De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Deelnemers RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coördinatoren., -beambten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Deelnemers RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coördinatoren., -beambten."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

2 Deelnemers RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coördinatoren., -beambten en –administratie RVA-personeelsleden die op vrijwillige basis kunnen overkomen ?? 2

3 Doel Elkaar leren kennen: een eerste stap zetten in het integratieproces Voorstelling VDAB Antwoorden op vragen waar mogelijk Anticiperen op mogelijke spanningen en geruchten Input verzamelen: bezorgdheden, verwachtingen,… 3

4 Agenda Kennismaking met VDAB: Hilde Baerten, provinciaal directeur AMD Intro en stand van zaken staatshervorming door Rebecca Baetens en Peggy Van Den Steen, VDAB Centrale Diensten Werken binnen VDAB door Johnny Wijnen, provinciaal verantwoordelijke HRM 4

5 VDAB ? VDAB BINNEN VLAAMSE OVERHEID De Vlaamse Overheid bestaat sinds 2006 uit 13 beleidsdomeinen VDAB = Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) 5

6 Missie en opdracht VDAB bestaat sinds 1989 Staat onder toezicht van een Vlaamse minister. Loopbaanregisseur: meer en meer verschuift onze opdracht naar aansturen van het werkveld (regie) Dienstverlener: voor een aantal aspecten blijven we uitvoerder Dienstenpakket: - arbeidsbemiddeling - competentieontwikkeling - loopbaandienstverlening - faciliteren van de arbeidsmarktwerking 6

7 Beheersovereenkomst Prioriteiten voor komende jaren Overeenkomst tussen de Vlaamse regering en VDAB Voor een periode van vijf jaar Beleidsprioriteiten, in doestellingen geformuleerd Kent middelen toe aan de VDAB en bepaalt welke prestaties daartegenover staan Beheersovereenkomst 2011-2015: vijf strategische doelstellingen 7

8 Werkzoekenden activeren Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Mijn Loopbaan: tool waarmee administratie, opvolging, planning gebeurt Basisdienstverlening Maatwerk: individuele hulp Inschrijven – Documenten – Attesten – Informatie Eerstelijnshulp Doorverwijzen naar VDAB- of externe diensten 8

9 Werkzoekenden activeren VDAB heeft extra aandacht voor Schoolverlaters – jongerenwerkloosheid – JWP Sluitend maatpak: iedereen na inschrijving bereiken en een individueel aangepast traject aanbieden 50+ Meer dan 1 jaar werkloos Armoede Personen met een arbeidshandicap (gespecialiseerde sreening) = doelgroepwerking 9

10 Werkzoekenden activeren Trajectwerking Op initiatief van een werkzoekende of VDAB- consulent Preferente begeleiding na een gevolgde opleiding Op initiatief van de RVA Via de knipperlichtenscreening: als een combinatie van parameters aangeeft dat extra hulp nodig is Via labeling/doelgroepenbepaling Sollicitatieondersteuning: e-coaching 10

11 Loopbaandienstverlening Aanbod van VDAB-dienstverlening en verwijzing naar externe dienstverlening. Voor werkende burgers. Actor -> regisseur: geen aanbod van loopbaanbegeleiding Maar wel - aanbod van loopbaancheques - mandaattoekenning aan loopbaancentra (die loopbaanbegeleiding kunnen aanbieden via loopbaancheques - Late openingsuren van 4 werkwinkels 11

12 Werkgeverswerking Aanbod - Vacatures registreren en bekendmaken - Vacaturesmatching - Informatie over tewerkstellingsmaatregelen; - Werkgevers coachen bij de opvulling van hun vacatures Accountwerking – sectorale aanpak Tegemoet komen aan KMO-noden Mastervac - competentiemanagement 12

13 Organisatie Werkwinkels - Aanbod van diensten van organisaties die begaan zijn met werkgelegenheid – werkloosheid - Onder regisseursschap van VDAB en gemeente - Vooral samenwerking tussen lokale actoren Opleidingscentra - Spreiding per sector Interregionale mobiliteit + Eures - Werken in Wallonië/Brussel of het Buitenland 13

