De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ATB - Partners:. Doelgroep Personen met een arbeidshandicap: - Mentale beperking - Fysieke beperking - Psychische beperking - Niet aangeboren hersenletsel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ATB - Partners:. Doelgroep Personen met een arbeidshandicap: - Mentale beperking - Fysieke beperking - Psychische beperking - Niet aangeboren hersenletsel."— Transcript van de presentatie:

1 ATB - Partners:

2 Doelgroep Personen met een arbeidshandicap: - Mentale beperking - Fysieke beperking - Psychische beperking - Niet aangeboren hersenletsel - Zintuiglijke beperking

3 Mentale beperkingen Voorbeelden: moeilijkheden met lezen, rekenen of schrijven, BLO of BuSO gevolgd, moeilijker dingen begrijpen… mogelijk trager werken, meer herhaling nodig, soms minder doorzettingsvermogen, minder zelfstandig kunnen werken, beperktere sociale vaardigheden, graag mondelinge instructies met voorbeelden…

4 Fysieke beperkingen rugproblemen: geen zware gewichten heffen, minder lang zitten of recht staan, meer nood aan pauzes epilepsie: niet met alle machines werken, niet op hoogtes werken diabetes: tijd voor inspuitingen,liefst regelmatige werkuren

5 Psychische beperkingen Voorbeelden: depressie, angsten, verslavingsproblemen, autisme… stressgevoeliger, meer nood aan structuur, nood aan begeleiding, regelmatige pauzes…

6 Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) wordt veroorzaakt door verschillende factoren (schudding, trauma) meer structuur nodig, soms ongepast gedrag op sociaal vlak, nood aan pauzes, soms vlugger afgeleid

7 Zintuiglijke beperkingen Visuele beperkingen Auditieve problemen Stem- en spraakstoornis

8 ArbeidsTrajectBegeleiding voor personen met een arbeidshandicap

9 Driedubbele opdracht Begeleiding naar betaald werk of een zinvol alternatief. Samenwerking binnen ATB – netwerk. Informeren van werkgevers.

10 Wie kan er bij ATB terecht ? Personen met een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap Personen die BuSO gevolgd hebben Personen met een vermoeden van handicap Personen met beperkte en zeer beperkte arbeidsgeschiktheid Kandidaten arbeidszorg in Sociale werkplaats Personen die werken en een vraag naar loopbaandienstverlening hebben

11 Hoe verloopt een traject bij ATB ? Kennismaking en intake  Collectief infomoment + vraagverduidelijking  ‘Wie ben ik ?’ : thuisopdracht + gesprekken Screening  ‘Wat kan ik ?’ : bevragen vorige werkgever, school,…  eventueel doorverwijzing naar gespecialiseerde screening Oriëntering  ‘Wat wil ik ?’: beroepskeuze verduidelijken  Samen met de trajectbegeleider of via een opleidingscentrum Trajectbepaling  Acties en timing samenvoegen tot een trajectplan  Basis voor de verdere begeleiding

12 Hoe werkt ATB ? Vooropleiding Opleiding in een centrum Stage  opleiding op de werkvloer, werkervaring, sollicitatiestage Sollicitatiebegeleiding Ondersteuning bij tewerkstelling  bv. uitleg tewerkstellingsbevorderende maatregelen Nazorg  Opvolging na tewerkstelling Loopbaandiensverlening

13 ATB - NETWERK Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting Beroepskeuze (CGVB) Centrum Beroeps Opleiding (CBO) ECHO VDAB Beschermde Werkplaats & Sociale Werkplaats De Werklijn Derden

14 Informeren en sensibiliseren van werkgevers Actieplan werkgevers Project: PLUG in GAPS Samenwerking jobkanaal Info ivm tewerkstellingsbevorderende maatregelen

15 Consultatiebureau Leuven (CGVB)

16 Doelstellingen detectie van (arbeids)handicap multidiscipliniare diagnosestelling van arbeidsmogelijkheden en beperkingen oriëntering naar de opleidings- en arbeidsmarkt methodiekontwikkeling

