De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter door Meer Samenwerking Elkaar: –Leren kennen –Weten te vinden –Ondersteunen in het werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter door Meer Samenwerking Elkaar: –Leren kennen –Weten te vinden –Ondersteunen in het werk."— Transcript van de presentatie:

1 Beter door Meer Samenwerking Elkaar: –Leren kennen –Weten te vinden –Ondersteunen in het werk

2 Cliënt centraal: dus verbinden  Expertise verschillend: opvoeding, onderwijs, geldzaken, werk, gezondheid, wonen, leefomgeving,  Rol en positie: regisserend, voorliggend, indicerend, lerend, begeleidend, ondersteunend, behandelend, sanerend, belangenbehartigend, betalend, opsouperend, overlappend  Benaderingswijze: loket, outreachend, systeemprofessional

3 Wat raakt u en uw collega’s?  Veranderingen binnen en verschuiving tussen stelsels zorg en welzijn, onderwijs, werk, wonen  Decentralisatie AWBZ-taken, jeugdzorg, onderkant arbeidsmarkt  Kanteling in de WMO, Welzijn nieuwe stijl

4 Zorgen over bezuinigingen: passend onderwijs Wajong/WIA reïntegratie AWBZ: decentralisatie (en bezuiniging) begeleiding wegvallen begeleiding IQ 70-85 bezuinigingen SW-voorziening passend onderwijs (RENN4/AB!)

5 Wat moeten we nu? Samen?  Ik wil elkaars toegevoegde waarde/expertise/aanbod kennen voor de mensen waar ik mee werk  Efficiency verbeteren: Geen overlap, duidelijke taakverdeling, ketens, sluitende aanpakken  Positieve ervaring Drentse netwerken uitbouwen: Samenwerken vanuit de cliënt, niet vanuit jouw belang

6 INNOVATIE  outreachend zijn, vroegsignalering, preventief, netwerkversterking  welzijn nieuwe stijl  ondersteuning vrijwilligers, mantelzorgers, eigen kracht  woonservicezones, MDT’s, warme overdrachten, verbinden frontoffices van organisaties (CJG)  versterking locale en regionale organisaties (elkaar vinden, schaalgrootte)

7 Cliënt Sociaal Netwerk Lokale omgeving Samenleving Leren en werken Ontwikkeling en opvoeding Samenleven en wonen Geldzaken en regelgeving Individuele dienstverlening Maatschappelijke taken

8 Cliënten MEE (5000 in Drenthe, jaarlijks ca. 1000)  Mensen met lichamelijke beperking  Mensen met een cognitieve beperking (NAH)  Mensen met een verstandelijke beperking  Mensen met een psychische beperking (m.n. ASS) 8

9 Onafhankelijke cliëntondersteuning  Individuele cliëntondersteuning  Cursussen en trainingen (cliënten, familie, vrijwilligers, mantelzorgers)  Participatie en integratieprojecten/respijtzorg Kwadraat Vriendenclubs Matrix Maatjescontacten Vriendschapskringen MEE Date Logeerkring Drenthe

10 Dating: Sluiten we een deal?


Download ppt "Beter door Meer Samenwerking Elkaar: –Leren kennen –Weten te vinden –Ondersteunen in het werk."

Verwante presentaties


Ads door Google