Arbeidsinspectie Controlerende instantie Taken: Handhaven wetten; Onderzoek naar aanleiding van klachten of ongevallen.

7 Stigas Arbeidsinspectie Handhavingsinstrumenten: Waarschuwing; Eis; Stilleggen van de werkzaamheden; Boete; Proces-verbaal.

8 Stigas Boetebedragen Ontbreken van een RI&E met een Plan van aanpak € 1.800,00 onafgeschermde bewegende delen van een machine € 4.500,00 Geen bedrijfshulpverlening georganiseerd € 1.350,00

9 Stigas Geluid

10 Stigas Gehoorschade door schadelijk geluid haarcellen in binnenoor raken vermoeid / sterven af bemoeilijkt spraakverstaan oorsuizen / piepen

11 Stigas Risico wordt bepaald door Sterkte van het geluid Duur van de blootstelling Gevoeligheid van de persoon Niet weten en niet willen

12 Stigas Schadelijk niveau Geluid harder dan 80 dB(A) is op den duur schadelijk voor het gehoor Te veel lawaai als gesprek op 1 meter afstand niet meer mogelijk is

13 Stigas Maximale duur vd blootstelling

14 Stigas 9 december 2004 De komst van Colland Ketenaanpak agrarisch

15 Stigas Arbowet en geluid Grens: 80 decibel / 8 uur per werkdag > 80 decibel werkgever moet maatregelen nemen: –Gehoorbescherming beschikbaar stellen –Periodiek gehoortest aanbieden –Voorlichting geven

16 Stigas >85 dB(A): werkgever moet: plan maken om lawaai te bestrijden geluidszones markeren machines markeren >85 dB(A): werknemer moet: gehoorbescherming dragen Arbowet en geluid

17 Stigas Effecten van lawaai Aan het einde van de werkdag, een fluitende toon in het oor Ergernis/ verwarring Communicatie stoornis/ gevaar Doofheid Vermoeidheid Prestatieverlies

18 Stigas Hoveniers en bosbouw SOORT MACHINELAWAAIGEBIED < 80 DB(A) LAWAAIGEBIED 80 – 85 DB(A) LAWAAIGEBIED > 85 DB(A) Tractor (open) Tractor (met cabine) 1 Heftruck (elektrisch+gas) Heftruck (diesel) 2 Motorheggenschaar Grondfrees Motorkettingzaag Maaimachine

19 Stigas Hoveniers en bosbouw SOORT MACHINELAWAAIGEBIED < 80 DB(A) LAWAAIGEBIED 80 – 85 DB(A) LAWAAIGEBIED > 85 DB(A) Bosmaaier Bladblazer Kantensnijder Vingerbalk Trilplaat Stenenzaag (mini) Kraan Bobcat Versnipperaar Borstelmachine Zaaimachine Aggregaat 

20 Stigas Aanpak van het lawaai Bij aanschaf apparaat letten op lawaai Afschermen / ramen trekker dichthouden Onderhoud (verlaagt 5 tot 10 decibel) Lager toerental Geluidsabsorberend materiaal Geluidsdichte cabines Taakroulatie

21 Stigas Persoonlijke beschermingsmiddelen Gehoorbescherming –Draagcomfort –Demping –Omstandigheden

22 Stigas Soorten gehoorbeschermimg

23 Stigas Gehoortesten meten gehoorfunctie bij >80 dB(A) tenminste om de vier jaar individueel / groepsniveau Onderwerpen

24 Stigas 9 december 2004 De komst van Colland Ketenaanpak agrarisch Trillingen en schokken

25 Stigas Trillingen Lichaamstrillingen (Bijv. door het rijden op trekkers, grasmaaiers, etc.) Hand-armtrillingen (Bijv. motorkettingzagen, bosmaaiers, etc.)

