De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9:00 uur SIRO - Sinnehiem Radio Omroep Maandag 3 november Hervatting uitzendingen DAGOPENING: Maandag 3 november (elke maandag t/m zaterdag!) 9:00.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9:00 uur SIRO - Sinnehiem Radio Omroep Maandag 3 november Hervatting uitzendingen DAGOPENING: Maandag 3 november (elke maandag t/m zaterdag!) 9:00."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 9:00 uur SIRO - Sinnehiem Radio Omroep Maandag 3 november
Hervatting uitzendingen DAGOPENING: Maandag 3 november (elke maandag t/m zaterdag!) 9:00 uur In Sinnehiem: kanaal 9 op de televisie Op de Lukas ontvanger: nr. 5 - SIRO Verder op: > Fryslân > Haulerwijk > SIRO

4 19:00 uur SIRO - Sinnehiem Radio Omroep Dinsdag 4 november
Hervatting van de uitzendingen op: Dinsdag 4 november (Verder elke dinsdagavond!) 19:00 uur In Sinnehiem: kanaal 9 op de televisie Op de Lukas ontvanger: nr. 5 - SIRO Verder op: > Fryslân > Haulerwijk > SIRO

5 Agenda aanstaande week 1/3
zondag, 2. november Ophalen zusters: Mulder 09:15 Oppas (Wietse & Oebele) 09:30 Kerkdienst: ds. R.A. Schipper (Assen- Marsdijk) 14:00 Kerkdienst: ds. R. van Wijnen (Zuidlaren) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden naar Gods wil 19:30 KP-3 (17+) - Micha Young

6 Agenda aanstaande week 2/3
maandag, 3. november 19:00 KP-1 (12-14 jr.) 19:30 KP-4 "Ik belijd“ dinsdag, 4. november 19:30 KP-2 (14-17 jr.) - Micha Young woensdag, 5. november 19:00 Ophalen zusters: Reinders 19:30 Dankdag: br. I. van Apeldoorn donderdag, 6. november 20:00 Koorrepetitie Voices

7 Agenda aanstaande week 3/3
vrijdag, 7. november 21:00 Soos voor iedereen vanaf 12 jaar! zaterdag, 8. november 19:00 JCH Voetbaltoernooi zondag, 9. november 09:15 Oppas (Alemayehu & Sybren) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. (Folkert) Folkerts (Assen-West) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: ds. G. Bruinsma (Frieschepalen) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - Herhalingsles 19:30 KP-3 (17+) - Micha Young

8 Jarigen aanstaande week 1/2
November is jarig: zr. H. ter Veld-Bosma Alemayehu Jansma br. T. Mulder De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

9 Jarigen aanstaande week 2/2
November is jarig: zr. J. Reinders-Riedstra br. M.S. Haarsma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

10 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. R. Schipper Organist: br. <naam organist> Beamist: br. T. K. Moes Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

11

12 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

13

14 Psalm 136:1, 3, 21 1 Looft de HEER, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 3 God alleen heeft in zijn kracht wonderen tot stand gebracht,

15 Psalm 136:1, 3, 21 21 Brengt de God des hemels eer, prijst zijn grootheid, looft de Heer, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

16

17 Gezang 171: 1 - 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God,

18 Gezang 171: 1 - 3 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God

19 Gezang 171: 1 - 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God

20

21 Lezen 2 Koningen 4: 8Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. 9De vrouw zei tegen haar man: ‘Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. 10Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt.’ 11Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. 12Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen.

22 Lezen 2 Koningen 4: Toen de vrouw op Gechazi’s verzoek naar boven was gekomen 13zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger?’ Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik leef te midden van mijn eigen volk.’ 14Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik echt niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: ‘Jawel, ze heeft geen zoon, en haar man is al oud.’ 15Toen zei Elisa: ‘Roep haar binnen.’ Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan 16en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.’

