De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwerking van Elke Louagie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verwerking van Elke Louagie"— Transcript van de presentatie:

1 Verwerking van Elke Louagie
Kinderen en adolescenten met functiestoornissen – H.j. Westerveld DEEL II Verwerking van Elke Louagie

2 Spraak- en taalstoornissen bij kinderen

3 De 7coricale gebieden van Luria
7 gebieden die bij taal een functie vervullen: Gebied voor afzonderlijke klanken Gebied om klanken serieel te kunnen ordenen/uitspreken Gebied om gedachten vloeiend en logisch te kunnen uiten Gebied om klanken ook geïsoleerd te kunnen waarnemen Gebied om gesproken woorden te kunnen onthouden Gebied om woorden op te diepen Gebied om de relatie tussen woorden te zien

4 Pragmatiek en afasie Pragmatiek Afasie
Gebruik maken van ‘niet-talige’ aspecten Het is wel verbonden met taal. Vb: gebaren, mimiek, non-verbale expressie, … Overkoepelende functie van alle andere taalaspecten Afasie Het verlies van het vermogen om te spreken Pragmatiek kan dit compenseren

5 Vroegtijdige onderkenning van spraak- en taalstoornissen
Componenten met een voorspellende waarde: De actieve woordenschat De syntaxis De orfologie Foneemidentificatie (= plaats bepalen van een klank) Korte termijn geheugen

6 Een dysfatische ontwikkeling
De taalexpressie blijft achter bij het taalbegrip Kind begrijpt taal Kan gevoelens/gedachten niet verwoorden Een ontwikkelingsstoornis in de hersens Niet verworven Er kan een vroege diagnose gesteld worden Meest voorkomende spraak-/taalprobleem

7 Een dysfatische ontwikkeling
Als gevolg kunnen er frustraties optreden. Vaak komen er ook driftbuien voor. Om gedragsproblemen te voorkomen moet het kind zijn gevoelens verbaal kunnen uiten.

8 DSM-IV over de taal- en spraakstoornissen
= Een handleiding voor diagnosticeren Bij expressieve taalstoornissen: Moet uiten in taal, schoolresultaten, beroepsmatige prestaties en sociale communicatie. Gemengde receptieve- expressieve taalstoornis Moet uiten in taaluiting, taalbegrip, schoolresultaten, beroepsmatige prestaties en sociale communicatie

9 DSM-IV over de taal- en spraakstoornissen
Fonologische stoornis (= articulatiestoornis) Problemen met het maken van stemklanken Moet zich uiten in schoolresultaten, beroepsmatige prestaties en sociale communicatie.

10 Adviezen Er niet licht over gaan
Multidisciplinair onderzoek is wenselijk Zo vroeg mogelijk laten onderzoeken Kan invloed hebben op andere ontwikkelingsgebieden Controleren op zwakke begaafdheid en dyslexie Voorlezen en spelletjes kunnen bevorderend zijn.

11 Bronvermelding WESTERVELD, H, Kinderen en adolescenten met functiestoornissen, Elsevier gezondheidszorg, Uden, 2000.


Download ppt "Verwerking van Elke Louagie"

Verwante presentaties


Ads door Google