De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stage 2 - screencast ter voorbereiding van de intake Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Veerle Amelinckx – febr. 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stage 2 - screencast ter voorbereiding van de intake Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Veerle Amelinckx – febr. 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Stage 2 - screencast ter voorbereiding van de intake Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Veerle Amelinckx – febr. 2015

2  Zelfstandig functioneren in beroepscontext  (Componenten van) competenties verwerven: FG1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 taal en attitudes. FG 6 en 8: Formatief Doel stage 2

3  23/2/2015: observeren en participeren  19/3/2015-27/3/2015: stageperiode maart  7 stagedagen  4/5/2015-19/5/2015: stageperiode mei  10 stagedagen Planning

4  Participeren: samen doen  Lessen/activiteiten: zie pg. 6-7-8-9 gids  25 lessen in maart  35 lessen in mei  Verdeel verstandig!  Te integreren werkvormen/activiteiten: pg. 9  Video-opdracht: raadpleeg de site en neem grondig door! Programma Gebruik de ‘specifieke aandachtspunten’ op Chamilo bij de voorbereiding van je lessen!

5  Krijg je op intake:  1 stagegids voor jou, 1 voor mentor  1 brief voor de klasmentor  1 synthesedocument voor de klasmentor  Chamilo:  Weekrooster  Identificatiegegevens  Overzicht realisering programma  1 zelfevaluatie op het einde van stage Documenten

6  Naam + ‘stage2’ + leergroep op buitenkant kaft  Deel 1:  Identificatiegegevens  Weekroosters  Observatiegegevens (beginsituatieanalyse)  Alle LVB (+ bordplan, werkbladen, teksten) + evaluatie!  ‘Geef 8!’  Deel 2:  Overzicht realisering programma  Begeleidingsschrift klasmentor (moet je zelf voorzien, neem een A5-schriftje!)  Begeleidingsfiches stagebegeleider  Synthesedocument klasmentor  Zelfevaluatie Stagemap

7  Leerkansen bieden  Lesopdrachten bespreken en lessen plannen (weekrooster)  Info doelstellingen, beginsituatie, leerinhoud, handleiding, …  Alle LVB vooraf doornemen (dien tijdig in!)  Feedback in begeleidingsschrift noteren + les nabespreken  Synthesedocument invullen: in maart én in mei Begeleiding door klasmentor

8  1 ste aanspreekpunt  1 LVB per stageperiode vooraf doornemen en becommentariëren  Per periode 1 lesobservatie met nabespreking (op stageschool of achteraf op campus) en begeleidingsfiche  Tussentijdse feedback: daarin wordt gedifferentieerd naargelang jouw noden/al bereikte competenties (kan een gesprek zijn, kan een telefoontje zijn, kan een verslag op papier zijn, kan een mail zijn, …).  Beoordelingsrapport stage: pas eind juni, in rapportbundel Begeleiding door stagebegeleider

9  Opleiding bepaalt quotering, niet de klasmentor  Stagebegeleider doet voorstel quotering  Grondige bespreking op stagecommissie (+/- 8 stagebegeleiders)  Stagecommissie legt definitieve quotering vast  Voorwaarden om quotering te krijgen:  Programma gerealiseerd- alle afspraken nagekomen  Stagemap is volledig en tijdig ingediend  Welke functionele gehelen worden beoordeeld?  Summatieve beoordeling: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, taal, attitudes  Formatieve beoordeling: 6, 8  Quoteringsnormen: zie gids pg.12- 13. Informeer je grondig!  Competenties en indicatoren: zie synthesedoc. klasmentor Beoordeling stage

10  LVB tijdig indienen!  Les niet (degelijk) voorbereid of niet herwerkt = niet geven!  Reglement en leefregels van de school / attitudes  Je aanmelden bij directeur  Volle dagen aanwezig zijn op je stageschool  Ziekte: onmiddellijk melden (school, klasmentor, SB). Zoek inhaalmoment in overleg met klasmentor en SB.  Sociale media? Afspraken

11  Kennismaking (indien nieuwe begeleider)  Afspraken maken  Diagonale doorname stagegids  Mogelijkheid tot vragen stellen Intake met stagebegeleider

12


Download ppt "Stage 2 - screencast ter voorbereiding van de intake Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Veerle Amelinckx – febr. 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google