14 Competenties VDAB organiseert een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren. Arbeidsmarktgericht – wendbaar - toekomstgericht - Maatwerk - Intensieve begeleiding tijdens de opleiding Opleidingsvormen Groepsleren - Open leren – Afstandsleren - Webleren - Blended leren - Werkplekleren 14

15 Partnerschappen Partnerschappen bieden mogelijkheden die VDAB alleen niet heeft - VDAB = regisseur van de arbeidsmarkt - Samenwerkingen opzetten met privé-organisaties, onderwijs, bedrijven, … - VDAB-taken worden (deels) uitbesteed aan partners 15

16 Wat doen we ? INHOUDELIJK Filmpje VDAB LImburg 16

17 Strategische projecten 2014 Iedereen bemiddelaar Werken met competenties Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Mijn loopbaan Staatshervorming 17

18 De 6 de staatshervorming … Beslist door de (vorige) federale regering = het Vlinderakkoord Maar uitvoering door de nieuwe Vlaamse regering Overdracht van een aantal bevoegdheden van het federaal niveau naar de Gewesten / Gemeenschappen Omvat mbt “ons” werkterrein werk/activering de overdracht van - activering en sanctionering - doelgroepenbeleid - loopbaan- en competentiebeleid - maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) - economische migratie - sociale economie

19 De 6 de staatshervorming… enkele data 1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli 2014-1 jan 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel

20 De 6 de staatshervorming…waar staan we? Wat staat vast? -Data zoals hiervoor vermeld -De over te dragen bevoegdheden -Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? -Integratie van zowel statutair als contractueel personeel -Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen -Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : -Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) -Invulling van de over te dragen maatregelen

21 2 Alles draait rond integratie

22 … van de maatregelen… Bemiddeling / begeleiding en controle / sanctionering in 1 organisatie en proces =biedt voordelen op vlak van activering Uitbouw van een ruimer activeringsbeleid met sterk lokale focus Kans op bijsturing van de maatregelen (PWA en art 60/61): de maatregelen kunnen in een modern jasje gestoken worden Bundelen en integreren van verschillende en zeer specifieke expertise in één aanbod

23 … van de mensen en middelen… Overstap naar VDAB met behoud van statuut en intekening in het organogram van VDAB (en verworvenheden?) Samenwerking: iedereen krijgt een gepaste job op zijn/haar niveau, waarbij de concrete jobinhoud in sommige gevallen wel kan wijzigen Bepaalde activiteiten kunnen eventueel van locatie wijzigen (bundeling van krachten), maar aan werknemers wordt niet gevraagd om naar een andere streek te verhuizen Systemen en processen worden aangepast en uitgerold de komende maanden (planning hiervan zal ten gepaste tijde bekend gemaakt worden) Naargelang de opdracht kan de aansturing ervan vanuit diverse diensten & regio’s gebeuren

24 DE OVERGANG… We zullen ongetwijfeld nog zweten last krijgen van opvliegers en wisselende stemmingen zo nu en dan moeilijk slapen moe worden en af en toe overmatig transpireren… Maar met de nodig durf om te inspireren, eerlijkheid en respect kunnen we samen een nieuwe wending geven aan activering

25 Wat betekent dit voor jou ? PWA Gevolgen voor jou als PWA’er die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Jouw jobinhoud zal nog afhangen van wat men beslist over het PWA stelsel Je zal aangepaste werkvoorwaarden krijgen, maar met behoud van verworven rechten  Waarom ? sommige voordelen bestaan niet op Vlaams niveau !  Concrete cases worden ten gepaste tijde met jou persoonlijk besproken. 25

