De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding Social Work MWD en SPH= SW Ria Jaspers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding Social Work MWD en SPH= SW Ria Jaspers"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding Social Work MWD en SPH= SW Ria Jaspers
Saxion Academie Mens & Maatschappij 5 maart 2015

2 Definitie Social Work (1)
Juli 2014: nieuwe internationale definitie geformuleerd Opleidingen en professionals wereldwijd onderschrijven deze definitie Minder perspectief van mensenrechten Meer voor culturen en aandacht voor theoretische en wetenschappelijke onderbouwing Tijdens de Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development in Melburne. De nieuwe definitie is voorbereid door de International Association of Schools of Social Work (IASSW) en de International Federation of Social Workers (IFSW).

3 Definitie Social Work (2)
Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. This definition may be amplified at national and/or regional levels. Social Work is: praktijkgericht en een academische discipline SW richt zich op bevpordering van: sociale verandering, ontwikkeling, cohesie, empowerment en vrijheid van mensen SW is gebaseerd op principes van: sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit. SW is onderbouwd door theorieën van sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en inheemse/culturele kennis houdt SW houdt zich bezig met mensen en structuren waarmee de uitdagingen van het leven worden aangepakt ter verbetering van het welzijn. Deze definitie kan worden versterkt op nationaal en / of regionaal niveau.

4 HSAO – opleidingen Landelijk opleidingsoverleg (LOO) voor de Social Work licentie Cluster van 5 hogescholen, Anderen zijn in overweging of besluitvormingsfase Saxion start m.i.v. september 2015

5 Saxion Project Social Work
Formele aanvraag SW licentie zgn. planningsneutrale conversie van SPH en MWD licentie Communicatie intern /extern; werkveld en aspirant studenten Curriculum aanpassing

6 Curriculum: Bachelor Scan
Identificatie thema’s & definiëring Workshop ‘Social Work under construction: transformatie in onderwijs’ & Quickscan ‘Social Work in Onderwijs’ Vertaalslag naar onderwijs Social Work AMM Ontwikkel –en klankbord bijeenkoms-ten docenten , onderzoekers, werkveld Bewustwording Implementatie Concrete gedrags-veranderingen Toegeruste beginnende professionals 3 Praktijk Docenten (extern) kennis instelling / instituut

7 Social Work thema’s (1) Wat is de kern van de verandering?
Gedestilleerd uit: Meer van waarde (Commissie Boutellier) Sociaal Werk op Solide Basis (Gezondheidsraad) Bakens Welzijn Nieuwe Stijl (VWS) Competenties maatschappelijke ondersteuning (Movisie) Wmo werkplaats(en) Werkveld klankbordgroep (euregionaal) Strategische Agenda Saxion (Living Technology) Wat is de kern van de verandering?

8 Social Work thema’s (2) 1. Uitgaan van en versterken van eigen kracht en zelfregie 6. Onderzoekende houding 2. Signalerend vermogen en proactief handelen 7. Verbindend 3. Integraal en interdisciplinair werken 8. Ondernemend en innovatief 4. Spin in het web met organiserend vermogen 9. Resultaatgericht en kostenbewust 5. Nieuwe wetgeving en juridische aspecten Social Work 10. Zichtbaar

9 Vragen vanuit LOO SW Naast het internationale perspectief ook op microniveau de meerwaarde bepalen. Wat is de kennisbasis van SW en wat onderscheid ons daarin van anderen? Wat doet de SW professional anders dan andere professionals? M.a.w. wanneer roep je een SW’er in. 3. Wat is de kernwaarde van het beroep. Eventuele reacties mailen naar:


Download ppt "Opleiding Social Work MWD en SPH= SW Ria Jaspers"

Verwante presentaties


Ads door Google