De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geef deskundige docenten de vrijheid! Themawerkgroepen rekenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geef deskundige docenten de vrijheid! Themawerkgroepen rekenen."— Transcript van de presentatie:

1 Geef deskundige docenten de vrijheid! Themawerkgroepen rekenen

2 Even voorstellen Thijs Dam KWIC projectleider rekenen coördinator rekenen Veel samenwerking met NL en LB

3 Ontstaan themawerkgroepen Winter/lente 2012: Behoefte aan uitwerken van of verdiepen in een onderwerp Gebrek aan tijd Gebrek aan prioriteit

4 Waarom themawerkgroepen? Onderstreept het belang van NL, rekenen en LB Inzet deskundigheid t.b.v. gehele college Uitwisseling expertise en ervaring tussen afdelingen Idee: starten met themawerkgroepen Nederlands en rekenen

5 Van idee naar scholing Uitwerking idee binnen groep AVO Presentatie van uitwerking aan HRM en geleding van afdelings- directeuren (klankbordgroep) Ontwikkeling van scholings- activiteit: –10 scholingsuren –30 taakuren

6 Praktisch Aftrap: 4 tot 7 leden per twg Uitwerking actiepunten twg Vier tussentijdse bijeenkomsten van twg Afsluiting met presentatie Drempelverlagend: deelname kan vrijstelling opleveren voor BGO-ontwikkelaar

7 Themawerkgroepen Omgaan met leerlingen met een laag rekenniveau Omgaan met dyscalculie Inzet van digitaal leermateriaal of digitale toepassingen binnen het rekenonderwijs Integratie van rekenen in het vakonderwijs (als onderdeel van de drieslag) Inzet van de rekenmethode Deviant Inplanning van rekenen in het curriculum; lesuren, rekenonderwerpen, formatieve toetsen, RNT, voorgangstoetsen en voorbeeldexamens Praktische opdrachten en werkvormen (t/m 2F)

8 Themawerkgroepen Leerlingen met een laag rekenniveau en leerlingen met dyscalculie, hoe ga je hiermee om? Inzet van digitaal leermateriaal binnen het rekenonderwijs Organisatie van rekenen binnen afdeling en college Vergelijking programma’s examentraining Taalgericht rekenonderwijs (redactiesommen)

9 Themawerkgroepen Aansluiten op in- en uitstroom Vasthouden van motivatie contra regelgeving/urennorm Zwakke rekenaars en ER- examen

10 Ontwikkeling Van zeven via vijf naar drie themawerkgroepen Van veel naar wat minder vrijheid Van bruikbaarheid voor opleiding naar bruikbaarheid voor college

11 Geef deskundige docenten de vrijheid! Vragen? Suggesties?


Download ppt "Geef deskundige docenten de vrijheid! Themawerkgroepen rekenen."

Verwante presentaties


Ads door Google