De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE-AVOND GROEP 3/

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE-AVOND GROEP 3/"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE-AVOND GROEP 3/4 2013-2014

2 Even voorstellen: Juf Rosalie van der Plas : donderdag
Juf Trudy Lubbe: maandag, dinsdag, (groepsleerkracht) woensdag en vrijdag Juf Rosalie van der Plas : donderdag Juf Jolanda van Borselen: dinsdagochtend, woensdag, donderdagochtend (werkt dan alleen met groep 4)

3 Missie: waar staan we voor?
Basisbehoeften Op ’t Klankbord staan de drie basisbehoeften van leerlingen centraal. Wij stemmen ons onderwijs, onze schoolcultuur en ons handelen naar ouders af op deze basisbehoeften: 1.Relatie: Leerlingen voelen zich geaccepteerd, ze horen erbij, ze hebben het gevoel welkom te zijn, ze voelen zich veilig. 2. Competentie: Leerlingen ontdekken dat ze de taken aankunnen die ze moeten doen, en ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. 3. Autonomie: Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en keuzes te maken in het verwerken van de leerstof.

4 Vervolg missie Kernwaarden
Op ’t Klankbord werken wij aan de basisbehoeften vanuit twee kernwaarden: Ontplooiing en Betrokkenheid: Ontwikkeling en ontplooiing Op ’t Klankbord leren wij van en met elkaar. Wij gaan ervan uit dat ieder kind leert. Wij hebben hoge verwachtingen en streven ernaar het beste uit ieder kind te halen; een optimale cognitieve ontwikkeling en een brede sociaal-emotionele groei. Wij benutten ieders kwaliteiten en respecteren dat we hierin verschillen 2. Betrokkenheid Betrokkenheid betekent voor ons dat kinderen, team en ouders met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor een goede en veilige leeromgeving. Door wederzijds respect willen we elkaar laten merken dat iedereen gezien wordt en zichzelf mag en kan zijn. Hiermee willen we het ‘wij-gevoel’ versterken. Wij geven ruimte aan passie en enthousiasme van leerkrachten en leerlingen waardoor de betrokkenheid bij het leren vergroot wordt.

5 De werkwijze in de klas Afspraken in de klas
Helpende handjes/ Klassendienst Groepsleiders Zelfstandig werken met een weektaak Overgang van groep 2 naar 3 Afbouwen bij het halen en brengen van groep 3 Ondersteuning groep ¾ Handelingsplannen

6 Wat leren de kinderen in groep 3/4?
De leerstof

7 Rekenen groep 3

8 Rekenwerkboek groep 3

9 Rekenen groep 3 -Getalbegrip:
getallenlijn (eerst tot 20 en 40 aan het eind tot en met 100 ), tellen (heen en terug), splitsen van getallen, tellen in sprongen van 5 en 10. -Optellen en aftrekken eerst tot en met 10 (bussommen) , dan tot en met 20. We gebruiken een rekenrek. -Meten: lengte, gewicht etc. -Geld: verkenning van munten en biljetten, bedragen neerleggen. -Tijd: hele uren op analoge klok, dagen van de week, verkenning tijd. -Meetkunde: blokkenbouwsels, plattegronden etc. We werken op drie niveaus!!!!

10 Rekenen groep 4 Methode “De wereld in getallen”. Nu voor het 2e jaar
Opzet van een week/blok (4 à 5 weken) Laptop in de klas Wat komt dit jaar aan de orde: Oriëntatie op de getallen t/m 100 Optellen en aftrekken t/m 100 De tafels van 10, 5, 2, 3, 1 en 0. Introductie tafels van 4 en 6 Voorbereiding van het delen Geld Tijd (hele en halve uren analoog en digitaal later dit jaar introductie van het kwartier, alleen analoog) maandkalender en jaarkalender Meten (introductie meter en centimeter, kilogram, gram en verkenning van oppervlakte, liter en inhoud van een doos bepalen) Meetkunde (blokkenbouwsels, plattegronden)

11 Wat doen wij anders in groep 4?
Apart rekenschrift Echt lesboek 1 x per week in werkboek werken

12 Leessleutel groep 3 De leessleutel heeft 16 thema’s.
Elk thema duurt 2 weken. Na 4 thema’s volgt steeds een parkeerweek. Het leesplezier van het kind staat centraal in De leessleutel. Daarom heeft de methode diverse werkvormen die het leesplezier bevorderen. Dat heeft een heel positief effect op de resultaten.

13 Leessleutel groep 3 De materialen:

14 Taal/spelling groep 4 Methode: Taal Actief
Deze methode bestaat uit 10 thema’s. Elk thema duurt 3 weken. Twee weken lang worden de lessen intensief behandeld. Daarna volgt een toets. De 3e week is een differentiatieweek. Sommige kinderen zullen dan gaan herhalen, andere kinderen krijgen extra werk.