26 Stigas Normen Actie- waarde Grens- waarde Lichaamstrillingen0,5 m/s 2 1,15 m/s 2 Hand-armtrillingen2,5 m/s 2 5 m/s 2 Tot 6 juli 2014 geldt een overgangstermijn voor de Land- en bosbouw

27 Stigas 9 december 2004 De komst van Colland Ketenaanpak agrarisch

28 Stigas 9 december 2004 De komst van Colland Ketenaanpak agrarisch

29 Stigas 9 december 2004 De komst van Colland Ketenaanpak agrarisch Maatregelen Trillingsarme motor Motorophanging Voorwielvering Cabinevering Luchtgeveerde stoel Bandenspanning Rijgedrag Egalisatie

30 Stigas 9 december 2004 De komst van Colland Ketenaanpak agrarisch Mogelijkheden stoel

31 Stigas Gezondheidsschade door trillingen Lichaamstrillingen lage rugklachten beschadiging van de wervelkolom Hand-armtrillingen vaat- en zenuwaandoeningen bot- gewrichts- en spieraandoeningen

32 Stigas Fysieke belasting

33 Stigas Vormen van fysieke belasting Tillen Duwen Trekken Ongunstige werkhoudingen Repeterende bewegingen Langdurig in dezelfde houding werken

34 Stigas Knelpunt of geen knelpunt Afhankelijk van de situatie Langdurig Veelvuldig Combinatie van slechte werkzaamheden

35 Stigas Aandachtspunten bij tillen < 23 kg mannen en 18 kg voor vrouwen Frequentie Houvast Verticale verplaatsing Horizontale verplaatsing Obstakels en oneffenheden

36 Stigas

37

38 Trekken en duwen

39 Stigas Werkhoudingen

40 Stigas Factoren die de kans op klachten vergroten Langdurig in één houding staan of zitten Continue herhaling van de beweging Kou en tocht Trillingen op de rug Overgewicht Spanningen (stress) op spieren Onderwerpen

41 Stigas (Machine)veiligheid

42 Stigas WAT IS VEILIGHEID ? Het bewust nemen van aanvaardbare risico’s. Voorbeeld ?

43 Stigas

44

45 Veiligheid (intern)Verkeer, transport. Uitglijden, vallen, struikelen of bekneld raken. Werken aan een draaiende machine tijdens een storing/reparatie. Vallen van hoogte; ladder gebruik, randbeveiliging zolders, hoogwerkers, etc.

46 Stigas Risicobeoordeling Risico=Kans x effect Voorbeelden ?

47 Stigas

48

49

50

51 Arbeidsmiddelen Alle hulpmiddelen die bij het werk worden gebruikt, variërend van eenvoudig gereedschap en elektrisch handgereedschap tot machines en onderdelen van procesinstallaties.

52 Stigas Arbeidsmiddelen 2 Bestaat uit een deugdelijk materiaal en is van een deugdelijke constructie. Bewegende delen zijn afgeschermd. Geen gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, brand, ontploffing en (in)directe aanraking met elektriciteit.

53 Stigas Afschermen van bewegende delen

54 Stigas Arbeidsmiddelen Voor bepaalde arbeidsmiddelen zijn inspectie en onderhoud geregeld in wetgeving en richtlijnen : –Hijsgereedschap*, Hijskranen*, Liften* –Drukvaten* –Elektrisch handgereedschap** –Ladders en trappen** –Motorvoertuigen (b.v. APK)* * =Moet uitgevoerd worden door een erkend deskundige **=Mag uitgevoerd worden door iedereen met voldoende deskundigheid (dus ook intern)

55 Stigas Normen en regelgeving Arbowet: Werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers doeltreffende voorlichting ontvangen over de arbeidsomstandigheden. Afgestemd op capaciteit, kennis en ervaring van de individuele medewerker, maar ook op zijn taal!

56 Stigas Machineveiligheid Richtlijn arbeidsmiddelen 89/655/EEG Minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. De minimumeisen van deze richtlijn zijn opgenomen in Hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

57 Stigas Machine Het geheel aan constructieonderdelen waarvan tenminste één onderdeel beweegbaar is en deze beweging voortkomt uit een energiebron anders dan de mens.

58 Stigas Machines die voorzien zijn van een CE-markering Fabrikanten van machines hebben te maken met de productierichtlijnen, die bepalen dat fabrikanten moeten kunnen aantonen dat de door hen in de handel gebrachte machines en apparaten aan essentiële eisen betreffende veiligheid en gezondheid moeten voldoen.

59 Stigas CE-markering (type plaatje) Naam Fabrikant Adres Machine model / type (serienummer) Bouwjaar

60 Stigas Aanpassing of wijziging Bij wijzigingen aan een machine vervalt CE markering. Hierna Toetsen volgens richtlijn arbeidsmiddelen.


Download ppt "Stigas Opbouw Arbo-wetgeving Arbowet 1998 Wet  Arbobesluit  AMVB  Arboregeling  Ministeriële regeling  Arbobeleidsregels > Arbocatalogus  Stand der."

Verwante presentaties


Ads door Google