De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportbeleid Oisterwijk 2013-2030 1. Waarom sportbeleid? Oude sportnota 2009-2012 Ad-hoc vragen/besluiten (kunstgras!) Oisterwijk aan Z, Meer met minder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportbeleid Oisterwijk 2013-2030 1. Waarom sportbeleid? Oude sportnota 2009-2012 Ad-hoc vragen/besluiten (kunstgras!) Oisterwijk aan Z, Meer met minder."— Transcript van de presentatie:

1 Sportbeleid Oisterwijk 2013-2030 1

2 Waarom sportbeleid? Oude sportnota 2009-2012 Ad-hoc vragen/besluiten (kunstgras!) Oisterwijk aan Z, Meer met minder etc. Landelijke ontwikkelingen Veranderende bevolkingssamenstelling Toename vrijetijdssporten Individualisering: kritische sportconsument Hoe ziet sportlandschap er in 2030 uit in Oisterwijk en welke voorzieningen zijn basisvoorziening? 2

3 Proces Startnotitie  raad Stuurgroep intern Klankbordgroep extern Diverse overleggen kindpartners, voortgezet onderwijs, Wmo-raad, seniorenplatform, zorgorganisaties, commerciële sportaanbieders Provincie en regiogemeenten Sportcafé’s Aparte sessie met hippische sport Denktank van ondernemers 3

4 Klankbordgroep Vertegenwoordigers van voetbal, hockey, kano, badminton, binnensport, anders georganiseerd Gericht eindresultaat en proces 3 bijeenkomsten van grof naar fijn Meedenken op inhoud én proces Over sportvereniging heen denken 4

5 Sportcafé’s Eerste sportcafé gericht op bewustwording Ruimte voor klagen en jubelen Gericht op sportverenigingen Tweede sportcafé  werkcafé Korte presentatie over richting kadernota In subgroepen discussiëren over thema’s (ouderensport, kennisdeling en promotie, multifunctioneel gebruik) Gericht op sportverenigingen + andere maatschappelijke organisaties Raadsleden bij alle sessies als toehoorder uitgenodigd 5

6 Sport & Citymarketing Moergestel fietsdorp Sport Scoort! Primaire keuze voor breedtesport Oisterwijk vitaal ½ Marathon Oisterwijk 6

7 Sport Verbindt! Vitale verenigingen Intergemeentelijke samenwerking Van combinatiefunctie naar buurtsportcoach Sport in de buurt Sport en bewegen Garantie van aanbod 7

8 Sport Beweegt! Landelijke normen Voorzieningenniveau binnensport handhaven Differentiatie in buitensport Meer verantwoordelijkheid bij verenigingen zelf Criteria voor investeringen in kwaliteitsverbetering 8

9 Van kader naar uitvoeringsprogramma 9 Transformatie invulling combinatiefuncties: meer wijkgericht, meer doelgroepen, inspelen op vraag/behoeften Werkgroep beweging en senioren Organisatie Beweegmiddag ouderen in samenwerking met een zorginstelling en ZorgAtelier Starten met een verenigingsscan.


Download ppt "Sportbeleid Oisterwijk 2013-2030 1. Waarom sportbeleid? Oude sportnota 2009-2012 Ad-hoc vragen/besluiten (kunstgras!) Oisterwijk aan Z, Meer met minder."

Verwante presentaties


Ads door Google