17 Voorstelling erkend als Multidisciplinair Team (MDT) erkend als Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB) streven naar maximale professionele en sociale integratie bijdragen tot een tewerkstelling in: - het normaal economisch circuit (NEC) - een beschutte werkplaats (BW) - een aangepaste dagbesteding

18 Methodiek assessment = gedragsgericht observeren en bevragen van arbeidsvaardigheden adhv opdrachten waarbij verschillende factoren gemanipuleerd worden om te zien hoe bepalend de situatie is voor het gedrag vb.: in groep – individueel gestructureerd – ongestructureerd met tijdsdruk – zonder tijdsdruk schriftelijke instructies – mondelinge instructies

19 Doel van de startersweek advies geven omtrent de oriëntatie op de arbeidsmarkt zelfinzicht bevorderen zicht krijgen op arbeidsvaardigheden (adhv CP = capaciteitenprofiel) - mentaal-cognitieve aspecten - elementaire lichamelijke aspecten - beroepsvaardigheden - arbeidsattitudes - sociale vaardigheden - psychische draagkracht

20 Vaardigheden zelfstandigheid sociale vaardigheden doorzettingsvermogen ordelijkheid werkorganisatie nauwkeurigheid motivatie stressbestendigheid …

21 Capaciteitenprofiel capaciteitenprofiel = een samenvatting van iemands sterktes en zwaktes effect: - kansen vergroten op een haalbare en blijvende tewerkstelling - bepalen of er sprake is van een handicap - cliënten opnieuw activeren - samen met de cliënt en met ATB wordt de volgende stap naar werk bepaald

22 Contact: Kapucijnenvoer 10 3000 Leuven 016/20.18.54 cbleuven@skynet.be

23 Beroepsopleidingscentrum voor personen met een (arbeids)handicap Door:Ben Vandooren

24 Beroepsopleidingcentrum voor personen met een arbeidshandicap Erkend door Vlaams Fonds en ESF Partner van ATB-netwerk 3 vestigingen: Halle, Kortenberg, Lovenjoel

25 Doelstelling Duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit door MAATWERK

26 Instroom Via ATB aan de aanmeldingsverantwoordelijke Voorstelling op regionaal team – Wachtlijst of – Toewijzing jobcoach Intakefase Start opleiding ism ATB

27 Mogelijke trajecten Oriëntatie (individueel of in groep) Opleiding (max. 2 jaar): – Intern: administratie, keukenhulp, klusjes, groendienst, schoonmaak – Extern: on-thejob-training – Algemene vorming Vacaturegerichte stage Sollicitatiebegeleiding Arbeidsbemiddeling: toelichting TBM & implementatie Nazorg Loopbaanbegeleiding

28 Tewerkstellingsbevorderende maatregelen (TBM): Voor personen met een erkenning van het Vlaams Fonds Voor werkgevers maar niet voor openbare instellingen  CAO26: 5-50% loonsubsidie op de totale loonkost, berekend op basis van brutoloon dat de WG vooropstelt.  VIP (Vlaamse Inschakelingspremie): 30% subsidie op referteloon (= minimum regelingsloon Paritair Comité) vermeerderd met RSZ

29 Voor langdurig werkzoekenden Voor werkgevers uit de privé- en openbare sector  Activa: (afhankelijk van de leeftijd en periode van inschrijving bij de VDAB als ‘niet werkend werkzoekende’ van de kandidaat) Een percentagevermindering van RSZ Werkgevers-bijdrage Een tegemoetkoming in het nettoloon door RVA (tot max 500 EURO) = werkuitkeringen

30 Maatwerk Cliëntgericht: vraag vertrekt vanuit de cliënt, opleiding is afgestemd op de persoon Procesgericht: Arbeidsattitudes Realistisch zelfbeeld Zelfsturing Systeemgericht: aandacht voor de context

31 Contact: Cebob De Link: Klein Park 9 3360 Lovenjoel 016/46 81 20 www.cebobdelink.be


Download ppt "ATB - Partners:. Doelgroep Personen met een arbeidshandicap: - Mentale beperking - Fysieke beperking - Psychische beperking - Niet aangeboren hersenletsel."

Verwante presentaties


Ads door Google