De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8.1: Eigen schuld, dikke bult? Overzicht Intro HC Opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8.1: Eigen schuld, dikke bult? Overzicht Intro HC Opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 8.1: Eigen schuld, dikke bult? Overzicht Intro HC Opdracht

2 Overzicht: 7.1: wat is verzorgingsstaat / stelsel van sociale zekerheid: over draagkracht en volksverzekeringen 7.2: geschiedenis verzorgingsstaat: van Charitas naar recht en weer terug + armoedeverhaal 7.3: trampoline of hangmat: haaa en vjuuu + standpunten van links en rechts 8.2 en 8.3: Solidariteit, wij-gevoel en poldermodel 8.1: deze les Dinsdag 17 maart SE over hoofdstuk 7 + 8

3 Tot de toets Donderdag 5 maart: D (geen les EYE), B (les Julia?) Vrijdag 6 maart: E (iets leuks) A (les Julia) Donderdag 12 maart: iedereen (in Holland) Vrijdag 13 maart: lesuur 2 (VWO), 3, grote pauze, 4, 5, 6: herhaling hele stof

4 Intro: In hoeverre willen / kunnen we mensen helpen? Baanstede (minuut 30)

5 HC: sociale ongelijkheid Sociale stratificatie = verschillen tussen mensen in inkomen, status en macht Armste 10% krijgt 2% en Rijkste 10% krijgt 23% van BBP in Nederland Primaire inkomensverdeling: voor de belasting Secundaire inkomensverdeling: na belasting Tertiaire inkomensverdeling: na uitkeringen en toeslagen

6 Inkomensongelijkheid in de EU Nl: de 20% rijkste verdienen gemiddeld bijna vier keer zo veel als de 20% armste. In de EU is dit gemiddeld vijf keer zo veel.

7 Armoede in Nederland Sociale mobiliteit = mogelijkheid om te stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder Er is veel sociale mobiliteit in Nederland: 60% van de armste 10%, is in de afgelopen 10 jaar maar 1 jaar arm geweest. Er is wel een onderklasse  sociale uitsluiting Actuele ontwikkeling: ‘working poor’ Actuele ontwikkelingen: ‘Quotering’

8 Opdracht Gesubsidieerde baan voor mensen met een arbeidshandicap Subsidie vanuit gemeenten en kabinet Kabinet wil minder subsidie geven Iedereen met arbeidshandicap naar een gewone baan. Werkgevers verplicht om ze aan te nemen?

9 Opdracht: Baanstede 1.Jij bent nu gemeenteraadslid en je gaat reageren op iemand van Baanstede 2.Je kiest per tweetal een visie (Links of rechts). 3.Beantwoord de vragen op je blaadje over Baanstede 4.Ik kies een aantal leerlingen uit die voor de klas moeten reageren op de inspreker van Baanstede

10 Huiswerk Opdracht: Hoofdstuk 7 lezen Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!


Download ppt "8.1: Eigen schuld, dikke bult? Overzicht Intro HC Opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google