De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centraal examen en Instellingsexamens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centraal examen en Instellingsexamens"— Transcript van de presentatie:

1 Centraal examen en Instellingsexamens
Engels in het mbo Centraal examen en Instellingsexamens

2 Uw vragen, zorgen, dilemma’s?

3 De syllabus voor het CE Engels op
Relevante websites De syllabus voor het CE Engels op https://www.examenbladmbo.nl/examen/engels-mbo-4/ de voorbeelden Instellingsexamens op

4 Generiek en beroepsspecifiek Algemene contexten, beroepscontexten
Voorbeeldexamens mvt 6 voorbeeldexamens Engels en Duits Generiek en beroepsspecifiek Algemene contexten, beroepscontexten Spreken – Gesprekken voeren – Schrijven Een leeg format Drie varianten beoordelingsformulieren

5 Zelf construeren van Instellingsexamens
Hoe kun je de constructie van instellingsexamens mvt simpel houden, met behoud van kwaliteit?

6 Construeren in 5 stappen
Bestudeer het format en bekijk een voorbeeldexamen. Bestudeer standaarden en richtlijnen van je eigen roc. Bedenk een examenopdracht, passend bij het ERK-niveau (en het werkproces) en schrijf deze uit. Denk aan: situatie – opdracht. Wissel uit met collega’s. Kies het beste voorstel. Denk aan: validiteit, betrouwbaarheid, uitvoerbaarheid. Werk de examenopdracht(en) en de bijbehorende formulieren uit en kies het bijbehorende beoordelingsformulier. Schrijf een verantwoording. Test het examen uit op een collega (duur, uitvoerbaarheid etc.) en pas aan.

7 Inzoomen op de kwaliteitseisen
Validiteit Betrouwbaarheid Transparantie Objectiviteit Standaardisatie In het kort betekent: Validiteit: meet je wat je meten wil, qua inhoud en niveau. Vb: als in de eindterm staat dat iemand een specifieke wiskundige berekening moet maken, volstaat het niet om te vragen welke formule gebruikt moet worden. Dat is onderliggende kennis die nodig is om de berekening uit te kunnen voeren. Te laag niveau Betrouwbaarheid: als je een toets 2 keer zou afnemen, zou je 2 keer dezelfde score moeten krijgen. Komt de score overeen met de werkelijke beheersing van de deelnemer. Vb. Onbetr: bij PvB last van zenuwen ( kandidaat op zijn gemak stellen). Transparantie: weet de deelnemer wat van hem verwacht wordt? Goede instructie, wat wordt beoordeeld, heldere formulering van de opdracht. Maar ook de planning in de OER. Objectiviteit: de beoordeling is onafhankelijk van wie beoordeelt. Een meerkeuzetoets is objectief, want geen discussie over waar het antwoord aan moet voldoen. Bij een PvB lastiger.  Criterialijst hanteren (criteria opstellen, deze met collega’s bespreken, oefencasussen gebruiken om beoordelingsresultaten met elkaar te bespreken en bandbreedte te verkleinen, intervisie) Standaardisatie: in hoeverre zijn de toets en de afname voor iedereen gelijk. Bv schriftelijke toetsen afnemen: hele klas tegelijk in een lokaal. Als er afleiding door herrie is, heeft iedereen daar last van. Dat is anders dan bij bv toetsvorm als observatie van de dagelijkse bezigheden. Net toevallig of zich kritische situaties voordoen. Dat beinvloedt het gedrag en dus de beoordeling.

8 Kandidaat moet meer lezen dan schrijven
Valkuilen validiteit De situaties zijn niet authentiek genoeg. Je toetst meer het inlevingsvermogen en de creativiteit van de kandidaat dan de taalvaardigheid. Kandidaat moet meer lezen dan schrijven In de opdracht is alles al voorgeschreven: de kandidaat moet vertalend opzeggen of opschrijven Teveel nadruk op de inhoudelijke kenmerken

9 Oplossingen validiteit
?

10 Valkuilen betrouwbaarheid
De docent is beoordelaar én gespreksleider/gesprekspartner Gebruik van verschillende beoordelingsformulieren Onduidelijke afspraken over examencondities Docenten beoordelen hun eigen studenten

11 Oplossingen betrouwbaarheid
?

12 Meer informatie: Marianne Driessen 06-10970957 mdriessen@cinop.nl
Engels in het mbo Meer informatie: Marianne Driessen


Download ppt "Centraal examen en Instellingsexamens"

Verwante presentaties


Ads door Google