De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Filippi 4 4-7. zzz 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Filippi 4 4-7. zzz 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! 2."— Transcript van de presentatie:

1 Filippi 4 4-7

2 zzz 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! 2

3 zzz 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij… Filippi 2 17,18 3

4 zzz 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig Filippi 3 1 4

5 Jezus is RedderJezus is Heer 5

6 3 8 de kennis van Jezus, mijn Heer gaat alles te boven 4 13 Ik vermag alle dingen in Hem (=de Heer) die mij kracht geeft 3 20 we verwachten de Heer uit de hemelen, die ons vernederd lichaam zal veranderen… 2 11 alle tong zal Hem Jezus als Heer belijden… 6

7 zzz 4 …Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 7

8 zzz 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Maar om u (= “hoogedele Felix”) niet te lang op te houden, verzoek ik u, met uw bekende welwillendheid ons een ogenblik te willen aanhoren…. Handelingen 24 4 8 Telos-vert. ‘inschikkelijkheid’

9 zzz 5 … De Here is nabij. 9

10 zzz 6 Weest in geen ding bezorgd… Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u… 1Petrus 5 7 10

11 zzz wensen 6 … maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. NIET: uw zorgen MAAR: uw wensen 11

12 zzz met dankzegging 6 … maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Mijn God zal in elk van uw behoefte voorzien naar de rijkdommen van Hem in heerlijkheid, in Christus Jezus… Filippi 4 19 (lett.) 12

13 zzz bij God (lett. DE GOD). 6 … maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God (lett. DE GOD). 13

14 zzz 7 En de vrede Gods… NIET: de vrede MET GOD MAAR: de vrede VAN GOD 14

15 zzz 7 … die alle verstand te boven gaat… NIET gebaseerd op begrijpen (verstaan) MAAR vertrouwen 15

16 zzz behoeden 7 … zal uw harten en uw gedachten behoeden (lett. bewaken) in Christus Jezus. 16


Download ppt "Filippi 4 4-7. zzz 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! 2."

Verwante presentaties


Ads door Google