26 Wat betekent dit voor jou ? FACILITATOR Gevolgen voor jou als facilitator die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Je gaat je plaats krijgen in operationele werking van de VDAB, ofwel in het nieuw op te richten controleluik op provinciaal niveau ofwel in de operationele werking  De drie gesprekken die nu vanuit RVA worden gevoerd, worden vervangen door aanpassingen in het bemiddelingsproces (= sluitend maatpak +). Een groot deel van de facilitatoren zullen bijgevolg mee ingeschakeld worden in deze aangepaste reguliere werking ( actieve en passieve controle worden hierin geïntegreerd). 26

27 Hoe zijn we georganiseerd ? ORGANOGRAM PROVINCIE LIMBURG 27

28 Structuur VDAB Werkwinkels Competentie centra Provinciale diensten Directie / Stafdiensten Ondersteunende diensten

29 Waar werken we ? ADRESSEN WERKWINKELS Bampslaan 19, 3500 Hasselt Markt 19, 3540 Herk-de-Stad Marktplein 9/20, 3550 Heusden-Zolder Guldensporenlaan 9, 3530 Houthalen-Helchteren Koolmijnlaan 32, 3580 Beringen Diesterstraat 24, 3980 Tessenderlo Sooi Willemsplein 1 bus 4, 3910 Neerpelt Hertog Janplein 1, 3920 Lommel Nijverheidslaan 1, 3800 Sint-Truiden Maastrichtersteenweg 33, 3680 Maaseik Ter Rivierenwal 10, 3960 Bree Binnenhof 1, 3630 Maasmechelen Europalaan 37A, 3600 Genk Hospitaalstraat 13, 3740 Bilzen Pastorijstraat 7, 3620 Lanaken Stationslaan 12, 3700 Tongeren 29

30 30 Wie werkt bij VDAB?

31 PERSONEELSAANTALLEN 31

32 Wie werkt bij VDAB? STATUTEN 32 StatuutMannenVrouwenTotaal Statutair5401.7702.310 Contractueel2351.0151.250 Instructiepersoneel6265141.140 Totaal1.4013.2994.700

33 Wie werkt bij VDAB ? NIVEAUS 33

34 VDAB Limburg STATUTEN 34 StatuutMannenVrouwenTotaal Statutair60244304 Contractueel24132156 Instructiepersoneel9367160 Totaal177443620

35 VDAB Limburg NIVEAUS 35 NiveauMannenVrouwenTotaal A91928 B50208258 C125567 D98594 CC-leiding9514 CC-instructiepersoneel8371154 CC-technisch personeel505 Totaal177443620

36 Personeelsaspecten WAT IS ZEKER ? Wedde blijft dezelfde als op datum van overheveling (art. 88 van Bijzondere Wet 8/8/1980) Vakantiedagen van voorgaande jaren moeten opgenomen worden.  overdracht tijdens het jaar: het niet opgenomen van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen. 36

37 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN – Woon- werkverkeer = gratis openbaar vervoer / fietsvergoeding – Hospitalisatieverzekering – Maaltijdcheques / eindejaarspremie en vakantiegeld – Personeelsfeest / attentie kinderen personeelsleden bij Sinterklaas – 35 verlofdagen: + collectieve sluiting tussen kerst & nieuwjaar +11 juli, 2 november en 15 november – Vormingsverlof – Werkdag van 7u36 min  flexibele uurregeling – Mogelijkheid van opname 2x anderhalf uur /maand – Onbetaald verlof – … 37

38 Starten bij VDAB WAT MAG JE VERWACHTEN ? Startersopleidingen, daarna competentieversterkende opleidingen Meter / peter Persoonlijk ontwikkelplan Mobiliteit binnen de organisatie via interne vacatures 38

39 VRAGEN ? ZIE ONDERSTAANDE WEBSITES FAQ http://www.bestuurszaken.be/veelgestelde-vragen-overdracht-personeel NIEUWE INTERNETPAGINA http://vdab.be/welkom EMAILADRES staatshervorming@vdab.be 39

40 IK WIL… Je welkom heten bij VDAB 40

41 Bedankt

42


Download ppt "Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Deelnemers RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coördinatoren., -beambten."

Verwante presentaties


Ads door Google