De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE-AVOND GROEP 4 2013-2014. Even voorstellen:  Juf Wieske Simonetti: maandag, dinsdag en woensdag  Juf Carolien Dusseldorp: donderdag en vrijdag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE-AVOND GROEP 4 2013-2014. Even voorstellen:  Juf Wieske Simonetti: maandag, dinsdag en woensdag  Juf Carolien Dusseldorp: donderdag en vrijdag."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE-AVOND GROEP 4 2013-2014

2 Even voorstellen:  Juf Wieske Simonetti: maandag, dinsdag en woensdag  Juf Carolien Dusseldorp: donderdag en vrijdag

3 Missie: waar staan we voor? Basisbehoeften Op ’t Klankbord staan de drie basisbehoeften van leerlingen centraal. Wij stemmen ons onderwijs, onze schoolcultuur en ons handelen naar ouders af op deze basisbehoeften: 1.Relatie: Leerlingen voelen zich geaccepteerd, ze horen erbij, ze hebben het gevoel welkom te zijn, ze voelen zich veilig. 2. Competentie: Leerlingen ontdekken dat ze de taken aankunnen die ze moeten doen, en ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. 3. Autonomie: Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en keuzes te maken in het verwerken van de leerstof.

4 Vervolg missie Kernwaarden Op ’t Klankbord werken wij aan de basisbehoeften vanuit twee kernwaarden: Ontplooiing en Betrokkenheid: 1.Ontwikkeling en ontplooiing Op ’t Klankbord leren wij van en met elkaar. Wij gaan ervan uit dat ieder kind leert. Wij hebben hoge verwachtingen en streven ernaar het beste uit ieder kind te halen; een optimale cognitieve ontwikkeling en een brede sociaal-emotionele groei. Wij benutten ieders kwaliteiten en respecteren dat we hierin verschillen 2. Betrokkenheid Betrokkenheid betekent voor ons dat kinderen, team en ouders met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor een goede en veilige leeromgeving. Door wederzijds respect willen we elkaar laten merken dat iedereen gezien wordt en zichzelf mag en kan zijn. Hiermee willen we het ‘wij-gevoel’ versterken. Wij geven ruimte aan passie en enthousiasme van leerkrachten en leerlingen waardoor de betrokkenheid bij het leren vergroot wordt.

5 De werkwijze in de klas  Afspraken in de klas  Klassendienst  Groepsleiders  Zelfstandig werken met een weektaak  Handelingsplannen  Instructie

6 Wat leren de kinderen in groep 4? De leerstof

7 Rekenen  Methode “De wereld in getallen”.  Nu voor het 2 e jaar  Opzet van een week/blok (4 à 5 weken)  Laptop in de klas  Wat komt dit jaar aan de orde: Oriëntatie op de getallen t/m 100 Optellen en aftrekken t/m 100 De tafels van 10, 5, 2, 3, 1 en 0. Introductie tafels van 4 en 6 Voorbereiding van het delen Geld Tijd (hele en halve uren analoog en digitaal later dit jaar introductie van het kwartier, alleen analoog) maandkalender en jaarkalender Meten (introductie meter en centimeter, kilogram, gram en verkenning van oppervlakte, liter en inhoud van een doos bepalen) Meetkunde (blokkenbouwsels, plattegronden)

8 Taal/spelling  Methode: Taal Actief  Deze methode bestaat uit 10 thema’s. Elk thema duurt 3 weken.  Twee weken lang worden de lessen intensief behandeld. Daarna volgt een toets. De 3 e week is een differentiatieweek. Sommige kinderen zullen dan gaan herhalen, andere kinderen krijgen extra werk.

9 Vervolg taal  De volgende onderdelen komen dit jaar aan bod: Luisteren, spreken, gesprek Stellen Leren gebruiken van woordenboek/andere informatiebron Taalbeschouwing Het gebruik van voorzetsels Enkelvoud - meervoud Zinnen vragend maken Verhaaltjes schrijven Alfabetische volgorde Woorden kleiner maken (huis - huisje) Zinnen op een andere manier opschrijven, maar wel zo dat de betekenis hetzelfde blijft

10 Lezen  Technisch lezen  Estafette lezen  4x in de week  Kinderen worden op niveau ingedeeld  Begrijpend lezen (Tussen de regels)  De kinderen leren teksten begrijpen en vragen erover te beantwoorden. Over wie of wat gaat het verhaal, wat is het voor soort tekst etc.  Aandacht voor gedichten.  Bibliotheek  Thuis lezen!

11 Schrijven  We werken met de methode Schrijven in de basisschool.  2x per week  We leren de hoofdletters en vlot aan elkaar schrijven  Na het 2 e schriftje kunnen kinderen een vulpen krijgen

12 Leefstijl  Sociaal-emotionele vaardigheden  6 thema’s  Verschillende werkvormen  Groepen worden willekeurig samengesteld  Energizers

13 Wereldoriëntatie  Geschiedenis (Bij de tijd)  Aardrijkskunde (De blauwe planeet)  Leefwereld en techniek (Ontdekkasteel)  Verkeer (school op safe en methode: Wijzer op weg)

14 Overige vakken  Muziek van meester Han en van juf Wieske  Catechese We werken dit schooljaar ook weer met thema’s. Bij elk thema hoort een spreuk en een poster. Ongeveer elke 2 maanden komt er een nieuwe poster in de klas te hangen. We gaan met het thema aan de slag door er over te praten, er over te werken en door naar verhalen te luisteren die vaak uit de bijbel komen. Dit jaar starten we met het thema: vriendelijkheid  Creatief  Gym maandag Juf Wieske spelles Donderdag Meester Nico toestelles

15 Organisatorisch  Klassenouders  Hoofdluisouders  Bibliotheekouders voor mee naar bibliotheek Stevenshof  Foto’s maken op school  Leesouders  Gesprekken met ouders

16 Overige zaken  No blame  Lijst telefoonnummers/mailadressen  Allergieën/ziekten/andere bijzonderheden kinderen  Binnenkomen en naar buiten gaan doet groep 4 zelfstandig  Schooltijden en op tijd komen  Gymkleding gaat 1x per week mee naar huis  Tussendoortje/lunch

17 Vervolg…  “Huiswerk” (spelling op website)  Trakteren  Vertrouwenspersonen: Nico Niersman en Esther Uittenhout

18 Tot slot  Heeft u nog vragen?  Materialen en methodes bekijken  Denkt u aan de telefoonlijst/maillijst?  Graag tot ziens!


Download ppt "INFORMATIE-AVOND GROEP 4 2013-2014. Even voorstellen:  Juf Wieske Simonetti: maandag, dinsdag en woensdag  Juf Carolien Dusseldorp: donderdag en vrijdag."

Verwante presentaties


Ads door Google