De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joods Maatschappelijk Werk TOEKOMST JMW. Uitgangspunten  JMW is verantwoordelijk voor de sociale zorg in Nederland  JMW heeft een specifieke verantwoordelijkheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joods Maatschappelijk Werk TOEKOMST JMW. Uitgangspunten  JMW is verantwoordelijk voor de sociale zorg in Nederland  JMW heeft een specifieke verantwoordelijkheid."— Transcript van de presentatie:

1 Joods Maatschappelijk Werk TOEKOMST JMW

2 Uitgangspunten  JMW is verantwoordelijk voor de sociale zorg in Nederland  JMW heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor de eerste generatie en de na-oorlogse generatie  JMW heeft bestaansrecht zolang vanuit een ‘Joodse identiteitsbeleving’ een beroep op de organisatie kan worden gedaan en kwaliteit en continuïteit kan worden geboden

3 Bevindingen  Er is sprake van een demografische afname van het aantal Joden in Nederland De grootste doelgroep na 2008 zal bestaan uit baby-boomers (1945- 1955)  Er is -naarmate de Sjoa verder achter ons komt te liggen- een afname in de hulpvraag  Oorlogsgerelateerde subsidies (de basis van JMW’s functioneren op dit moment) zullen na 2008 afnemen  ‘Binding’ speelt een rol binnen de Joden in Nederland en gaat een grotere rol spelen binnen de Nederlandse samenleving

4 Scenariomethode  Brainstormen over de toekomst (2015-2020) Analyses Trends Onzekerheden/spanningen  Bepaling mate van onzekerheid en belang  Bepaling samenhang kernonzekerheden  Vaststelling assen in assenstelsel

5 Kernonzekerheden EconomieEconomie Dal Top

6 Kernonzekerheden Individualisme vs denken in groepen

7 Toekomst Scenario’s JMW Ieder voor zichGedeelde armoede Individuele welvaart Gedeelde welvaart Dal Top Individu Denken in groepen

8 Toekomst Scenario’s Rabo-bank OverlevenSteun GroeiZingeving Magere jaren Vette jaren Alleen: Individuele welvaart Samen: Maatschap pelijk welzijn

9 Inschatting Toekomst  Scenario: Gedeelde welvaart Behoefte aan laagdrempelige organisatie op basis van identificatie en herkenning (Joodse bindingsorganisatie)

10 Advies Twee gescheiden ontwikkelingstrajecten 1. Langzame afbouw en overdracht van de ‘individuele hulpverlening’ (Maatschappelijk werk en Thuiszorg) op lang termijn 2. Kenniscentrum Identiteitsgerichte hulpverlening 3. De ontwikkeling van een ‘bindingsorganisatie’ (In fase van overleg met Raad van Toezicht)

11 Ad 1. Afbouw op langer termijn  Uitgangspunt: Scenario ‘Ongewijzigd beleid’/Scen. “Gedeelde Welvaart  Inspanningsverplichting: Afbouw beperken en kwaliteit veilig stellen  Doelstelling: Beperken afbouwtraject VWS van ca. 5 procent tot max 2,5 procent door opname NOG in afbouwsystematiek

12 Ad 2. Expertisecentrum  Inzet van expertise voor de opleiding en ontwikkeling van identiteitsgerichte hulpverlening voor andere groeperingen binnen de Nederlandse samenleving (groepen met een niet-Nederlands culturele achtergrond )

13 Ad. 3. Ontwikkeling ‘bindingsorganisatie’  Joodse Kerkgenootschappen binden slechts deel Gemeenschap (max. 19%)  Gevaar verdere afkalving ‘Joodse Gemeenschap’ via Joodse Kerkgenootschappen  Behoefte aan laagdrempelige organisatie op basis van identificatie en herkenning

14 Focus ‘Bindingsorganisatie’  Joodse continuiteit  Joodse identificatie  Joodse identiteitsbeleving  Joods contact  inclusiviteitsgedachte

15 Aard Bindingsorganisatie?  Netwerkorganisatie waarin bepaalde functies van JMW worden opgenomen en waarbij verbindingen worden aangegaan met organisaties die een algemene niet-religieuze informatieve functie hebben (op dit moment b.v. het NIW en Joods.nl) en een algemene niet-religieuze Joodse educatieve functie hebben (op dit moment b.v. Crescas)


Download ppt "Joods Maatschappelijk Werk TOEKOMST JMW. Uitgangspunten  JMW is verantwoordelijk voor de sociale zorg in Nederland  JMW heeft een specifieke verantwoordelijkheid."

Verwante presentaties


Ads door Google