De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LMSO Congres “Ba-Ma mobiliteit” BMSO 10-12-2006. Historie BMSO Ba-Ma mobiliteit Resultaten NVMO discussie Enquête master voorlichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LMSO Congres “Ba-Ma mobiliteit” BMSO 10-12-2006. Historie BMSO Ba-Ma mobiliteit Resultaten NVMO discussie Enquête master voorlichting."— Transcript van de presentatie:

1 LMSO Congres “Ba-Ma mobiliteit” BMSO 10-12-2006

2 Historie BMSO Ba-Ma mobiliteit Resultaten NVMO discussie Enquête master voorlichting

3 Historie BMSO Opgericht naar aanleiding van Visitatie ‘97 “CieBW” Informatie, Communicatie - Internationalisering - Onderwijs inspraak - Stagebeoordeling Congres bezoek Groei en uitbreiding!

4 Menukaart www.BMSO.nl

5 Website www.bmso.nl www.bmso.nl

6 Ba-Ma Mobiliteit Omvang Bachelor 3e jaar Master Instroom Verschillen tussen steden Conclusie

7 Ba-Ma Mobiliteit Omvang Bachelor 3e jaar UtrechtNijmegenUvALeidenVU 120657045110

8 Ba-Ma Mobiliteit Master Overzicht Masters UtrechtNijmegenUvALeidenVU 13 masters6 master6 masters1 master13 één jarige specialisaties 4 profielen3 profielen 4 profielen2 twee jarige Masters 65% Research 50% Research 65% Research 70% Research Veel instroom buiten BMW Bachelor ? 20% instroom buiten BMW Bachelor ?

9 NVMO Congres Selectie, instroom en overstap voor de Master BMW Overstap na de Bachelor naar andere steden of naar het buitenland heeft geen toegevoegde waarde Er moet een Landelijke voorlichtingsdag komen Universiteiten zijn verplicht voorlichting te geven over Masteropleidingen elders. Er mogen geen overlappende Masters zijn in NL. Er moeten pre-master trajecten komen zodat studenten allemaal hetzelfde instroom niveau hebben.

10 Enquête Mastervoorlichting Afgenomen: 2e en 3e jaars, respons 364 studenten BMW Doel: toetsen van behoefte nationale voorlichtingsdag Onderzoek naar factoren rond masterkeuze Deelnemers: Leiden, Utrecht, Nijmegen, Amsterdam (VU)

11 Enquête Mastervoorlichting Van plan een master Biomedische Wetenschappen te volgen?

12 Enquête Mastervoorlichting Hoe oriënteer je je op een vervolgopleiding? (meerdere antwoorden mogelijk)

13 Enquête Mastervoorlichting Conclusie: Liever specifiek BMW dan breed Deelname voorlichtingsdag?

14 Enquête Mastervoorlichting Conclusie: Liever thuis dan elders Deelname voorlichtingsdag?

15 Enquête Mastervoorlichting Bereid naar andere stad te reizen? Conclusie: 77% is bereid naar nationale voorlichtingsdag te gaan in andere stad Utrecht scoort relatief laag: 64% Leiden relatief zeer hoog 91%

16 Enquête Mastervoorlichting Oriëntatie op masteropleidingen van andere universiteiten? Conclusie: 73% oriënteert zich enkel op eigen stad!!

17 Enquête Mastervoorlichting Conclusie: Ondanks slechte oriëntatie op andere universiteiten staan 2e jaars daar meer voor open dan 3e jaars Rekening houden met mogelijkheden die andere universiteiten bieden?

18 Enquête Mastervoorlichting Bereid om te verhuizen? N=266 (43% eens) Conclusie: Van degenen die overwegen te verhuizen zijn er meer thuiswonenden (53% vs 41%)

19 Enquête Mastervoorlichting Overwegen volgen van masteropleiding in buitenland? Conclusie: Een minderheid overweegt het buitenland Leiden en Amsterdam het meest Nijmegen en Utrecht het minst

20 Enquête Mastervoorlichting Conclusie: Factoren van Belang Inhoud belangrijkst (96%), Universiteit=Stad=78% Betrokken vakgroepen/instituten minder belangrijk (54%) Masterkeuze gebaseerd op?

21 Enquête Mastervoorlichting Conclusie: niet waar, lager dan landelijk gemiddelde (45% tov 56%) Masterkeuze: Zwaarte van programma? Utrecht kent prestige master Hypothese: houden meer rekening met zwaarte programma

22 Enquête Mastervoorlichting Conclusie: Matig waar: (56% tov 50%) Masterkeuze: Betrokken vakgroepen instituten? Hypothese: weegt voor 3e jaars bachelors meer mee

23 Landelijke voorlichtingsdag: 2/3 lijkt gewillig, maar daadwerkelijke bereidbaarheid niet aangetoond Conclusie: Riskante onderneming! Positie BMSO in vraagstuk: Overzichtelijk aanbieden van informatie van landelijk masteraanbod Niet stimuleren, wél faciliteren Algemene mentaliteit van studenten per stad: Leiden lijkt meest avontuurlijk Utrecht lijkt meest behoudend Ba-Ma Mobiliteit

24 ? ? ? ? ? ? ? ? WWW.BMSO.NL


Download ppt "LMSO Congres “Ba-Ma mobiliteit” BMSO 10-12-2006. Historie BMSO Ba-Ma mobiliteit Resultaten NVMO discussie Enquête master voorlichting."

Verwante presentaties


Ads door Google