De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business model canvas: FOODlogica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business model canvas: FOODlogica"— Transcript van de presentatie:

1 Business model canvas: FOODlogica
James Hallworth, New Business, Thursday 22nd May 2014, Amsterdam

2 Introductie business model canvas
Voor een nieuw idee / verdien model is het handig een business canvas model (zie volgende sheet) in te vullen t.b.v. go / no go beslissing door directie. Met name in de begin fasen van de innovatie funel biedt dit model op 1 A4 snel inzicht in wat het idee inhoudt. Bijvoorbeeld tijdens de idee fase en concept ontwikkeling. Als in latere fases (haalbaarheid, uitrol) van de innovatie funel de echt grote investeringen c.q. oprichting van een aparte BV als go / no go voor de directie voorligt is een meer in detail uitgewerkt businessplan (met financiële onderbouwing) noodzakelijk.

3 Business Model Canvas: FOODlogica / Local Food Hub
Value Proposition Channels Customer Relationships Segments Revenue Streams Cost Structure Key Partners Key Resources Activities To provide 100% CO2 free distribution of sustainably produced, locally grown/sourced foods. Integration into the distibution logistics of perishable food products in an manner which is equally efficient qua time and cost as fossil driven delivery but without the huge negative consequence for the city and its inhabitants Local food producers such as farmers, buchters, dairies or bakeries Distributors or wholesalers of local produce Restaurants, shops, grocers and other ‘sales to public’ points Electrical cargobike manufacturer Solarpanel manufacturer Warehouse owner/operator Direct contact met zowel producent (leverancier) als consument (ontvanger). Supply and demand will be matched, by way of personal contact, to provide a professional and friendy service FOODlogica will, in the first instance, target high-end restaurants, deli’s, traitteurs, healthfood stores and supermarkets/ shops with a focus on the promotion of sustainable/organic/local foods. These same companies may also be targeted for sale of advertising space. ‘Hub storage’ and fine city distribution of locally produced food goods with the inner city ‘grachtengordel’ of Amsterdam Solar charged electrical cargobikes Excellent network of customers within Amsterdam inner city Logical system enabling quick and efficient distribution of goods Direct sales via existing network. Word of mouth sales via existing customers and receivers. Advertizing via sustainability network Hardware: Bikes, storage container/charging station, solar panels, hub-warehousing, office material & IT. Software: Distribution planning software, drivers, warehouse staff, management As the hub-warehouse will be used purely for transshipment of incoming goods from diesel trucks to cargobikes, income must be generated soley from distribution (and advertising on bikes?) and return cargo.

4 Uitleg per onderdeel (1)
Customer Segments: Welke specifieke klanten(groepen) wil je bedienen? Wat zijn de behoeften van deze klanten(groepen)? Value Proposition: Welke onderscheidende waarde bied je? Welke problemen help je oplossen? Dit kunnen zowel de huidige als de toekomstige behoeftes zijn. Waarom zouden deze klanten zaken met jou moeten doen (en niet met iemand anders?) Customer Relationships: Hoe onderhoud je de contacten met de verschillende klantensegmenten? Op welke manier wil elk aspecifiek klantensegment dat jij contact met hen onderhoudt. Welke manier is voor elk segment de juiste en meest rendabele? Channels: Hoe worden klanten(groepen) op de hoogte gehouden van ons aanbod? Op welke manier ervaren zij onze waarde propositie het beste? Op welke manier kunnen zij ons aanbod kopen en verkrijgen?

5 Uitleg per onderdeel (2)
Revenue Streams: Waar verdienen wij nu ons geld mee? En in de toekomst? Hoe kunnen wij aanvullende bronnen van inkomsten ontwikkelen? Key Resources: Welke hulpbronnen heb je nodig om je waarde propositie te creëren? Voor je distributie? Om de klantenrelaties te onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen? Key Activities: Welke kernactiviteiten zijn essentieel om je waarde propositie te creëren of te versterken? Om de klantenrelaties te onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen? Partners: Welke partnerships zijn essentieel om ons aanbod te maken of te co-creëren? Welke partners zijn cruciaal om nog succesvoller te zijn? Cost Structure: Welke kosten zijn essentieel om jouw business model te laten functioneren? Welke hulpbronnen en kernactiviteiten zijn het meest kostbaar? Welke kosten zijn vast, welke zijn variabel?

6 Projectplan Geef in business canvas document al een eerste opzet van een projectplan.  Doel en eindproducten Wat is beoogde resultaat van komende fase? Wat zijn de belangrijkste vragen, onzekerheden en issues om op te lossen? Wat zijn de eindproducten? Bv marktonderzoek, financieel model resulterend in gevalideerde business case; of realisatie van technisch ontwerp, financiering, contracten in ontwikkelingsfase. Gebruik de sheets op de volgende pagina’s om e.e.a. verder uit te werken.

7 Team, organisatie, randvoorwaarden, middelen
Wie is opdrachtgever en wie is projectleider? Wie in projectteam? Moet expertise van buiten worden aangetrokken? Welke projectrisico’s moeten worden afgedekt en hoe? Voortgangrapportages. Hoe vaak en aan wie wordt over voortgang gerapporteerd? Naam Afdeling Rol Tijdsbesteding

8 Actieplan Onderdeel Acties Resultaat Wie Tijdsplanning Budget
 Toelichting Bv Onderzoek Bv Marktanalyse Financieel model Test Financial close Project- planning


Download ppt "Business model canvas: FOODlogica"

Verwante presentaties


Ads door Google