De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 4. Doel van deze avond Kennismaken Informeren over werkwijze en activiteiten groep 4 Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 4. Doel van deze avond Kennismaken Informeren over werkwijze en activiteiten groep 4 Gelegenheid tot het stellen van vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Groep 4

2 Doel van deze avond Kennismaken Informeren over werkwijze en activiteiten groep 4 Gelegenheid tot het stellen van vragen

3 De leerkrachten Nynke Slot o maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag Stagiaire Wilco Scholtens o maandag, dinsdag

4 De klas Nieuwe leerlingen: Wout, Luca en Roos Groep 4 25 leerlingen9 jongens- 16 meisjes Vrolijk, enthousiast, gezellig, kletserig, harde werkers

5 De klas We maken gebruik van: Werkruimtes buiten de klas Digitaal schoolbord Instructietafel Computers Coöperatieve werkvormen Timetimers Blokjes Dagritme kaarten + doelen Week-/dagplanning

6 Hoe werken we? Zelfstandig werken: Weektaak Weektaak, per dag geordend op het bord Minimum-, basis- en verrijkingsspoor Doorgaande lijn vanuit groep 3 Instructiemomenten per vakgebied Uitgestelde aandacht: stoplicht, timetimer en blokjes Pluswerk / keuze werk

7 Welke vakken? Rekenen: Wereld in getallen Taal en spelling: Taal- en Spelling in Beeld Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip Technisch lezen: Estafette Vreedzame school Wereldoriëntatie: Topondernemers Schrijven: Pennenstreken Gymnastiek Beeldende vorming Expressie (muziek, drama, dans) Frysk Godsdienstonderwijs (vakdocent)

8 Rekenen: Wereld in getallen GROEP 4 Lesboek/ takenboek Aandacht voor niveauverschillen o 3 niveaus taken: * / ** / *** o 3 sporen lessen: blauw/zwart/groen 4 lessen per week 1 taak per week Verrijking/ verdieping: Plusboek Extra oefening: Bijwerkboek

9 Wereld in getallen GROEP 4 Getalbegrip t/m 100 Optellen en aftrekken t/m 100 Splitsingen van 10 en 20 Introductie tafels t/m 10 (keer en delen) Klokkijken hele, halve uren en kwartieren Geldsommen Meten: meter, centimeter, liter, (kilo)gram Meetkunde: spiegelen, blokkenbouwsels, tangrampuzzels

10 Taalactiviteiten Taal in Beeld Vier taaldomeinen 1. Woordenschat 2. Spreken en luisteren (ook het houden van spreekbeurten en boekbesprekingen) 3. Taalbeschouwing 4. Schrijven (stelopdrachten)

11 Spelling in Beeld 2 spellinglessen per week Uitlegkaarten o R kaarten - Regelwoorden o K kaarten - Klankwoorden o W kaarten - Weetwoorden BLOON o Bekijken – Lezen – Onthouden – Opschrijven - Nakijken

12 Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip Actuele teksten + begeleidend filmpje Vaardigheden Hoofd-/bijzaken Verwijswoorden Voorspellen

13 Estafette Opgebouwd vanuit AVI-niveaus (M4 en E4) 4 lessen per week Differentiatie: 1 risicolezers, 2 methodevolgers, 3 vlotte lezers Correct lezen, vlot lezen, vloeiend lezen, leesplezier

14 Vreedzame school Actief burgerschap Iedere week (En naar aanleiding van een gebeurtenis) Het gaat over… o Opstekers en afbrekers, Tops en Tips o Tolerantie, begrip, waardering o Jezelf (durven) zijn, deel uitmaken van de samenleving o Omgaan met conflictsituaties Voeren van groepsvergaderingen

15 Andere activiteiten Kinderboekenweek Kunstmenu Maandsluitingen Himmelwike Voorleesontbijt Schoolreisjes Diverse vieringen

16 Contactmomenten Vaste momenten November:oudergesprekken Februari:facultatieve oudergesprekken rapport mee Juni:oudergesprekken rapport mee In overleg kunnen meerdere gesprekken gepland worden.

17 Overige zaken Klassennieuws Klassendienst Etui Luizenzakken Controleformulier gegevens

18 Vragen?


Download ppt "Groep 4. Doel van deze avond Kennismaken Informeren over werkwijze en activiteiten groep 4 Gelegenheid tot het stellen van vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google