15 Vervolg taal/spelling groep 4
De volgende onderdelen komen dit jaar aan bod: Luisteren, spreken, gesprek Stellen Leren gebruiken van woordenboek/andere informatiebron Taalbeschouwing Het gebruik van voorzetsels Enkelvoud - meervoud Zinnen vragend maken Verhaaltjes schrijven Alfabetische volgorde Woorden kleiner maken (huis - huisje) Zinnen op een andere manier opschrijven, maar wel zo dat de betekenis hetzelfde blijft

16 Lezen groep 4 Technisch lezen Estafette lezen
4x in de week Kinderen worden op niveau ingedeeld Begrijpend lezen (Tussen de regels) De kinderen leren teksten begrijpen en vragen erover te beantwoorden. Over wie of wat gaat het verhaal, wat is het voor soort tekst etc. Aandacht voor gedichten. Bibliotheek Thuis lezen! (folder)

17 Schrijven groep 3 We werken met de methode Schrijven in de basisschool. 3 of 4 x per week We schrijven met een schrijfpotlood

18 Goede potloodhantering…..
linkshandig rechtshandig

19 Schrijven groep 4 We werken met de methode Schrijven in de basisschool. 2 of 3 x per week We leren de hoofdletters en vlot aan elkaar schrijven Na het 2e schriftje krijgen de kinderen een vulpen krijgen

20 Leefstijl Sociaal-emotionele vaardigheden 6 thema’s
Verschillende werkvormen Groepen worden willekeurig samengesteld Energizers

21 Zelfstandig werk/weektaak
We Leren plannen We leren zelfstandig oplossen Juf werkt aan instructietafel met kinderen.

22 Computers en laptops Ieder kind mag
zijn eigen koptelefoon meenemen, voorzien van naam.

23 Wereldoriëntatie groep 3/4
Geschiedenis (Bij de tijd) Aardrijkskunde (De blauwe planeet) Leefwereld en techniek (Ontdekkasteel) Verkeer (school op safe en methode: Wijzer op weg groep 3, verkeerskrant groep 4) Lentekriebels (2 weken in het voorjaar)

24 Verkeer groep 3/4 3 verkeersweken: fietsoefeningen, educatieve wandeling door de wijk. Hulp van ouders gevraagd! Verkeersmethode: rondje verkeer (groep 3) verkeerskranten (groep 4)

25 Overige vakken groep 3/4 Muziek van meester Han (om de 2 weken) en van juf Trudy Identiteit We werken dit schooljaar ook weer met thema’s. Bij elk thema hoort een spreuk en een poster. Ongeveer elke 2 maanden komt er een nieuwe poster in de klas te hangen. We gaan met het thema aan de slag door er over te praten, er over te werken en door naar verhalen te luisteren die vaak uit de bijbel komen. Dit jaar starten we met het thema: vriendelijkheid Bijbelleesrooster Stiltemomenten Creatief Tekenen Handvaardigheid

26 Gym groep 3/4 Wanneer? Maandag (spelles van juf Trudy)
Donderdag (groot materiaal van meester Nico) Niet vergeten gymspullen mee te nemen! -T-shirt en korte broek of -Gympakje -Gymschoenen (stevige / geen balletschoentjes) Donderdagmiddag gaat de gymtas weer mee naar huis!

27 Organisatorisch Klassenouders
Hoofdluisouders (moeder van Lars en moeder van Jenna en de moeder van Sienna) Bibliotheekouders voor mee naar bibliotheek Stevenshof op vrijdagen Foto’s maken op school Leesouders (herh. Tekstlezen) Gesprekken met ouders

28 Overige zaken No blame Lijst telefoonnummers/mailadressen
Allergieën/ziekten/andere bijzonderheden kinderen Binnenkomen en naar buiten gaan doet groep 4 zelfstandig Schooltijden en op tijd komen Gymkleding gaat 1x per week mee naar huis Tussendoortje/lunch

29 Eten en drinken Wij wassen onze handen voor de lunch. Denkt u aan:
-gezond eten en drinken mee. -namen op de bekers en bakjes.

30 Rapport en gesprekken Resultaten van de kinderen worden nauwkeurig
gevolgd door observaties, dagelijks werk, methodegebonden toetsen en cito-toetsen. Drie keer per jaar gesprekken: november, april en juli (alleen indien nodig). Twee keer per jaar een rapport voor groep 3 en groep 4 krijgt 3x een rapport. Bijzonderheden graag melden!

31 Vervolg… “Huiswerk” Trakteren
(thuisleesbladen) groep 3 (spelling op schoolwebsite) groep 4 Trakteren Vertrouwenspersonen voor de kinderen: Nico Niersman en Esther Uittenhout

32 Tot slot Heeft u nog vragen? Materialen en methodes bekijken
Denkt u aan de telefoonlijst/maillijst? Graag tot ziens!


Download ppt "INFORMATIE-AVOND GROEP 3/"

Verwante presentaties


Ads door Google