23 Lezen 2 Koningen 4: ‘Nee, waarde godsman,’ antwoordde ze, ‘spiegelt u me toch niets voor.’ 17Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. 18Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, 19riep hij plotseling uit: ‘Mijn hoofd! Mijn hoofd!’ De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. 20De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Zij hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. 21Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek.

24 Lezen 2 Koningen 4: Daarna ging ze naar buiten 22en riep tegen haar man: ‘Stuur me een van de knechten met een ezelin! Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug.’ 23‘Waarom zou je naar de godsman gaan?’ vroeg hij. ‘Het is toch geen nieuwemaan vandaag, en ook geen sabbat?’ ‘Laat me nu maar,’ zei ze. 24Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht: ‘Drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden.’ 25Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gechazi: ‘Kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. 26Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat, en met haar man en haar zoon.’

25 Lezen 2 Koningen 4: De vrouw antwoordde dat het goed ging,27maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gechazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei: ‘Laat haar maar, ze heeft verdriet. En ik wist daar niets van, de HEER heeft het voor mij verborgen gehouden.’ 28Toen zei de vrouw: ‘Heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken?’ 29Hierop zei Elisategen Gechazi: ‘Neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen.’ 30Maar de moeder van de jongen zei: ‘Zo waar de HEER leeft,

26 Lezen 2 Koningen 4: en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u.’ Toen stondElisa op en ging met haar mee. 31Gechazi was hun vooruitgegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. 32ToenElisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. 33Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de HEER. 34Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen, met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen.

27 Lezen 2 Koningen 4: Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. 35Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer, en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel zeven keer, en opende zijn ogen. 36‘Roep de moeder,’ riep Elisa tegen Gechazi. Gechazi waarschuwde haar, en toen ze boven kwam zei Elisa: ‘U kunt uw zoon meenemen.’ 37De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa’s voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit.

28

29 Psalm 30: 2, 7 2 Mijn God, U hebt mij op mijn klacht genezen en mijn leed verzacht. U hebt mij aan de dood ontrukt, 'k ga onder smart niet meer gebukt. U hebt het leven mij gegeven en mij aan dood en graf ontheven. 7 U hebt mijn rouwklacht en geschrei veranderd in een blijde rei. Mijn rouwkleed hebt U weggedaan, een vreugdekleed deed U mij aan. Zo klinkt, o HEER, mijn psalm naar boven. Mijn God, U zal ik altijd loven.

30

31 Tekst

32

33 Preek

34 = wat verwacht je van God?
Een opgewekt leven = wat verwacht je van God?

35 In een dode tijd geeft God een teken van leven
God zegent… maar Hij daagt je uit God versterkt… maar kan je wel op de proef stellen God beloont… maar vraagt dat je volhoudt

36 God zegent… maar Hij daagt je uit

37 God zegent… maar Hij daagt je uit
Les 1 (van Elia) = ‘Er is maar één God’ Les 2 (van Elisa) = ‘Kijk, zó is God!’

38 God versterkt… maar kan je wel op de proef stellen
Verdriet

39 God versterkt… maar kan je wel op de proef stellen
Verdriet Haast (richting God)

40 God versterkt… maar kan je wel op de proef stellen
Verdriet Haast (richting God) Je moet in tegenslag niet MINDER maar MEER van God verwachten!

41 God beloont… maar vraagt dat je volhoudt

42 God beloont… maar vraagt dat je volhoudt
‘Wordt vervolgd!’ Naïn Sunem

43

44 Gezang 118: 1 - 3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

45 Gezang 118: 1 - 3 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

46 Gezang 118: 1 - 3 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land met vaste hand.

47

48 Collecte 1e collecte: Evangelisatie 2e collecte: Rente en Aflossing

49

50 Psalm 68: 8 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

51

52 Amen A - men, a - men, a - men.

53

54 Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "9:00 uur SIRO - Sinnehiem Radio Omroep Maandag 3 november Hervatting uitzendingen DAGOPENING: Maandag 3 november (elke maandag t/m zaterdag!) 9:00."

Verwante presentaties


Ads door Google