De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2012 Noordhoff Uitgevers bv Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Hoofdstuk 10 – Organisatie in ontwikkeling 'Denken alleen brengt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2012 Noordhoff Uitgevers bv Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Hoofdstuk 10 – Organisatie in ontwikkeling 'Denken alleen brengt."— Transcript van de presentatie:

1 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Hoofdstuk 10 – Organisatie in ontwikkeling 'Denken alleen brengt niets in beweging: dit gebeurt pas als het zich toespitst op een doel en een daad.' Aristoteles

2 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk: – heb je kennis van en inzicht in het effectiviteitsstreven van organisaties en aspecten van organisatiecultuur en het werken in teams – heb je kennis van en inzicht in groeimodellen van organisaties, reorganisaties en aspecten van de lerende organisatie – heb je kennis van en inzicht in organisatieadvieswerk – heb je een globaal beeld van organisatieonderzoek

3 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Effectiviteit Effectiviteit is de mate waarin de gestelde doelen worden bereikt – vier soorten effectiviteit: 1.technische en economische effectiviteit: mate waarin de middelen efficiënt worden ingezet 2.psychosociale effectiviteit: mate waarin de behoeften van de organisatieleden worden gerealiseerd 3.maatschappelijke effectiviteit: mate waarin de behoeften van de partijen in de externe omgeving worden gerealiseerd 4.bestuurlijke effectiviteit: mate waarin de organisatie kan reageren op veranderde situaties Succesvolle organisaties: alle vier soorten van effectiviteit scoren 'voldoende' (organisatie-evenwicht)

4 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Organisatiecultuur Organisatiecultuur is een verzameling opvattingen over het werk, over elkaar, over zichzelf en over de organisatie – groepsprocessen en organisatiecultuur – typologie van Handy – typologie van Sanders en Neuijen – typologie volgens beroepscultuur Zie ook kader Advies (pagina 468) over de bedrijfscultuur bij Conclusion: Het is soms net een dorp!

5 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Groepsprocessen en organisatiecultuur Centraal in deze benadering staat de groepsoriëntatie. Aspecten van het groepsproces zijn: 1.Affectiviteit: zakelijke of emotionele band 2.Oorzakelijkheid: mensen en/of systemen veroorzaken problemen voor organisatieleden 3.Hiërarchie: gedrag van organisatieleden ten aanzien van positie, rol, macht en verantwoordelijkheid 4.Verandering: reactie van organisatieleden op kansen en bedreigingen 5.Samenwerking: schouders eronder of ieder voor zich 6.Oriëntatie ten opzichte van groepen met andere belangen: antipathie of sympathie

6 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Typologie van Handy

7 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Typologie van Sanders en Neuijen

8 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Typologie volgens beroepscultuur Bureaucratische cultuur: gebaseerd op rationaliteit door regels en procedures – bijvoorbeeld overheidsinstellingen Ambtelijke cultuur: hangt samen met de maatschappelijke functie en kenmerkt zich door een sterke interne oriëntatie – hangt samen met de bureaucratische cultuur Professionele cultuur: individuele organisatieleden zijn hier het middelpunt – bijvoorbeeld advocatenkantoor Commerciële cultuur: centraal staat de markt en/of de klant – bijvoorbeeld....

9 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Organisatiecultuur beïnvloeden

10 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Werken met andere culturen Model van Hofstede beschrijft de cultuur in landen aan de hand van een aantal dimensies – machtsafstand: kleine versus grote machtsafstand (zie figuur 10.4 in boek) – individualisme versus collectivisme (zie figuur 10.5) – masculiniteit versus femininiteit (zie figuur 10.6) – onzekerheidsvermijding: laag versus hoog (zie figuur 10.7) – tijdsdimensie: kortetermijn- versus langetermijnoriëntatie – toegevendheid versus terughoudendheid

11 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Groeimodel van Scott Ontwikkeling van een organisatie kent drie fasen: – Fase 1 De kleine organisatie – structuur: functionele indeling met weinig interne differentiatie – personeelsbeoordeling: niet-geformaliseerde criteria – beheerssysteem: persoonlijk – strategiebepaling: eigenaar bepaalt – Fase 2 De volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie – structuur: gecentraliseerde functionele indeling met veel interne differentiatie – personeelsbeoordeling: technische en economische criteria – beheerssysteem: in toenemende mate op operationeel gebied door delegatie – strategiebepaling: persoonlijke besluitvorming – Fase 3 De multidivisionele organisatie – structuur: gedecentraliseerde divisievorm met interne specialisatie – personeelsbeoordeling: winst en andere financiële criteria – beheerssysteem: strategisch en operationeel gedecentraliseerd – strategiebepaling: procesmatig opgezet

12 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Groeimodel van Greiner

13 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Model van Lewin Fase 1 Unfreezing – Medewerkers voorbereiden op veranderingen Fase 2 Moving – De daadwerkelijke implementatie van de veranderingen Fase 3 Freezing – Verankeren van de veranderingen

14 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Veranderingsstrategieën van Ezerman Ezerman onderscheidt zeven veranderingsstrategieën: 1.ontwijken 2.faciliteren 3.informeren 4.educatieve strategieën 5.onderhandelen 6.overtuigen 7.macht-, dwang- en pressiestrategie

15 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Reorganisatie Er is sprake van een reorganisatie wanneer een incidentele en ingrijpende wijziging in de beslissingsmacht en arbeidsverdeling van de organisatie plaatsvindt Doel van de reorganisatie is het afwenden van dreigende discontinuïteit door middel van onder meer: – afstoten van verliesgevende organisatieonderdelen (sanering) – grotere slagvaardigheid en betere besluitvorming – vermindering van de belasting van de organisatieleiding – vermindering van de overhead – betere coördinatie – betere verdeling van de verantwoordelijkheid – veranderen van de organisatiecultuur

16 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Lerende organisatie Hoe kunnen organisaties zo ingericht worden dat ze niet alleen bijblijven, maar vooruitlopen op veranderingen in de omgeving? – strategie: continue ontwikkeling van de strategie (missie is richtinggevend) – structuur: organisatorische netwerken – cultuur: taakcultuur – systemen: ondersteunend

17 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Vergroten van het lerend vermogen

18 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Fouten bij veranderingsprocessen

19 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Typering van adviesrelaties

20 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Soorten organisatieonderzoek


Download ppt "© 2012 Noordhoff Uitgevers bv Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Hoofdstuk 10 – Organisatie in ontwikkeling 'Denken alleen brengt."

Verwante presentaties


Ads door Google